Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

16.10.2018
O semináři Účetnictví a správa bytů SVJ

Nově jsme pro Vás na připravili seminář zaměřený na aktuální účetní a daňovou problematiku SVJ. Za odborného hosta jsme do letošního programu zařadili Ing. Bc. Martina Durce, daňového poradce a dlouholetého odborníka v oblasti účetnictví subjektů zabývajících se správou bytového fondu. Program nadále doplňujeme o téma vedení bytové správy SVJ z pohledu programu SSB2000.

Seminář je určen nejen pro správce bytového fondu, kteří vedou účetnictví a bytovou agendu pro společenství vlastníků, ale i pro samotná SVJ, která si provádí správu vlastními silami.

Termín

 • 27. listopadu 2018 v České Lípě

 

Čas: od 9:00 - 15:00 hod.


Cena:    2.700,- Kč bez DPH
 

Přednášející: Ing. Bc. Martin Durec, Hana Plšková


Tématické bloky semináře:

 1. Účetní a daňová problematika SVJ (Ing. Bc. Martin Durec)

  • nástin způsobu účtování nejdůležitějších účetních operací v SVJ

  • postupy účtování úvěrů

  • rozdělení příjmů SVJ a jednotlivých vlastníků

  • sestavení přiznání k dani z příjmů SVJ

  • problematika odvodů odměn v SVJ

 2. Účetní uzávěrka bez chyb (Ing. Bc. Martin Durec)

  • účetní operace spojené s koncem účetního období

  • roční účetní závěrka

  • nejčastější nesprávnosti v roční účetní závěrce

 3. Správa bytů SVJ z pohledu SSB2000 (Hana Plšková)

  • práce s vlastnickými podíly a evidence spoluvlastníků

  • tvorba a čerpání fondu oprav

  • pořízení nákladů pro vyúčtování služeb a čerpání fondů

  • přijetí nového SVJ do správy a průvodce pořízením počátečních dat

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný seminář, nelze uplatit slevové poukazy. Ty jsou určeny pouze pro standardní školení programu SSB2000.
Přihlášky na seminář zasílejte na minarikova@starlit.cz.