Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

31.5.2018
Vzor směrnice a smlouvy GDPR

 

Vážení obchodní přátelé,

řada našich zákazníků se na nás obrací s žádostí o pomoc v souvislosti se záznamovou povinností
v rámci ochrany osobních údajů (GDPR). Proto jsme pro Vás s ohledem na Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 týkající se GDPR připravili vzor směrnice a zpracovatelské smlouvy,
které jsou upraveny přímo pro správce bytového i nebytového fondu
.
 

Co nabízené vzory obsahují?

Předmětem zpracovatelské smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s činností
samotné správy bytového a nebytového fondu.

Vzor zpracovatelské smlouvy zahrnuje:
- účel a podmínky zpracování osobních údajů


 Ukázka textu:
  " ... Účelem zpracování osobních údajů Zpracovatelem je podpora činnosti Správce při správě  bytového a nebytového fondu. Ze strany Zpracovatele jde tedy zejména o poskytování činností souvisejících
s evidencí uživatelů nebo vlastníků nebo nájemců bytových a nebytových prostor, poskytování datového úložiště a webového prostoru pro zpřístupnění dat oprávněným uživatelům pomocí internetové sítě
 a pomoc při zpracování individuálních požadavků Správce. ... "


- povinnosti smluvních stran v souvislosti s dodržováním pravidel GDPR
- škodní ujednání

Vzorová směrnice je zaměřena na následující oblasti:
- zásady, které je třeba dodržovat při správě osobních údajů
- seznam zpracovávaných osobních údajů
- postup při uplatňování práv subjektů osobních údajů a jejich identifikace


 Ukázka textu:
" ... Uplatňuje-li subjekt údajů některé ze svých práv (např. požaduje výpis evidovaných osobních údajů),
 je pracovník, který vyřizuje požadavek subjektu údajů, povinen subjekt údajů řádně identifikovat. Za řádnou
identifikaci se považují:
           a) Subjekt údajů je fyzicky přítomen a je pracovníkovi osobně znám,
           b) subjekt údajů při jednání předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
           c)  ... "


- poskytování osobních údajů v přenositelné formě
- zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů
- stanovení pravidel pro pseudonymizaci a anonymizaci osobních údajů
- zásady zabezpečení osobních údajů ve vztahu k příslušné agendě
- postup v případě úniku osobních údajů
- předávání osobních údajů nebo jejich zpřístupnění třetím osobám
- vedení záznamů o činnostech zpracování
- kontrola a revize postupů a záznamové povinnosti
- přílohy - seznam agend a předdefinované tabulky pro záznamovou povinnost


Vzorové dokumenty budeme zasílat v elektronické podobě a vy si je následně můžete velmi jednoduše
upravit dle svých individuálních potřeb
. Zároveň Vám udělujeme právo je dále poskytnout (i za úplatu) Vašim klientům, kterým provádíte správu nemovitostí.
 

Kolik uvedené vzory stojí?

Cena vzoru zpracovatelské smlouvy pro zákazníky se smlouvou OPTIMUM        ZDARMA
Cena vzoru zpracovatelské smlouvy pro zákazníky bez smlouvy OPTIMUM        1.200,- Kč bez DPH

Cena vzorové směrnice GDPR                                                                            1.800,- Kč bez DPH
Cena vzorové směrnice GDPR pro účastníky letošního Setkání                          ZDARMA

Přihlásíte-li se na letošní Setkání uživatelů, vzor směrnice GDPR je v ceně účastnického poplatku a
zašleme Vám ji neprodleně po jeho úhradě. Program letošního Setkání a možnost zaslání elektronické
přihlášky naleznete na našich internetových stránkách v sekci Aktuality.

Objednávky zasílejte e-mailem na starlit@starlit.cz.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat.