Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

20.4.2018
Jak jsme připraveni na GDPR


Vážení obchodní přátelé,
 

dne 25. května nabývá účinnosti Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec GDPR a přináší celou řadu nových pravidel, které se dotknou každého subjektu, který shromažďuje nebo zpracovává údaje osobního charakteru.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, jako Váš dodavatel softwaru pro správu nemovitostí, že program SSB2000 od verze 2.82 splňuje požadavky na GDPR následujícím způsobem:

 

 1. Umožňuje výpis a přenos osobních údajů v elektronické podobě (formát XML), konkrétně
  v úloze Sestavy > Výpis evidovaných osobních údajů.
   
 2. Nabízí úlohu plné anonymizace osobních údajů v menu Běžné akce > Adresář lidí a firem > Akce > Anonymizovat údaje kontaktu.
   
 3. Rozšiřuje úroveň přístupových práv, která umožňuje uživateli definovat, zda v rámci programu má přístup k osobním údajům lidí či nikoliv, viz Servis > Přístupová práva > položka Ostatní – Osobní údaje.
   
 4. Umožňuje logování přístupu k jednotlivým obrazovkám (včetně přístupu k osobním údajům) viz Servis > Nastavení > Systémové > Ostatní > Logovat práci uživatelů s programem.
   
 5. SSBlog, rozšiřující modul k programu SSB2000, umožňuje zachytit veškeré změny v programu provedené přihlášenými uživateli.

 

Jsme připraveni spolupracovat s Vašimi pověřenci pro ochranu osobních údajů, bude-li to nezbytné v rámci prokázání splnění požadavků GDPR na námi dodávaný software. Případné další novelizace legislativy související s GDPR budeme nadále sledovat a požadavky z ní vyplývající postupně zařazovat do aktualizací programu SSB2000.

Do následující aktualizace programu SSB2000, kterou zveřejníme nepozději během měsíce května, plánujeme zařadit další úlohy, o kterých Vás budeme informovat prostřednictvím firemního zpravodaje.

Nemáte aktuální verzi programu SSB2000 ani uzavřenou smlouvu STARLIT Optimum o technické podpoře? O tom, jak pravidelně získávat aktualizace, se více dočtete v sekci Služby a podpora, nebo nám zavolejte na 487 524 757-8.