Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBpoh a SSBpoh SQL

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

SSBpoh a SSBpoh SQL (dále jen SSBpoh) jsou rozšiřující moduly k programu SSB2000 pro potřeby vedení podvojného účetnictví. Slouží k automatizaci komunikace mezi programy SSB2000 a ekonomickým systémem POHODA,  POHODA SQL a POHODA E1 od společnosti STORMWARE s.r.o.

Modul umožňuje:

  • převod předpisů z programu SSB2000 do POHODY
  • převod plateb z programu SSB2000 do POHODY (platby - SIPO, Sporožiro)
  • převod plateb z POHODY do programu SSB2000 (platby - banka, pokladna)


Popis a použití modulu SSBpoh (SSBpoh SQL)


Instalace a nastavení SSBpoh

Po zakoupení, registraci a opětovném spuštění programu SSB2000 je modul zařazen do menu v sekci "Moduly" - "Pohoda". Po spuštění SSBpoh je třeba nejprve provést nastavení úlohou "Nastavení převodového můstku" na jednotlivých záložkách.

OBRAZOVKA "Nastavení převodového můstku"

Propojení na databáze: Zadáním připojovacího řetězce na databázi (ConnectionStringu), který lze zadat ručně nebo jej vyplnit pomocí formuláře, nastavíte propojení na konkrétní databázi programu POHODA.

záložka "Párování středisek"

Nejdříve je třeba spárovat střediska POHODY a SSB2000 pro každou přidanou databázi. Ke každému středisku POHODY, jehož data mají být přenášena, je třeba nastavit odpovídající středisko v SSB2000. U každého střediska lze v tabulce zaškrtnout, zda mají být přenášeny platby i předpisy.

záložka "Předkontace plateb import"

Pro převod plateb z POHODY do SSB2000 je třeba vyjmenovat předkontace (výběr z číselníku POHODY), které představují platby nájmu a mají být přenášeny do SSB2000.

záložka "Ostatní"

zde je třeba vybrat typ platby pro import z POHODY z číselníku SSB2000, který bude přidělen platbám importovaným z POHODY a také nastavit Předkontace pro export plateb do POHODY z číselníků POHODY, které budou použity při zápisu do Interních předpisů v POHODĚ.


Zaúčtování vyměřených předpisů

Úloha vygeneruje pro zadané účetní období SSB2000 interní doklady pro jednotlivá střediska kumulovaně po předkontacích uvedených u jednotlivých složek předpisů v SSB2000. Opis vygenerovaných interních dokladů je možno před zpracováním zobrazit a zkontrolovat.

Číslo interního dokladu PBRRMMCCCC se skládá z:

  • PB: úvodní specifikace
  • RR: rok převáděných přepdisů
  • MM: účetní měsíc převáděných předpisů
  • CCCC: první čtyři znaky z vyhledávacího klíče střediska


Převod jednotlivých plateb do SSB2000

Obvykle se používá pro platby nájmu zaúčtované bankou či pokladnou. SSBpoh vybere z POHODY všechny dosud nezpracované platby (nezpracovanou platbou se rozumí platba, která není v systému POHODA uzamčena), zaúčtované na střediska a předkontace (přednost mají údaje v položce dokladu před hlavičkou dokladu), uvedené v nastavení SSBpoh.

Vybrané platby jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do SSB2000. U plateb s variabilním symbolem bude automaticky dohledán plátce ze SSB2000, u ostatních je třeba plátce dohledat ručně. Při převodu do SSB2000 budou převedeny pouze platby s dohledaným plátcem.


Zaúčtování hromadných plateb (Převod plateb ze SSB2000 do POHODY)

Používá se pro zaúčtování hromadných plateb typu SIPO či Sporožiro pro více středisek, typicky u bytových družstev.

V účetnictví je zaučtována obsluhou jedna celková částka z bankovního výpisu, na pomocný účet. Úloha SSBpoh sumarizuje platby jednotlivých plátců se zadaným typem platby a dokladem a generuje interní doklad s položkou pro každé středisko, který dle zadaného typu platby z číselníku SSB2000 obsahuje potřebnou předkontaci MD/D. Tímto interním dokladem je celková částka rozúčtována na jednotlivá střediska.


Ceny a objednání

Cena modulů SSBpoh a SSBpoh SQL činí 40% z  ceny první základní instalace programu SSB2000 - aktuální licence dle počtu bytů bez ohledu na počet dalších rozšiřujících instalací, pro kterou je modul SSBpoh kupován.

Cena modulu SSBpoh tedy nezáleží na počtu zakoupených licencí, odvíjí se pouze od velikosti licence v počtu bytů.

Modul lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.