Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 3.14

Základní

 • Uživatelské nastavení > Prostředí
  • NOVINKA Nová možnost "V objektu seřadit bydlící subjekty sestupně dle období bydlení", která způsobí zobrazení aktuálního nájemce, vlastníka vždy jako první položku v seznamu.
 • SIPO
  • Aktualizace nových kódů SIPO od České pošty.
 • Běžné akce > Náklady a Výnosy
  • Přehled nákladů lze nově seřadit také dle poznámky.
 • Běžné akce > Měřidla > Import odečtů
  • Přidána nová transformace vstupních datumových údajů ve formátu rrrr-mm-dd.
 • Předvolený způsob úhrady subjektů
  • Upraveno chování předvoleného způsobu úhrady subjektů u typu PŘEVOD, kdy již není třeba vyplňovat číslo účtu subjektu, ale je automaticky použito číslo účtu z kontaktu daného subjektu.

Sestavy

 • Upravené tiskové matrice
  • Tiskové formuláře zobrazují v názvu záložky Parametry tisku informaci, pokud je pro tisk použita upravená tisková matrice.
 • Odesílání e-mailů jednotlivým příjemcům
  • Úloha rozšířena o zobrazení klíče subjektu.
  • Přidána možnosti uchovat seznam subjektů, kterým e-mail nebude odeslán.
 • Opravy > Požadavkové listy (vzor č.2)
  • Doplnění údajů pro zobrazení dosažitelnosti uživatele.
  • Změna uspořádání údajů na sestavě včetně změny fontů na úspornější pro lepší tisk do souborů PDF.
  • Úprava automatického tisku 3 kopií na 1. Počet kopií lze nastavit standardně v parametrech tisku.
 • Objekty > Pasport objektu
  • Přidána volba pro možnost Zjednodušeného zobrazení inventáře (pouze číslo místnosti, název, počet kusů a poznámka).
 • Nájemci, Vlastníci > Výpočtový list
  • Oprava zobrazení hodnoty operace výpočtu částek za složku předpisu.
 • Nájemci > Způsob úhrady složek
  • Opraveno chybné zobrazení jmen.
  • Přidání dělící čáry pro snazší orientaci v sestavě.
  • Úprava prvků pro lepší tisk do PDF.
 • Sestavy > Střediska > Platby ve prospěch střediska
  • Přidána možnost uložení jednotlivých dokumentů do dokumentů střediska.
 • Sestavy > Střediska > Seznam zůstatků subjektů kumulovaně
  • Přidána možnost uložení jednotlivých dokumentů do dokumentů střediska.
 • Sestavy > Střediska > Výkaz hospodaření středisek s výběrem složek
  • Opraveno chybné načítání uloženého nastavení ze souboru.
 • Sestavy > Speciální > SSBnet+ dohoda o elektronické komunikaci
  • Přidána možnost výběru typu zobrazované adresy klienta na sestavě.
 • Sestavy > Kontakty > Adresní štítky
  • Úprava tisku adresy na Adresní štítky při více zadaných adresátech (dříve se tisknulo do jednoho řádku, nově na více řádků).

Vyúčtování

 • NOVINKA Vyúčtování na zaplacené zálohy
  • Definice nového vyúčtování na zaplacené zálohy nově obsahuje možnost omezení použití plateb přiřazených na předpisy pouze na platby do vybraného dne (případně použít všechny, pokud je datum ponecháno prázdné).
 • NOVINKA Import přímých nákladů
  • Úloha pro import přímých nákladů od externích dodavatelů přepracována na univerzální formát importu z libovolného CSV souboru.
 • Protokol z vyúčtování
  • Změna tisku adresy pohledávkové strany (z poštovní na bydliště).
  • Úprava stylu zobrazení tisku adresy pohledávkové strany.
 • Nastavení záloh dle výsledku vyúčtování
  • Přidána možnost uchování výběru subjektů, u kterých došlo ke změně záloh, pro pozdější použití na jiných sestavách (výpočtových listech apod.)

SSBpohSQL

 • Export předpisů
  • Rozšíření exportovaných údajů o variabilní symbol, název subjektu a definici data vystavení při exportu v režimu Fakturace.
A další drobné úpravy a vylepšení.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 3.12

Základní

 • Výběr rozsahu datumů a období
  • NOVINKA: Zcela nový ovládací prvek pro komfortnější zadávání rozsahu datumů a období s předpřipravenými hodnotami.
  • Předpřipravené hodnoty pro datum: dnes, včera, tento týden, minulý týden, tento měsíc, minulý měsíc, tento rok, minulý rok.
  • Předpřipravené hodnoty pro období: tento měsíc, minulý měsíc, toto čtvrtletí, minulé čtvrtletí, tento rok, minulý rok.
  • Nový ovládací prvek obsahují již desítky základních úloh a tiskových sestav. V dalších aktualizacích bude ovládací prvek přidáván postupně do dalších úloh.
 • Výběrových mechanismus subjektů rozšířen o výběr dle bloků
  • Pro výběry sestav a úloh, které využívají jako zdroj dat subjekty (nájemce, vlastníky, hospodáře) byla přidána možnost výběru seznamu subjektů dle bloků.
 • Dokumenty
  • Při přidání nového dokumentu (celku, objektu, subjektu i střediska) je pro výběr nového dokumentu nabídnuta přednastavená složka s dokumenty.
 • Přidání nového předpisu na pohybech salda
  • Upravena práce s úlohou přidání nového předpisu
  • Úprava pořadí ovládacích prvků na obrazovce
  • Opravena práce s přepínačem Nevyúčtovávat jako zálohy, která se nabízela i při typu předpisu nájem, poplatek atd.
 • Tvorba příkazů k úhradě
  • Úloha rozšířena o možnost Hromadného přidání záznamů výběrem ze subjektů včetně možné kontroly na vyplněné číslo účtu.
  • V Hromadné změně položek přidána volba pro změnu částky.
  • Úprava formátování celkové částky příkazu.
 • Katastr nemovitostí
  • Úprava přímého volání katastru nemovitostí z vybraného objektu (úprava kvůli změnám na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí).
 • Hromadné přidání nerozpočítávané položky faktury
  • Úloha rozšířena o možnost výběru požadavku na opravu pro každou položku.
 • Objekt > Jednotky > Historie odečtů měřidel
  • Změna výchozího řazení měřidel nově od nejnovějších odečtů.
  • Úprava formátu zobrazení odečtů a spotřeb na zobrazení dle rozsahu nastaveného u měřidla.

Sestavy

 • Nájemci (Vlastníci) > Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Odstraněna volba pro dopočet penále.
 • Opravy > Požadavkové listy
  • Odstranění textových odkazů na neplatné vyhlášky.
 • Střediska > Seznam zůstatků střediska na kontech (i kumulovaně)
  • Přidání tlačítka pro vložení libovolného textu do sestavy.
 • Střediska > Čerpání fondů oprav
  • Přidání tlačítka pro vložení libovolného textu do sestavy.
  • Úprava řazení výpisu čerpání jednotlivých položek.
 • Nájemci > Složenky
  • Úprava opětovného řazení složenek na sestavě.
  • Odebrání kontroly přítomnosti specifického symbolu.
 • Platby > Přehled nepřiřazených plateb
  • Sestava rozšířena o možnost řazení dle klíče nebo data platby.
 • Kontakty > Seznam
  • Seznam se řadí automaticky dle prvního vybraného údaje pro zobrazení.
 • Statistiky > Protokol o přidělených platbách
  • Sestava rozšířena o možnost filtrování na platby i přiřazení v částce od-do.
 • Statistiky > Protokol o předpisech
  • Sestava rozšířena o filtrování celků a složek na všechny druhy protokolu.
 • Střediska > Seznam zůstatků na kontech
  • Sestava rozšířena o zobrazení negované části výběru kont.
 • Nájemci (Vlastníci) > Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Přidána podpora pro hromadné odeslání sestav jednotlivým příjemcům e-mailem.

Vyúčtování

 • Vyúčtování > Export jednotek pro externí vyúčtování
  • Úloha nově obsahuje volbu pro zobrazení pouze nově nastěhovaných subjektů ve sledovaném období pro předání pouze nových klíčů externímu zpracovateli vyúčtování.
 • Protokol z vyúčtování
  • Sestava rozšířena o možnost zobrazení Pohledávkové strany včetně adresy, variabilního symbolu a čísla účtu při tisku Adresy subjektu do okénka obálky.
 • Vyúčtování > Přímé náklady subjektů > Přidat > Skupinu
  • Úloha rozšířena o možnost vložit hromadně předvolenou částku.
 • Vyúčtování > Ostatní závazky subjektů > Přidat > Skupinu
  • Úloha rozšířena o možnost vložit hromadně předvolenou částku.
 • Sestavy > Souhrnné sestavy > Statistika po koncových subjektech
  • Při tisku sestavy z vyúčtování na zaplacené zálohy je vždy zobrazen i sloupec s výší předepsané zálohy.
 • Sestavy > Střediskové sestavy > Výsledek vyúčtování po subjektech
  • Při tisku sestavy z vyúčtování na zaplacené zálohy je vždy zobrazen i sloupec s výší předepsané zálohy.

SSBpohSQL

 • Export předpisů
  • Úprava vytváření záznamů předpisů v Pohodě při ukládání do Ostatních pohledávek v režimu Statistika.

Cooptherm

 • Načítání nákladů
  • Modul rozšířen o načítání nákladů za TV/SV.
  • Úprava sestavy pro zobrazení chybných záznamů importovaných položek.

SSBins

 • Přímý přístup do Insolvenčního rejstříku
  • Přístup na položku v insolvenčním rejstříku nyní přímým odkazem z SSB2000 bez nutnosti volání externí služby.

SSBfin

 • Sestavy > Účetnictví > Pohyby na účtech
  • Sestava rozšířena o možnost Sdružit záznamy bez vlivu na datum pohybu (například pro sdružení záznamů úhrad předpisů).
 • Sestavy > Účetnictví > Kniha došlých (vydaných) faktur
  • Sestava rozšířena o nový druh protokolu s detailním výpisem položek faktur.

Viterra 2003 (ISTA)

 • Import nákladů
  • Rozšíření variabilního počtu jiných nákladů pro načítání z 5 na 11.
A další drobné úpravy a vylepšení.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 3.10

Základní

 • Měsíční akce > Měsíční uzávěrka
  • V úloze hromadného vyměření předpisu přidán výpočet a informace o zbývajícím místě v úložišti předpisů. Informace se zobrazí pouze v případech, kdy zbývá místo pro vyměření 2 roků předpisů (do té doby je třeba vyřešit uvolnění místa odmazáním nespravovaných domů, vymazáním odstěhovaných a řádně vypořádaných subjektů, sloučením historických předpisů úlohou pro sloučení dat nebo rozdělením dat do agend).
  • V souvislosti s ukončením podpory staré verze webové aplikace SSBnet pro nahlížení do vybraných dat programu přes internet byla odebrána funkce Export dat do SSBnet. Doporučujeme přechod na modernější a obousměrně komunikující webovou aplikaci SSBnet+ s autorizovaným doručováním dokumentů (Vyúčtování služeb, Výpočtové listy, Čerpání FO apod.).
 • Běžné akce > Adresář lidí a firem
  • Informace o datové schránce přesunuta ze záložky Spojení na první záložku Identifikace.
  • Nová funkce pro dohledání kontaktu v seznamu datových schránek (příprava pro přímou komunikaci s kontaktem, který má datovou schránku určenou pro příjem zpráv).
 • Dokumenty
  • Při práci s dokumenty si program ve výchozím stavu pamatuje filtr nastavení zobrazení v rámci celku, objektu i subjektu.
 • Běžné akce > Měřidla > Import odečtů
  • Úloha rozšířena o možnost omezit dohledání pouze ve vybraných celcích (kvůli možné duplicitě IČ měřidel).
 • Servis > Inspekční úlohy > Revize dat
  • Optimalizace opravy chyb v rámci revizní úlohy č. 8.
 • Mimořádné akce > Zrušení subjektu
  • Automatické smazání nepotřebných odkazů na nájemce v předpisech (již není třeba spouštět speciální úlohu k tomu určenou).

Sestavy

 • Hromadná korespondence ve Wordu
  • Úprava všech sestav využívajících k tisku funkci hromadné korespondence ve Wordu, kde došlo ke změně funkce pro import datového souboru obsahujícího podkladová data pro vytvoření hromadného dokumentu.
 • Sestavy > Nájemci > Platební/splátkový kalendář pro DPH
  • Přidání čísla nájemní smlouvy, typu objektu a variabilního symbolu na sestavu.
 • Tisk sestav do PDF
  • Přidána podpora tvorby PDF dokumentů ve formátu PDF/A (pro snazší zobrazování a tisk na ostatních platformách).
 • Sestavy > Platby > Přehled kaucí
  • Rozšíření sestavy Přehledu kaucí o sestavu s průběžným zobrazením kaucí.
 • Sestavy > Speciální > Potvrzení o příjmech
  • Zvýšení limitu popisu protistrany z 80 na 250 znaků.

Vyúčtování

 • Sloučené vyúčtování pro družstva
  • Úprava generování dat při sloučení na posledního hospodáře.
 • Protokol z vyúčtování
  • Změna šířky protokolu na předepsané zálohy pro lepší generování delších textů a jejich ukládání do PDF.
  • Úprava formátování tabulky odečtů měřidel.

SSBadmin

 • Sloučení předpisů
  • Optimalizace rychlosti úlohy pro sloučení předpisů a velkých datech.
A další drobné úpravy a vylepšení.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.100

Základní

 • Kauce
  • Zcela nové možnosti evidence kaucí na kaučních kontech.
  • Kauční konto umožňuje výběr předdefinovaného kaučního účtu pro výpočet úroků z jistiny včetně možnosti nezahrnovat úrok do sestav.
  • Nový číselník Definice kaučních účtů a jejich sazeb.
  • Nová sestava Platby > Přehled kaucí s výběrem Přehledu všech kaučních kont nebo detailních výpisů kont včetně úročení.
 • Upgrade dat programu
  • Při upgradu dat programu je nově kontrolováno, zda s aktuálními daty nepracuje jiný uživatel, aby nedocházelo ke špatnému obnovení indexových souborů.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Přidání nových exportních dat pro jejich využití v programu Hlasování SVJ.
 • Výplata přeplatků salda (Stavy kont > Přeplatky > Příkaz)
  • Úloha pro výplatu přeplatků ze salda příkazem přenáší automaticky data do úlohy Tvorba příkazů k úhradě, kde je možné je dále zpracovávat (tisknout příkazy k úhradě, vytvářet příkazy do banky apod.).
 • Běžné akce > Náklady a výnosy
  • Úloha rozšířena o možnost zobrazení stavu uhrazení jednotlivých faktur (přepínač včetně úhrad).
  • Jednotlivé neuhrazené faktury (vydané i došlé) barevně rozlišeny.
 • Běžné akce > Archiv měřidel
  • Změna akce Importu měřidel - Úloha umožňuje prostřednictvím průvodce připravit data pro import odečtů z libovolného CSV souboru odečtů měřidel do SSB2000.
 • Mimořádné akce > Hromadné akce > Vyrovnání záporných předpisů
  • Do úlohy Vyrovnání záporných předpisů byly doplněny údaje o zaúčtování kladných i záporných plateb z definic.
 • Běžné akce > Celky
  • V detailu lze nově evidovat parcelu(y) připadající k danému celku.
 • Obecné
  • Úprava načítání bankovních výpisů ve formátu SWIFT MT940.

Sestavy

 • Rychlý tisk do souboru
  • Při rychlém tisku do souboru si program zapamatuje složku s uloženým souborem (do vypnutí programu) a nabídne ji znovu při příštím tisku do souboru.
 • Sestavy > Střediska > Seznam zůstatků na kontech
  • Sestava rozšířena o možnost negace vybraných kont.
 • Sestavy > Náklady > Přehled nákladů po složkách předpisu (výběr položek)
  • Úprava řazení složek nákladů.
  • Rozsah likvidace a výběr složek vždy předvybrány všechny.
 • Sestavy > Nájemci, Vlastníci > Přehled předpisů a jejich uhrazení po složkách
  • Zpřehlednění výběru složek.

Vyúčtování

 • Protokol z vyúčtování
  • Sjednoceno zobrazování identifikačního čísla měřidla a názvu místnosti na protokole z vyúčtování. Sestava obsahuje oba identifikační údaje najednou.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.98

Základní

 • Běžné akce > Adresář lidí a firem
  • Úprava zobrazení PSČ začínající na 0 (Slovensko).
 • Běžné akce > Tvorba příkazů k úhradě
  • Odstraněna povinnost uvádění konstantního symbolu u příkazů k úhradě.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasováni SVJ
  • Změna exportu adresy z bydliště na poštovní při exportu do programu Hlasování SVJ.
 • Dokumenty
  • Při ukládání dokumentů do vybrané složky je přidán klíč subjektu ze SSB2000 jako prefix ukládaného souboru (důležité pro použití nového programu DokuMix).
  • Rozšíření dokumentů o pole s evidencí skupiny dokumentu (slouží jako tzv. obálka více dokumentů při exportu do aplikace SSBnet+ a lepší třídění dokumentů). Název skupiny lze zadat před každým hromadným uložením dokumentů i jednorázově u každého nově přidávaného dokumentu
  • Ze seznamu dokumentů odstraněn náhled vybraného obrázku (nyní je možné zobrazit všechny náhledy najednou na samostatné záložce).
 • Spolubydlící osoby
  • U každé spolubydlící osoby lze nyní zadat libovolnou poznámku o maximální délce až 40 znaků.
  • Přehled spolubydlících osob rozšířen o zobrazení poznámky a možnost přímé editace údajů prostřednictvím tlačítka Detail.
 • Obecné
  • Pokud program při spuštění zjistí, že databáze neobsahuje referenční integritu, pokusí se ji automaticky obnovit.
  • Export dat ze sestav ověřuje existenci cílového souboru a zobrazí dotaz k přepsaní, pokud soubor již existuje.
  • Nastavení embeddování fontů Calibri a Consolas do vytvářeného PDF souboru pro umožnění korektního zobrazení na libovolných zařízeních (Android, Apple, MacOS).

Sestavy

 • Sestavy > Speciální > Potvrzení o příjmech
  • Přidána možnost uložení jednotlivých dopisů do dokumentů včetně hromadného odeslání příjemcům s e-mailovou adresou.
  • Výchozí jednotka pro rozpočítání nastavena na 20 - Vlastnický podíl.
  • Přidána možnost tisku jednoho společného potvrzení za všechny jednotky vlastníka.
  • Doplnění informací o vystaviteli (Obchodní rejstřík, úprava zobrazení adresy). Změna formátování sestavy.
 • Sestavy > Speciální > SSBnet+ dohoda o elektronické komunikaci
  • Nová sestava pro možnost sjednání běžného způsobu komunikace a běžného způsobu předávání významných informací a dokumentů/sestav v souvislosti se správou jednotky KLIENTA elektronickou formu komunikace, a to zejména prostřednictvím individuálního účtu v aplikaci SSBnet+.
 • Sestavy > Speciální > Výkaz fondu oprav v objektech
  • Přidány součty jednotlivých sloupců za celou sestavu Výkazu fondu oprav včetně výpisu čerpání.
 • Sestavy > Opravy > Seznam požadavků na opravy
  • Export dat rozšířen o pole popis a kdo opravu provede.

Vyúčtování

 • Protokol z vyúčtování
  • Jednotky zaznamenané za období vyúčtování jsou nově vždy zobrazeny včetně názvu jednotlivých jednotek a jejich kódů. Tato změna umožnila kompletní odstranění oddílu s legendou a uspořila tak drahocenné místo na protokole z vyúčtování.
  • Přepracování oddílu Zálohy a náklady souhrnně. Nově je do tohoto oddílu přesunuta informace o nezaokrouhlené části vyúčtování včetně zobrazení zaokrouhlení úhrady.
  • Úprava zobrazení popisu nákladů orientačního rozpisu rozpočítání nákladů a jejich rovnoměrnému rozložení do 3 stejných sloupců.
  • Změna vysvětlivek nákladů orientačního rozpisu rozpočítání nákladů blíže odpovídající vyhlášce (zúčtovací jednotka namísto bloku, příjemce služeb namísto objektu).
  • V oddíle Ostatní předpisy vyměřené za období vyúčtování došlo k nahrazení slova služba slovem složka.
  • Přesunuta informace o příjemci vyúčtování služeb přímo do nadpisu sestavy. Příjemce vyúčtování služeb nově automaticky doplňuje všechny spoluvlastníky objektu, jsou-li vyplněni. Nadpis sestavy přidává také adresu objektu, za který je sestava vystavena.
  • Zvýrazněna hodnota přesného datumového rozmezí protokolu.
 • Převod výsledků vyúčtování do salda
  • Při převodu výsledků vyúčtování do salda je zaznamenána sazba a výše DPH pokud je použito nastavení přebrání z definic a definice jsou příslušně nastaveny.
 • Vytvoření dávky plateb z výplatních skupin
  • Generování dávky plateb automaticky doplněno o účetní předkontace pro záporné platby z definic.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.96

Základní

 • Katastr
  • Úprava zobrazení jednotek v katastru nemovitostí v souvislosti se změnou stránek nahlížení do katastru nemovitostí.
 • Bankovní transakce
  • Úprava načítání bankovních výpisů ve formátu SWIFT MT940 (Oberbank).
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu ABO (Česká spořitelna) - zrušeny nepotřebné mezery v AV poli.
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu ABO (Česká spořitelna) - zrušeny nepotřebné mezery v AV poli.
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu GEMINI - rozšíření souboru o název účtu příjemce a příkazce.
  • Při ručním zadání položek do úlohy Tvorba příkazů k úhradě je umožněno zadat údaj ve prospěch (název účtu příkazce).
 • Účetní období
  • Zvýšení limitu dopředného účetního období pro platby ze SIPO z 12 na 18 měsíců.
  • Zvýšení limitu dopředného účetního období pro platby importované z elektronického bankovního výpisu z 12 na 18 měsíců.
 • Crypta
  • Přepracována tvorba dávkového souboru pro automatické šifrování prostřednictvím programu Crypta tak, aby fungovala diakritika v názvu profilu, cestě k souborům ï hesle.
 • Běžné akce > Náklady a výnosy
  • Kontrola existence duplicitní faktury podle VS nyní dohledává až na úrovni dodavatele (faktura ve prospěch).
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Export dat rozšířen o hodnotu podlaží objektu.
 • Měřidlo Kalorimetr MWh
  • Přidání přepočtu hodnot na GJ.

Sestavy

 • Sestavy > Nájemci, Vlastníci > Vývoj plateb členěný
  • Přidány informace o variabilním symbolu a čísle účtu příjemce plateb.
 • Sestavy > Nájemci > Seznam včetně aktuálního předpisu
  • Export dat sestavy rozšířen o údaj 1 - údaj 4 nájemce.
 • Sestavy > Vlastníci > Seznam včetně aktuálního předpisu
  • Přidání možnosti exportu dat.
 • Sestavy > Nájemci, Vlastníci > Seznam včetně aktuálního zůstatku
  • Umožněno vkládání víceřádkového vlastního textu do sestavy.
 • Sestavy > Ostatní > Přehled předpisů dle složek
  • Přidání možnosti exportu dat.
 • Sestavy > Nájemci > Nájemní smlouva
  • Přidány proměnné fond (částka předpisu fondu oprav) a fond_sl (částka předpisu fondu oprav slovy) pro možnost vložení hodnot fondu do nájemní smlouvy (platí hlavně pro družstva) při tisku sestavy ve Wordu.
  • Nový algoritmus opakovaného použití stejných proměnných prostřednictvím reference na proměnné prostřednictvím křížového odkazu.
 • Sestavy > Celky > Zaznamenané počty jednotek
  • Změna fontu na sestavách zaznamenaných jednotek z Courier New na Calibri pro úsporu místa na sestavě při exportu do PDF.

Vyúčtování

 • Protokol z vyúčtování
  • Zpřesnění názvosloví (služba > složka).
  • Přidání volby pro tisk QR kódu pro platbu na sestavě.
 • Výplata přeplatků převodem
  • Automatické vyplnění údaje ve prospěch (název účtu příkazce) při přenosu do úlohy Tvorba příkazů k úhradě.
 • Vyúčtování > Export jednotek pro externí vyúčtování
  • V exportním souboru rozšířena identifikace objektu z 20 na 40 znaků.

SSBpoh

 • Export předpisů do Pohody
  • Rozšíření zápisu DPH položek do zaúčtování dokladu v režimu Fakturace.
  • Všechna chybová hlášení se zobrazují až po dokončení exportu dat.
 • Nastavení modulu Pohoda
  • Detailní nastavení párování DPH sazeb pro export v režimu Fakturace.
  • Možnost výběru dokladové řady Ostatních pohledávek.

SSBpohSQL

 • Export předpisů do Pohody
  • Všechna chybová hlášení se zobrazují až po dokončení exportu dat.

SSBfin

 • Sestavy > Účetnictví > Stavy účtů
  • Sestava rozšířena o možnost Zobrazit pouze nenulové stavy účtů.
  • Sestava rozšířena o možnost Zobrazit pouze střediska s nenulovým stavem účtu.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.94

Základní

 • Nové obrazovky s možností změny jejich velikosti včetně automatického ukládání poslední velikosti a pozice okna
  • Objekt
  • Celek
  • Detail faktury
  • Nájemce
  • Vlastník
  • Hospodář
 • Nové možnosti práce s dokumenty ve středisku, celku, objektu i u jednotlivých subjektů (nájemce, vlastník, hospodář)
  • Nově jsou všechny dokumenty zobrazeny přímo na samostatné záložce a tak rychle dostupné.
 • Složky v objektu a u jednotlivých subjektů (nájemce, vlastník, hospodář)
  • Přehlednější zobrazení složek.
  • Přidáno zobrazení součtu složek.
  • Nahrazeno zobrazení hodnoty pouze PK na zobrazení všech možností způsobu stanovení výše složky předpisu.
 • Běžné akce > Náklady a výnosy
  • Detail faktury rozšířen o zobrazení názvu a počtu zadaných jednotek.
  • Přidání součtu vyhledaných položek ve vyhledávání nákladů.
 • Běžné akce > Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  • Přidání vyhledávání dle části jednacího čísla sporu (upomínky, spory).
 • Servis > Nastavení > Agendy
  • Nově je možné tlačítkem Přidat založit novou agendu s převzetím vybraných údajů z aktuální agendy (číselníky, dodavatelé z kontaktů ad.).
  • Nově lze datové cesty k adresářům programu nastavovat i v UNC formátu. Stávající možnost připojení prostřednictvím namapované síťové jednotky zůstává zachována.
 • Implicitní tiskové matrice
  • Nově je implicitní adresář pro matrice pevně daný a nelze jej změnit. Uživatelské matrice se touto změnou nemění.
 • Servis > Nastavení > Uživatelské > Adresáře
  • Nově lze datové cesty k adresářům programu nastavovat i v UNC formátu. Stávající možnost připojení prostřednictvím namapované síťové jednotky zůstává zachována.
 • Měsíční akce > Inkaso > Tvorba příkazu k inkasu
  • Úloha rozšířena o možnost zadat text zprávy pro příjemce.
  • Změna znakové sady souboru z 852 na 1250.
  • Rozšíření hlavičky souboru pro zpracování v bankách, které údaje vyžadují (FIO).
 • Běžné akce > Změna agendy
  • V úloze pro změnu agendy lze nyní v agendách vyhledávat.
  • Klávesová zkratka CTRL+ENTER pro přepnutí na vybranou agendu.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Export rozšířen o hodnoty e-mailových adres, plné poštovní adresy a formátovaného čísla jednotky dle Katastru nemovitostí.
 • Servis > Nastavení > Uživatelské > Razítka a podpisy
  • Přidání možnosti digitálně podepsat PDF soubory osobním certifikátem.
 • Servis > Nastavení > Systémové > Blokace
  • Přidání možnosti (ne)blokování nastavení nulování měřidla k již stávajícím blokacím identifikačních čísel.
 • Běžné akce > Požadavky na opravu
  • Zobrazení bližšího popisu provedené práce přímo v řádku se seznamem oprav.
 • Pohyby salda > záložka Pokrytí
  • Umožněno zobrazovat pouze řádky s nenulovými rozdíly.
 • Další úpravy a vylepšení
  • Upraveno hromadné odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP brány, kdy v některých případech došlo k přidání přípony .dat k přiloženým souborům.
  • Možnost zadat účetní období vyšší o 18 měsíců u plateb načítaných z bankovního výpisu.
  • V definici panelu úloh lze nově přidat zástupce pro změnu agendy.
  • Export celků rozšířen o export funkcí ze střediska, účetních a techniků z celků a příznaků.
  • Úloha Dávka plateb si nyní pamatuje nastavení řazení výběru subjektů pro další použití ve stejné dávce plateb.
  • Zobrazení částek na Pohybech salda - Přidáno formátování čísel - oddělení řádů.
  • Přidání možnosti zobrazit celek v mapách (Mapy.cz) v detailu objektu a detailu celku (nefunkční v prohlížeči Internet Explorer).
  • Rozšíření revizní úlohy dat číslo 8 o možnost automatické opravy nalezených problémů.

Sestavy

 • Sestavy > Statistiky > Protokol o předpisech
  • Přidáno formátování čísel - oddělení řádů.
 • Sestavy > Celky > Zaznamenané počty jednotek (osob)
  • Číselné hodnoty jednotek formátovány podle jejich definice.
 • Sestavy > Objekty > Zařizovací předměty
  • Přidáno filtrování rozmezí konce živostnosti.
 • Sestavy > Nájemci > Platební kalendář pro DPH
  • Do tabulky rozpisu DPH přidány hodnoty pro 10% sazbu DPH.
 • Sestavy > Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) > Výpočtový list
  • Úprava hodnot QR kódu pro platby pro zvýšení kompatibility s mobilními aplikacemi.

Vyúčtování

 • Vyúčtování > Export jednotek pro externí vyúčtování
  • Přidána volba pro export včetně přepočtených jednotek aritmetickým průměrem nebo součtem.
 • Výplata přeplatků > Převodem
  • Export podkladů pro zpracování bankovnívh výpisů rozšířen o specifický symbol.
 • Akce > Přenos výsledků vyúčtování do salda
  • Nově lze pro genrované předpisy nastavit vlastní hodnotu dokladu 2.

SSBpoh

 • Export předpisů do Pohody
  • Export předpisů do Pohody rozšířen o VS subjektu v případě exportu v režimu Fakturace včetně možnosti exportovat i z neuzavřeného účetního období

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.92

Základní

 • Nový druh měřidla
  • Přidání nového druhu měřidla kalorimetr MWh do všech úloh a sestav pracujících s měřidly.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Přidání úlohy pro export podkladů do nového programu společnosti STARLIT s.r.o. "Hlasování SVJ".
 • Servis > Nastavení > Uživatelské
  • Přidání razítka a podpisu do sestav (Výpočtový list, Protokol z vyúčtování, Faktura) individuálně pro každého uživatele. K tisku razítka dochází pouze tehdy, je-li na sestavách aktivní volba Podpisové řádky (pokud volbou sestava disponuje).
 • Další úpravy a vylepšení
  • Oprava přepínání záložek v objektech při jejich procházení.
  • Úprava textů na sestavě faktura vystavené z nákladů v SSB2000.
  • Zvýšení limitu pro zadání vyššího účetního období plateb z 12 na 18 měsíců.

Sestavy

 • Sestavy > Kontakty > Seznam kontaktů v celku
  • Rozšíření výběru vlastních polí pro export dat

Vyúčtování

 • Sestavy > Protokol z vyúčtování
  • Na Protokol z vyúčtování přidány podrobnější informace o korekcích rozúčtování nákladů na vytápění.
  • Úprava sloupců v tabulce rozpočítání nákladů na Protokole z vyúčtování služeb. Odstraněny sloupce s údaji o měsíčním průměru poměrových jednotek a dodaných jednotek v objektu, přidána sloupce s údajem o podílu nákladů připadajícím na příjemce služby.
 • Sestavy > Souhrnné statistiky > Přehled jednotek ve vyúčtování
  • Změna zobrazení záhlaví sloupců v sestavě Přehledu jednotek ve vyúčtování.
 • Vyúčtování > Naměřené jednotky > Stanovení koeficientu topných dnů
  • Přidání nové úlohy pro stanovení koeficientu topných dnů. Koeficient lze použít pro výpočet základní složky při rozúčtování nákladů na vytápění.

SSBfin

 • Běžné akce > Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Úloha rozšířena o zobrazení Popisu účetního pohybu přímo v řádku se záznamem.
  • Přidání filtru pro zobrazení neúplně zaúčtovaných položek.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.90

Základní

 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Banka
  • Přidáno pole pro evidenci bankovního účtu ve formátu IBAN. Přidána kalkulačka pro výpočet IBAN čísla účtu z již vyplněného kódu banky.
 • Zaokrouhlování DPH
  • Zaokrouhlení DPH z částky zadané včetně daně již nepoužívá pro výpočet koeficient (zaokrouhlení na 4 desetinná místa), ale výpočet DPH probíhá stejně jako z částky zadané bez daně.
 • Běžné akce – Objekty
  • V přehledu objektů graficky odděleny jednotlivé celky.
  • Přidání poznámky do řádku s objektem.
 • Požadavky na opravu
  • Změna výchozího řazení požadavků na opravy v celcích a objektech na poslední obejdnávky vždy nahoře.
 • Spoluvlastníci
  • Přidání nového spoluvlastníka přebírá adresu objektu do poštovní adresy i adresy bydliště přidávaného kontaktu.
 • Automatické zálohování dat
  • Úloha rozšířena o možnost výběru zálohy všech agend. Přidána notifikace o aktuálně zálohované agendě.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Nová úloha pro kontrolu odečtů měřidel s naměřenými stavy.
  • Přesun Formální kontroly správnosti dat do Revizních úloh.

Sestavy

 • Odesílání sestavy e-mailem jednotlivým příjemcům
  • Pokud je s příjemcem e-mailu sjednáno heslo pro komunikaci, pak jsou PDF přílohy tímto heslem šifrovány.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Přidána volba pro zobrazení QR kódu pro platby prostřednictvím mobilních bankovních aplikací nebo specializovaných zařízení pro platby. Pro zobrazení QR kódu je třeba mít vyplněný IBAN účet pohledávkové strany a variabilní symbol subjektu určený pro platbu.
 • Sestavy – Ostatní – Výpis evidovaných osobních údajů (souhlas se zpracováním)
  • Tisk pro všechny spoluvlastníky objektu.
 • Sestavy – Speciální – Fond oprav
  • Speciální sestavy fondu oprav rozšířeny o možnost exportu.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Přehled vyúčtování
  • Rozšířeno omezení pole pro zadání názvu vyúčtování z 20 na 30 znaků.
  • Zrychleno načítání Přehledu jednotlivých vyúčtování.
 • Vyúčtování – Objekty vyloučené z korekce
  • Nová úloha pro možnost označit objekty, kde při výpočtu nákladů na teplo nebude probíhat korekce tepla (např. z důvodu sankcí).
 • Sestavy – Protokol z vyúčtování
  • Přepracované volby pro tisk čísla účtu pro přeplatky a čísla účtu a variabilního symbolu pro nedoplatky.
  • Sjednocení zobrazení údajů o čísle účtu, VS a částce na jediném místě na protokole.

SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Pohyby na účtech
  • Přidána nová volba, která umožňuje zobrazit pouze účty s nenulovým zůstatkem.
 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Nová Rozvaha 500/2002 od roku 2019 (pro nové agendy). Pro import rozvahy do stávajících dat použijte Zákaznické centrum.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.88

Základní

 • Běžné akce – Kontakty
  • Napojení kontaktu na systém ARES. Při zadání IČ jsou automaticky načteny údaje ze systému ARES a doplněny do programu SSB2000. Při stisku tlačítka IČ dochází ke kontrole zadaných údajů v programu SSB2000 s údaji ze systému ARES.
  • Položka dálnopis nahrazena položkou ID datové schránky s provázaností do tiskových sestav.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Přidána nová kontrolní úloha pro kontrolu platnosti čísla místnosti u inventáře.
  • Revizní úloha nyní umožňuje zjištěné chyby automatizovaným systémem odstranit.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Export podkladů pro odečty bytových měřidel
  • Úloha rozšířena o export identifikačního čísla 2.
 • Běžné akce – Náklady a Výnosy
  • Přidáno tlačítko pro tisk faktur a interních dokladů přímo z detailu faktury.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Nový moderní vzhled sestavy po vzoru Protokolu z vyúčtování.
  • Přidána možnost zobrazení způsobu výpočtu předpisu (dle počtu osob, plochy, vlastnického podílu apod. včetně koeficientů).
  • Tisk ploch na výpočtových listech nezobrazuje sazbu za m2 a cenu pokud není plocha předmětem výpočtu nájemného (složka 1 a 3).
 • Odesílání sestavy e-mailem
  • Odesílání sestav e-mailem ve formátu PDF nyní probíhá bez meziukládání přílohy. Název souboru se stanovuje v novém dialogovém okně, které má předvyplněný název sestavy dle názvu tisknuté sestavy.
  • Odesílání sestavy jednotlivým příjemcům nyní na obě uvedené adresy (pokud jsou vyplněny).
 • Sestavy – Speciální – Potvrzení o příjmech
  • Nová sestava Potvrzení o příjmech s tiskem jednotlivých dopisů i souhrnného přehledu.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondů dle objektů
  • Přidání možnosti filtrovat sestavu dle vybrané složky fondu oprav.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Způsob úhrady složek
  • Přidána možnost uchování výběru výsledků tiskové sestavy.
 • Sestavy – Střediska – Platby ve prospěch střediska
  • Sestava nově umožňuje zobrazení plateb ve prospěch střediska dle přiřazení k jednotlivým typům předpisů včetně možností filtrování na typy předpisu.
  • Sestava nově umožňuje zobrazení plateb ve prospěch střediska sdružených dle jednotlivých roků předpisů.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost uložení do souborů, do složky a odeslání jednotlivým příjemcům e-mailu.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Přímé náklady
  • Při zadání částky přímého nákladu a potvrzením klávesou Enter dojde k přesunu záznamu na další částku v pořadí.
 • Vyúčtování – Rozpočítání nákladů
  • Ukončení úlohy Rozpočítání nákladů vyžaduje souhlas v případě, že se během rozpočítání nákladů vyskytly chyby.

SSBpoh a SSBpohSQL

 • Export předpisů
  • Export předpisů lze nyní provést i do agendy Ostatních pohledávek v Pohodě.
 • Import nákladů
  • Nová úloha pro Import nákladů z programu Pohoda do SSB2000 včetně automatických operací a okamžitého zpracování nákladů pro vyúčtování (zadání hodnot pro správné rozpočítání faktury).

APAX

 • Sestava chyb importu dat
  • Úprava zobrazení sestavy importovaných dat do programu SSB2000.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.86

GDPR

 • Servis – Přístupová práva
  • Přidána přístupová práva na poznámky (nájemce, vlastník, hospodář, sestava poznámek).
 • Filtrování subjektů na sestavách
  • Přidána možnost filtrování dle stavu udělení souhlasu s evidencí GDPR.

Základní

 • Servis – Nastavení – Systémové – Zaokrouhlování
  • Nové nastavení způsobu zaokrouhlování DPH předpisu (na haléře nahoru, na haléře dolu, matematicky).
 • Měsíční akce – SIPO – Porovnání a převzetí kmene
  • Přidána podpora dešifrování aktuální verzí programu CryptaV2.
 • Měsíční akce – SIPO – Seznam vyčleněných dluhů
  • Přidána podpora dešifrování aktuální verzí programu CryptaV2.
 • Měsíční akce – SIPO – Hlášení změn
  • Upraven výpočet výše předpisu pro hlášení změn na SIPO u ink. org. se splatností plateb pro předpisy předchozího měsíce.
 • Běžné akce – Hromadná platba
  • Hromadnou platbu lze nyní zadat do vyššího účetního období.
 • Běžné akce – Celky – Inventář a Revize
  • Položky jsou ve výchozím stavu řazeny dle jejich názvu.
 • Servis – Údržba databáze
  • Přidána nová kontrolní úloha stavu FPT souborů včetně možnosti jejich opravy.
 • Servis – Nastavení – E-maily
  • Nové pokročilé možnosti nastavení SMTP serveru.
  • Přidání záložní e-mailové adresy pro zasílání kopie zpráv.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Sjednocení všech revizních úloh do nové úlohy Revize dat.
 • Servis – Inspekční úlohy – Formální kontrola správnosti dat
  • Přepracování úlohy pro kontrolu správnosti pole pro zadání datumu u záznamů včetně možnosti jejich opravy.
 • Mimořádné akce – Zrušení subjektu
  • Nová úloha pro zrušení vybraných subjektů včetně celé historie.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Do přehledu nákladů přidáno pole pro zobrazení variabilního symbolu dle kterého je možné záznamy také vyhledávat.
 • Běžné akce – Jedná platba a Dávka plateb
  • Dohledání platby při ručním zadání variabilního symbolu i s VS obsahujícím nuly na začátku.
 • Běžné akce – Dávka plateb – Import plateb z banky
  • Upravena obrazovka načteného bankovního výpisu pro lepší přehled o pohybech na účtu a jejich zpracování.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Pro požadavky zadané přímo přes celek nebo objekt lze pro uložení záznamu využít tlačítka Použít.
  • Přidáno tlačítko pro přímý tisk Požadavku na opravu.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidání AV pole do generovaného souboru v GEMINI formátu.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Formální úprava pojmů na sestavě (Osoba odpovědná za správu, plné názvy typů předpisů, odstranění pojmu objekt ad.).
  • Přidána podpora pro zobrazení spoluvlastníků.
 • Sestavy – Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána podpora pro zobrazení spoluvlastníků.
 • Sestavy – Statistiky – Přehled provedených předpisů
  • Změna výběrového mechanizmu sestavy z výběru dle objektů na výběr dle subjektů.

Vyúčtování

 • Akce – Výplata přeplatků – Složenkou
  • Úprava šifrování poštovních poukázek B prostřednictvím programu CryptaV2.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po složkách položkově
  • Sestava rozšířena o možnost zobrazení pouze volných bytů.

SSBins

 • Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Přidáno šifrování osobních údajů modulu SSBins.

SSBpoh a SSBpohSQL

 • Nastavení můstku
  • V nastavení modulu přidáno řazení databází dle jejich názvu.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.84

GDPR

 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Akce – Anonymizovat údaje kontaktu
  • Úloha rozšířena o novou volbu Pseudonymizace údajů pro anonymizování údajů s odkazem na informaci o původním kontaktu prostřednictvím připojené tiskové sestavy.
 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Detail – Identifikace
  • V Evidenci kontaktů lze nově evidovat Heslo pro komunikaci, které může sloužit pro autorizované ověření telefonické žádosti úpravy kontaktních údajů.
 • Sestavy – Ostatní – Výpis evidovaných osobních údajů (souhlas se zpracováním)
  • Sestava přesunuta ze sestavy Kontaktů a nově umožňuje výběr a zpracování dat za jednotlivé objekty.
  • Přidána Sestava Souhlasu se zpracováním osobních údajů s výběrem položek osobních údajů určených k poskytnutí souhlasu a možnosti omezit zobrazení Spolubydlících osob.
  • Sestavy rozšířeny o údaj Evidovaného počtu osob.

Základní

 • Měsíční akce – SIPO – Porovnání a převzetí kmene
  • Úprava načítání souborů kmene SIPO v závislosti na Změně technických podmínek pro SIPO od České pošty. Soubory pro porovnání a převzetí kmene SIPO nepůjde v předchozích verzích programu SSB2000 načíst!
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora pro načítání bankovních výpisů ve formátu ČSOB/ERA CSV.
  • Úprava načítání bankovních výpisů ve formátu UnicreditBank CSV.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Před uložením záznamu je provedena automatická kontrola, zda součet položek odpovídá částce zadané v hlavičce faktury.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled inventářů – Přidat
  • Úloha umožňuje hromadné přidání inventářů do vybraných objektů.

Sestavy

 • Sestavy – Objekty – Zařizovací předměty od-do
  • Na sestavu přidány údaje o adrese domu a aktuálním bydlícím subjektu (nájemce nebo vlastník).
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.
  • Automatický dotaz na uložení upomínky do evidence upomínky po vygenerování seznamu upomínek při opuštění sestavy nebo změně výběru dat.
 • Sestavy – Nájemci – Platební/splátkový kalendář pro DPH
  • Na sestavu přidána volba, zda se jedná o platební nebo splátkový kalendář, která ovlivní zobrazení generovaných údajů na sestavě.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondů dle dle objektů
  • Sestava včetně výpisu čerpání rozšířena o zobrazení celkové částky faktury, ze které došlo k čerpání.
 • Sestavy – Střediska – Čerpání fondů
  • Přidání Exportu dat ze sestavy.
 • Sestavy – Objekty – Čerpání fondů oprav
  • Přidání Exportu dat ze sestavy.

SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.
 • Sestavy – Účetnictví – Výsledovka s korekcí
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Sestava výpisu chyb při rozpočítání nákladů je nově řazena dle úrovně chyby, odběrného místa a složky.
 • Akce – Nastavení záloh dle výsledků vyúčtování
  • Přidána volba Nastavit pouze pokud je celkový přeplatek/nedoplatek vyšší než zadaná částka. Jeli tato volba aktivní, pak u vybraných subjektů (splňujících podmínku) nedojde ke změně žádné z nastavovaných záloh.
  • Po dokončení úlohy je zobrazen dotaz, zda pokračovat v nastavení záloh pro další službu s aktuálním nastavením.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování
  • Úprava tiskových sestav Protokolů z vyúčtování pro lepší čitelnost.
  • Nastavení voleb na sestavě lze uložit. Nastavení voleb je automaticky obnoveno při každém dalším spuštěním sestavy.
  • Změna názvu systémových jednotek Naměřené spotřeby TUV na Naměřenou spotřebu TV.
  • V přehledu rozpočítaných nákladů nejsou zobrazovány nulového hodnoty částek faktur a cen za jednotku, pokud nejsou zadány.
  • Úprava označení naměřených spotřeb vodoměrů.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.82

GDPR

 • Sestavy – Kontakty – Výpis evidovaných osobních údajů
  • Do sestavy přidány informace o evidovaných spojových číslech ve všech objektech kontaktu.
  • Do sestavy přidán export evidovaných osobních údajů ve formátu XML.

Základní

 • Servis – Přístupová práva
  • Každý uživatelský účet lze propojit s doménovým profilem ve tvaru DOMÉNA\uživatel umožňující automatické přihlašování do programu.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled inventářů
  • Přidáno hromadné filtrování objektů (původně pouze jeden objekt nebo objekty jednoho celku).
  • Přidána možnost Hromadné změny údajů (Název, Procento opotřebení, Množství, Životnost v letech, Cena za jednotku, Cena montáže, Datum instalace, Datum vyřazení) pro vybrané záznamy sloužící k prodlužování inventářů v objektech (např. vodoměrů).
 • Běžné akce – Měřidla – Akce – Import odečtů
  • Přidána možnost Omezení importu na dohledání pouze vybraného typu měřidla (při importu různých druhů měřidel se shodným identifikačním číslem).
 • Běžné akce – Dávka plateb – Import dávky – Podle V.S.
  • Přidání importu souborů ve formátu CSV.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy – Hledat
  • Do seznamu vyhledaných nákladů přidáno zobrazení dodavatele.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přepracování zobrazení údajů na tiskové sestavě.
 • Mimořádné akce – Odesílání e-mailu
  • Úloha umožňuje Rozdělit e-mail po dosažení nastaveného počtu příjemců na více samostatných e-mailů (podpora pro některé poštovní klienty).
 • Mimořádné akce – Změna sazby za m2 (plochy)
  • Přepracovaná úloha nově umožňuje změnu sazeb za m2 plochy v objektech s libovolnými druhy složek (původně pouze složky 1, 2 a 3).
 • Import bankovních výpisů ve formátu KB CSV
  • Přidána podpora načítání dat s částkou oddělující řády čísel mezerami.

Sestavy

 • Obecné vlastnosti sestav
  • Sestavy podporující ukládání v elektronické podobě do dokumentů nyní umožňují Uložit dokumenty do vybrané složky pro snazší práci s aktuálními tiskovými výstupy.
 • Sestavy – Statistiky – Protokol o předpisech
  • Při zobrazení protokolu dle č.p. a složek umožňuje sestava v Rozšiřujících podmínkách filtrování dle vybraných složek předpisů.
 • Sestavy – Střediska – Přehled předpisů a jejich uhrazení
  • Při omezení na zobrazení období předpisu přidána volba přičtení počátečního stavu.
  • Zobrazení měsíčního vývoje lze uspořádat dle celků nebo dle středisek.
 • Sestavy – Objekty – Čerpání fondu oprav
  • Na souhrnnou sestavu bez výpisu čerpání doplněno zobrazení aktuálního vlastníka objektu.
 • Sestavy – Ostatní – Přehled poznámek
  • Přidána volba pro Tisk poznámek kontaktů.

Vyúčtování

 • Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • Úloha umožní přímé vytvoření a odeslání elektronického příkazu k úhradě.

SSBadmin

 • Admin akce
  • Obrazovka Ostatního účetního pohybu rozšířena o Admin akci pro editaci účetního pohybu i v již uzavřeném účetním období.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.80

GDPR

 • Servis – Přístupová práva – Ostatní – Osobní údaje
  • Přístupová práva na zobrazení citlivých osobních údajů v programu SSB2000. Prvky, které zobrazují osobní údaje (telefon, e-mail, bankovní účet, rodné číslo, datum narození ad.) budou nastavením na hodnotu Bez přístupu skryty.
 • Sestavy – Kontakty – Výpis evidovaných osobních údajů
  • Nová tisková sestava, kterou lze využít pro splnění práva na přístup k osobním údajům.
 • Běžné akce – Kontakty – Akce – Anonymizovat údaje kontaktu
  • Nová úloha prostřednictvím které může správce údajů na žádost subjektu bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel. Úlohou nebudou ztraceny informace o vývoji salda subjektu. Dojde pouze k přesunu odkazu na kontakt s názvem ANONYMIZOVÁNO.
 • Servis – Nastavení – Systémové – Ostatní – Logovat práci uživatelů s programem
  • Je-li volba aktivní, budou do logovacího souboru zaznamenány informace o spuštěných úlohách programu včetně časového razítka a uživateli, který úlohy spustil. Společně s modulem SSBlog tak lze zjisit údaje o práci s programem a změnách, které kdy uživatel provedl včetně původních i změněných hodnotách.

Základní

 • Prioritní VS pro Výpočtový list a Protokol z vyúčtování
  • V detailu každého variabilního symbolu (VS) lze určit, který VS bude vždy zobrazen na Výpočtovém listě nebo Protokolu z vyúčtování. Toto nastavení má přednost před ostatními pravidly pro zobrazení VS.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidán sloupec pro zobrazení údaje Ve prospěch v případě úhrady položky faktury.
  • Při ručním přidání příkazů k úhradě lze přenést číslo účtu přímým výběrem záznamu z kontaktů.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Přidán sloupec s náhledem poznámky k faktuře (prvních 40 znaků). Původní plný výpis pod tabulkou zůstává zachován.
  • Umožněno setřídit záznamy dle pole Ve prospěch.
  • Položky nákladu lze nyní pořizovat až do 18 měsíců od aktuálně nastaveného účetního období pro náklady (původně 12 měsíců). Nastavení lze provést v úloze Servis – Nastavení – Systémové – Ostatní.
 • Upozornění na události
  • K upozornění na události pro revize v objektech přidána informace o aktuálním nájemci nebo vlastníkovi včetně zobrazení telefonického kontaktu.
 • Běžné akce – Střediska – Náklady
  • Přidán sloupec s dokladem nákladu.
 • Detail objektu – Inventář
  • Obrazovka inventáře rozšířena o větší zobrazení poznámky včetně možnosti zobrazit poznámku v samostatném větším okně.
 • Detail nájemce v objektu – Ostatní
  • Přidáno pole pro evidenci, kdy byla sepsána nájemní smlouva.
  • Přidáno pole pro evidenci pořadového čísla nájemní smlouvy.

Sestavy

 • Sestavy – Měřidla
  • V sestavách odečtových listů zobrazováno také identifikační číslo 2.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Spolubydlící osoby
  • Sestava rozšířena o zobrazení počtu záznamů v sestavě za celek i za celou sestavu.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.78

Základní

 • Aktualizace knihoven pro náhled sestav v pokročilém generátoru sestav a tisku do souborů (PDF, DOC, DOCX apod.)
  • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů.
  • Úprava nekompatibilních sestav zobrazujících v exportu * namísto zobrazení hodnoty.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Výchozí datum splatnosti příkazu změněn z aktuálního dne + 2 dny na aktuální den.
  • Přidána kontrola, zda zadaný datum splatnosti nepřipadá na víkend.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) – Přehled předpisů a jejich uhrazení po složkách
  • Výběr předpisů lze nyní omezit také dle data předpisu.
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) – Přehled předpisů a jejich uhrazení - kontovztahy
  • Výběr předpisů lze nyní omezit také dle data předpisu.
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.
 • Sestavy – Platby – Přehled plateb
  • Výběr plateb dle data platby a data pořízení platby lze zadávat jako datum (dříve pouze jako období celého měsíce).
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Korekce tepla umožní korigovat i takové faktury, u kterých ve zcela výjimečných případech, je limit pro rozdělení nedostatečný a lze tak přizpůsobit výpočtovou metodu podmínkám zúčtovací jednotky při zachování základních parametrů vyhlášky.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Rozpočítání faktury
  • Přidána nová možnost zobrazení sestavy: Rozšířená s údaji o poměrových jednotkách a korekcích tepla, která přehledně zobrazí, jak byla u každé faktury provedena korekce.
 • Nápověda – E-podpora
  • Přidán odkaz na spuštění E-podpory také do menu Nápověda ve vyúčtování.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Rozvaha/Výsledovka, Rozvaha s korekcí a Výsledovka s korekcí
  • Upraven text na sestavě při volbě zkráceného rozsahu (původně v zjednodušeném).

Modul Apax

 • Moduly – Apax
  • Úprava kontrolního mechanismu již existujících skupin nákladů.

Modul Cooptherm

 • Moduly – Cooptherm
  • Modul rozšířen o možnost Přičíst ceny služeb za provedené vyúčtování.

Modul SSBadmin

 • Nový modul, který umožní oprávněnému uživateli pracovat s pokročilými úlohami nad zadanými daty programu.
  • Modul bude průběžně doplňován o nové funkce.
  • První funkce, kterou modul obsahuje je Sloučení předpisů. Úloha sloučení předpisů umožňuje (pro vybrané subjekty) sloučit všechny vyměřené předpisy k zadanému účetnímu období dle jednotlivých složek nebo sloučí vybrané předpisy záloh v každém měsíci dle data splatnosti pod nově vybranou složku (například Zálohy).
  • Úlohou lze dosáhnout výrazného snížení datové náročnosti při práci s programem a tak dosáhnout vyšší rychlosti úloh, které s předpisy pracují.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.76.104

Základní

 • Automatické přiřazení plateb
  • V Systémovém nastavení na záložce Ostatní lze nově definovat, zda se mají přiřazovat platby dle data platby a poté na nejstarší dluhy nebo rovnou na nejstarší dluhy.
 • Mimořádné akce – Průvodce změnou nájmu složky 3 v procentech
  • Upraven výběrový mechanismus objektů pro snazší (standardní) výběr objektů.
  • Rozšířena úprava také na složky 1 a 2.
 • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů
  • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů.
  • Přidání exportu do formátu DOCX bez nutnosti mít na počítači nainstalovanou aplikaci MS Word.
  • Úprava nekompatibilních sestav zobrazujících v exportu * namísto zobrazení hodnoty.

Sestavy

 • Sestavy – Družstva – Seznam členů družstva
  • Sestava rozšířena o zobrazení kontaktů na člena družstva (telefon, e-mail, bankovní účet).
 • Pohyby salda – Přehled předpisů
  • Sestava rozšířena o zobrazení součtu za jednotlivé složky (typy) za sestavu.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Úprava výpočtu korekce tepla dle nového metodického pokynu MMR k 269/2015 Sb.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol o vyúčtování služeb
  • Přidání volby pro zobrazení informace o Korekci tepla jednotlivého příjemce služby.
 • Vyúčtování – Vyúčtování – Archiv vyúčtování
  • Zvýšení počtu archivovaných vyúčtování z 999 na neomezený počet.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.76

Základní

 • Základní obrazovka programu
  • Úprava základní obrazovky programu. Nově jsou všechna upozornění na události dostupná vždy na hlavní obrazovce (nikoliv pouze po přihlášení uživatele).
  • Změnu barev nebo volbu jednoho z předvolených motivů lze provést po stisku pravého tlačítka myši a volbou příslušné nabídky.
 • Klávesové zkratky
  • Přidány klávesové zkratky k nejpoužívanějším úlohám.
 • Poznámky
  • Detail poznámek lze vytisknout (CTRL+P)
 • Dokumenty
  • K seznamu dokumentů pro celky, objekty i subjekty byla přidána záložka s náhledy dokumentů ve formátu obrázku.
  • Přidána přístupová práva pro práci s dokumenty (Výchozí stav je nastaven na pouze číst). Pro změnu přístupových práv použijte úlohu v menu Servis – Přístupová práva
 • Střediska
  • Rozšíření názvu střediska ze 40 znaků na 80 znaků.
 • Pohyby salda – Hromadné zrušení předpisů
  • Úloha rozšířena o filtrování typu předpisů (nájem, záloha, poplatek, fond, vyúčtování).
  • Přidána kontrola, která upozorní na dlouhé období pro rušení předpisů (větší než 1 rok).
 • Pohyby salda – Přehled předpisů
  • Přehled vyměřených předpisů rozšířen o zobrazení dle typu předpisu včetně součtu položek za celé období.
  • Po návratu z detailu předpisu/platby zůstává původní zobrazení pohybů salda aktivní a nedochází k zavření rozbaleného měsíčního předpisu.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Do detailu nákladu přidán součet všech položek nákladu včetně kontroly s částkou zadanou v hlavičce faktury.
 • Běžné akce – Adresář lidí a firem
  • Do Adresáře lidí a firem přidán sloupec mobil a e-mail1 namísto celého jména a příjmení.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Úloha je nyní standardní součástí základní verze programu SSB2000 bez nutnosti mít aktivovaný modul SSBfin.
 • Uživatelem definované tiskové matrice
  • Nově vytvořené uživatelem definované tiskové matrice se ukládají do složek pro jednotlivé tiskové sestavy. Každá sestava tak umožňuje výběr uživatelem upravených tiskových sestav pouze pro danou sestavu.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přidána přístupová práva na vyúčtování.
  • Přidána přístupová práva pro práci s dokumenty.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • Upraveno načítání formátů pro KB CSV, ČSOB SLK a UnicreditBank.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přidána tisková sestava se seznamem zpracovaných položek.
 • Běžné akce – Celky
  • Příznaky lze přiřadit také k celkům.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Přidáno kopírování požadavků na opravu. Tlačítko Akce – Nový požadavek dle aktuálního (CTRL+R).
 • Definice – Popisy nákladů a předkontace
  • Přidána tisková sestava pro tisk definovaných popisů včetně předkontací.
 • Definice – Inkasní skupiny
  • Seznam inkasních skupin seřazen dle názvu inkasní skupiny.
 • Spolubydlící osoby
  • Přidána možnost zadat IČ.
 • Běžné akce – Objekty – Pasport
  • Nová položka pro evidenci kolaudace objektu.

Sestavy

 • Výběr celků – Filtr
  • Přidána možnost omezit seznam dle příznaků evidovaných u celků.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Typu topení.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Domovníka.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Účetní.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Technika.
 • Nájemci – Nájemní smlouva
  • Sestava rozšířena o zobrazení výše aktuální jistiny s možností její editace před tiskem nájemní smlouvy.
 • Nájemci – Výpočtový list
  • Přidána možnost zobrazení výpočtového seznamu jako v případě sestavy dle vlastníků.
 • Nájemci (Vlastníci) – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost odeslání sestavy jednotlivým příjemcům e-mailem.
 • Nájemci (Vlastníci) – Přehled předpisů a jejich uhrazení-kontovztahy
  • Sestava rozšířena o zobrazení adresy objektu (ulice, č.p., č.o., obec).
 • Střediska – Přehled pohledávek dle doby po splatnosti
  • Sestava umožňuje individuální nastavení rozdělení doby splatnosti předpisů.
 • Opravy – Požadavky na opravu, Seznam požadavků na opravy
  • Sestavy požadavků na opravy rozšířeny o možnost Exportu dat.
 • Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Sestava rozšířena o možnost odeslání sestavy jednotlivým příjemcům e-mailem.
 • Celky – Zaznamenané počty jednotek
  • Při členění sestavy dle subjektů/objektů přidán součet za měsíční průměr (součet) a za všechny subjekty/objekty.
 • Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána možnost zobrazení kontaktních informací pro možnost jejich aktualizace ze strany jednotlivých subjektů.
 • Měřidla – Odečty měřidel
  • V sestavě lze ve vybrat libovolný rozsah typů měřidel.
 • Nájemci (Vlastníci) – Soudní spory
  • Přidáno filtrování dle čísla jednacího.
 • Kontakty – Seznam
  • Do výběru položek sestavy přidána položka pro adresu na složenku.
 • Ostatní – Seznam splátkových kalendářů
  • Nová sestava pro zobrazení detailních informací o uzavřených splátkových kalendářích.

Vyúčtování

 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Tabulka nákladů(záloh)
  • Sestava upravena na výběr dle objektů namísto dle celků.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol o vyúčtování služeb
  • Koeficienty pro výpočet spotřeby dílkových měřidel tepla jsou zobrazeny s přesností na 4 desetinná místa namísto 2 desetinných míst.
 • Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • Při exportu hromadného příkazu k úhradě nedoplatků z vyúčtování lze vytvořit více dávek příkazů podle zadaného maximálního počtu položek (limity hodnoty pro banku).
  • Tiskovou sestavu lze vytisknout i ve variantě se zobrazeným jménem subjektu pro snazší identifikaci vyplácených částek.
 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Zahrnuta nová korekce nákladů na teplo.
  • Automatické doplnění chybějících celků při rozpočítání nákladů, které jsou zadány na blok.

SSBgin

 • Nastavení převodového můstku
  • V nastavení můstku lze povolit nebo zakázat blokování údajů a variabilních symbolů v SSB2000 v závislosti na konkrétní implementaci modulu.

SSBins

 • Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Přidána kontrola insolvenčního rejstříku napříč agendami programu SSB2000, kterou lze ručně spustit v modulu.

SSBfin

 • Přidána nová vzorová účetní osnova dle změny legislativy platné od roku 2016.
 • Přidány nové definice výkazu zisku a ztrát a rozvahy platné od roku 2016.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.74

Základní

 • Běžné akce – Přehled vyměřených předpisů
  • Úloha rozšířena o zobrazení jména subjektu, kterému byl vyměřen předpis

Sestavy

 • Výběr subjektů – Filtr
  • Přidána možnost omezit seznam dle příznaků evidovaných u subjektů.
 • Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána podpora pro export dat.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondu oprav dle objektů včetně čerpání
  • Zobrazení tiskové matrice upraveno dle běžné sestavy Čerpání fondu oprav.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy dle měřidel
  • Přidán sloupec s hodnotou identifikačního čísla 2.
 • Sestavy – Střediska – Přehled pohledávek dle doby po splatnosti
  • Sestava rozšířena o volbu vlastního rozsahu období včetně možnosti nezahrnovat do zůstatku předpisy penále.

Vyúčtování

 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Částky nákladů připadající na objekt/celek
  • Přidána možnost výběru celků do sestavy dle bloků.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po subjektech
  • Sestava rozšířena o sloupec pro zobrazení období vyčíslení zůstatků.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování
  • Přidána volba Nezobrazovat smluvní strany na protokole z vyúčtování.
 • Sestavy – Výplata/pohledávka – Podpisová listina
  • Sestava rozšířena o zobrazení údaje období vyúčtování pro jednotlivé subjekty.

SSBdru

 • Sestavy – Družstva – Seznam členů družstva
  • Přidání nového druhu sestavy: Seznam čelnů

Modul Cooptherm

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti Cooptherm.
  • Modul umožňuje načtení nákladů za teplo.

Modul INMES

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti INMES.
  • Modul umožňuje načtení nákladů za Teplo, TUV, ohřev TUV, SVa Ostatní náklady včetně poplatků a sankcí.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.72

Základní

 • Odesílání e-mailů jednotlivým příjemcům prostřednictvím SMTP
  • Změna formátu data u odesílané zprávy (v některých případech bylo zobrazeno datum 1.1.1970).
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora načítání bankovních výpisů od KB ve formátu CSV.
 • Běžné akce – Archiv měřidel
  • V přehledu měřidel zobrazen sloupec s hodnotou identifikačního čísla 2.
 • Běžné akce – Přehled pořízených nákladů
  • Úloha si pamatuje nastavené řazení a nabídne jej jako výchozí při příštím spuštění.
 • Servis – Editory – Editor scriptů
  • Program rozšířen o vestavěný editor scriptů umožňující ještě snazší servis.

Sestavy

 • Nájemci – Seznam včetně zůstatku
  • Sestava rozšířena o možnost uchování položek sestavy splňujících zadané podmínky (tlačítko Uchování výběru).
 • Střediska – Seznam zůstatků subjektů kumulovaně
  • Sestava rozšířena o zobrazení údajů ulice, č.p., č.o. a čísla bytu.
  • Řazení sestavy dle ulice, č.p., č.o. a čísla bytu
  • Export do souboru rozšířen o pole IČ a RČ.
 • Sestavy – Kontakty – Seznam kontaktů s rozdílnými adresami
  • Přidána podpora kontroly adres na poštovní poukázky typu B.
 • Sestavy – Nájemci – Seznam soudních sporů
  • Přidán filtr výběru položek sestavy dle příslušného soudu.
 • Celky – Pasport celku
  • Sestava doplněna o zobrazení vyřazených patních měřidel.
 • Nájemci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava řazena abecedně dle názvu konta.

SSBpohSQL

 • Import plateb z Pohody
  • Při importu plateb z Pohody lze zvolit, zda se mají ukládat hodnoty předkontací k platbám ukládaným do programu SSB2000.
  • Přehled importovaných plateb rozšířen o zobrazení střediska u platby.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.70

SSBins2

 • Modul pro automatické sledování insolvenčního rejstříku
  • Nový modul pro sledování insolvenčního rejstříku po změnách webových služeb Ministerstva spravedlnosti platných od 17.9.2015. Původní verze modulu SSBins bude funkční do 16.9.2015.

Základní

 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Pokud je použito hledání, je formulář výsledků hledání (po skončení editace položky) vždy navrchu.

Sestavy

 • Nájemci – Platební kalendář pro DPH
  • Přidán zkrácený výpis platebního kalendáře pro DPH.
  • Platební kalendář rozšířen o přenos aktuálně vybraného nájemce do sestavy.
  • Lze zvolit, zda v údajích o nájemci tisknout adresu bydliště nebo poštovní adresu.
  • Na sestavě zobrazen údaj o objektu pro který je platební kalendář vystaven.
 • Měřidla – Odečtové listy dle měřidel
  • Sestava rozšířena o možnost řadit výsledky dle č.p. nebo ulice.
 • Celky – Zaznamenané počty jednotek (osob)
  • Sestava rozšířena o možnost řadit výsledky dle č.p. nebo ulice.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.68

Základní

 • Ukládání sestav do dokumentů, odesílání sestav jednotlivým příjemcům e-mailem
  • Dokumenty se ukládají ve formátu PDF namísto formátu TIFF.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Změna algoritmu pro zrychlení výberu a filtrování faktur.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Rozšíření načítání bankovních výpisů o zobrazení kódu banky (ABO, BEST).
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Přídána možnost filtrovat záznamy dle hodnot v poli Přijato dne.
 • Načítání bankovních výpisů
  • Podpora formátu FV 5 od ČNB.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Akce – Hromadný odečet stavů bytových měřidel v celku
  • Po zadání hodnoty odečtu měřidla se stiskem klávesy ENTER aktivuje pole s dalším odečtem.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Akce – Přidání nových měřidel do celku
  • Při hromadném pořizování měřidel lze zadat druhé identifikační číslo měřidla.

Sestavy

 • Úprava výběrového mechanismu na sestavách
  • Vpravo od tlačítka Upravit výběr přidáno tlačítko, kterým lze do výběrového seznamu zahrnout všechny položky.
 • Sestavy – Střediska – Přehled vyměřených předpisů po složkách
  • Přidáno omezení na účetní období střediska.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Výpočtový list
  • Je-li smluvní strana prázdná, ale obsahuje pouze mezeru nebo odřádkování, netiskne se na výpočtovém listě.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Sestavy – Přehled jednotek ve vyúčtování
  • Přidán součet za jednotlivé jednotky.
  • Úprava sumační strany sestavy.
 • Vyúčtování – Sestavy – Protokol z vyúčtování
  • V protokolu z vyúčtování na zaplacené zálohy byla doplněna možnost tisku variabilního symbolu a čísla účtu pohledávkové strany.
 • Akce – Výplata přeplatků – Složenkou
  • Úprava šifrování prostřednictvím Crypty verze 2.2.
  • Opraven pád úlohy při generování více než 4000 složenek najednou.
  • Na sestavu přidána možnost exportu dat (tlačítko Export).
 • Sloučené vyúčtování
  • Přidána volba pro (ne)přebírání závazků ve vztahu vlastník-vlastník, pokud se ve stejný moment přebírá ve vztahu nájemce-vlastník.

SSBpohSQL

 • Nastavení středisek
  • Přidána možnost definovat středisko pro předpisy a platby samostatně.

Přímé náklady

 • Export pro externí rozúčtovatele
  • Opraveno chybně generované období u subjektů odstěhovaných po období pro období exportu přímých nákladů.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.66

Základní

 • Změna názvosloví Inkaso -> SIPO
  • V menu Měsíční akce byla přejmenována položka Inkaso na SIPO a je tak nyní shodná s ostatními úlohami napříč programem SSB2000 pracujícím se službou SIPO.
 • Měsíční akce – Inkaso – Tvorba příkazu k inkasu
  • o Nová úloha poskytující možnost platbu za nájem inkasem z bankovního účtu prostřednictvím služby ABO.
 • Definice – Inkasní skupiny
  • Přidána nová kategorie inkasní skupiny – INKASO.
 • Běžné akce – Dávka plateb včetně přiřazení, Běžné akce – Jedna platba
  • Úlohy rozšířeny o automatické nastavení účetního období dle zadaného data platby.
 • Servis – Nastavení – Systémové – Blokace
  • Umožněno editování dokladů a poznámek u plateb z nižšího účetního období.
 • Objekty – Revize
  • Rozšířeno pole pro popis revize z 80 znaků na neomezeno délku.
 • Běžné akce – Archiv měřidel
  • K vodoměrům lze zapsat druhé identifikační číslo (například rádiové IČ).
 • Běžné akce – Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Po návratu z detailu vybrané položky je položka správně aktualizována.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost omezení období předpisů a plateb při zobrazení sestavy dle měsíců.
  • Sestava rozšířena o možnost dopočítat počáteční stav předpisů a plateb při zobrazení sestavy dle měsíců.
 • Sestavy – Střediska – Seznam zůstatků subjektů na kontech
  • Přidána možnost sestavu omezit na aktuální zůstatek dle vybraných složek.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Naměřené jednotky – Kopie dle jiné jednotky
  • Úloha rozšířena o možnost zkopírovat kombinaci dvou jednotek s libovolnou matematickou operací (*, -, +, /) do nové cílové jednotky.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Tabulka nákladů (záloh)
  • Nová kontrolní sestava podrobného zobrazení rozpočítaných nákladů, předepsaných a zaplacených záloh dle jednotlivých subjektů a složek.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Rozdíly v nákladech na teplo
  • Přidáno nastavení pro zadání maximální přípustné odchylky v procentech (směrem nahoru i dolů). Výchozí hodnota 40%.
 • Vyúčtování – Export jednotek pro externí vyúčtování
  • Úloha rozšířena o možnost výběru vstupních dat dle bloků.
 • Vyúčtování pro družstva
  • Vyúčtování pro družstva rozšířeno o možnost převzít závazky a pohledávky ve vztahu nájemce - vlastník mezi shodnými subjekty.

Teplo 40

 • Nastavení odchylky korekce
  • Přidáno nastavení pro zadání maximální přípustné odchylky v procentech (směrem nahoru i dolů). Výchozí hodnota 40%.

SSBfin

 • Běžné akce – Tvorba příkazu k úhradě
  • Při pořízení příkazu k úhradě jednotlivě lze doplnit specifický symbol.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.64

Základní

 • Crypta 2.2
  • Přidána podpora automatické komunikace prostřednictvím Crypty verze 2.2. Funkci lze povolit v menu Servis – Nastavení – Uživatelské na záložce Crypta. Aktivováním funkce dojde k automatickému vypnutí komunikace prostřednitvím Crypty verze 1.3.
 • Hromadný předpis penále
  • Hromadné vyměření penále pro nový způsob penalizace.
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadné nastavení kont
  • Přidána podpora pro hromadné nastavení nového způsobu penalizace na kontech.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • V seznamu načítaných souborů lze soubory hromadně označit i odznačit.
 • Běžné akce – Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Přidán filtr na text obsahující zadaný výraz v poli popis.

Sestavy

 • Sestavy – Střediska – Seznam objektů
  • Sestava rozšířena o filtrování rolí (vlastník, hospodář).
  • Doplněna možnost uchovat výběr sestavy.
  • Přidána podpora exportu výsledků sestavy do souboru.
 • Sestavy – Celky – Zaznamenané jednotky
  • Přidána podpora exportu pro pohled přes celky a objekty.
  • Do exportu přidána pole ulice, čp a čo.
 • Sestavy – Objekty – Jednotky
  • Do sestavy přidána pole pro zobrazení ulice včetně č.p. a č.o.
  • Přidána možnost výsledky sestavy vyexportovat do souboru.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy (i dle měřidel)
  • Přidána podpora exportu výsledků sestavy do souboru.

Vyúčtování

 • Úlohy Vyčíslení stavů kont, Převod výsledků vyúčtování do salda, Vzetí rozpočítání nákladů zpět, Vzetí vyčíslení stavů kont zpět, Vzetí převodu výsledků vyúčtování do salda zpět
  • Úlohy umožňují výběr celků také dle bloků.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.62

Základní

 • Penalizace
  • Přidána nová metoda výpočtu penále za různé typy předpisů vyměřených na jediném kontě.
 • Běžné akce – Přehled pořízených plateb
  • Přidán filtr na pole obsahují text platby.
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora pro načítání bankovního výpisu ve formátu SLK od ČSOB/PS (běžný účet).
  • Přidána podpora pro načítání bankovního výpisu ve formátu CSV od Unicredit Bank (běžný účet).
 • Měsíční úlohy – Bankvní výpisy – Zpracování bankovních výpisů:
  • Při zpracování bankovních výpisů dle střediska je vyhledáváno pouze na úrovni střediska.
 • Běžné akce – Náklady – Akce – Nová faktura dle aktuální
  • Přidána možnost nastavit hromadně stejný text u všech položek (volitelně).
 • Požadavky na opravu – Objednávkové údaje
  • Číselník lze seřadit dle kódu.
  • Umožněno vyhledávání v číselníku dle kódu.

Sestavy

 • Sestavy – Střediska – Platby ve prospěch střediska
  • Přidána volba pro řazení záznamů sestavy dle klíče subjektu.
 • Sestavy – Měřidla – Protokol o výměně měřidel
  • Přidáno filtrování dle data plánované revize.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Seznam včetně zůstatku
  • Sestava rozšířena o možnost filtrování dle způsobu úhrady subjektů.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na nedoplatek na kontě dle období předpisu
  • Přidána volba pro výběr druhu variabilního symbolu zobrazovaném na sestavě (s kontem, bez konta).

Vyúčtování

 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování služeb
  • Sestava rozšířena o dohledání a zobrazení existujícího variabilního symbolu (původně pouze VS bez konta).
 • Sestavy – Protokoly – Protokol pro volný byt
  • Nová sestava protokolu pro volný byt.
 • Sestavy – Souhrnné statistiky – Statistika po koncových subjektech
  • Sestava rozšířena o možnost sdružit záznamy dle koncového subjektu v celku.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po subjektech
  • Sestava rozšířena o možnost sdružit záznamy dle subjektu v celku.
 • Akce – Převod výsledků vyúčtování do salda
  • Při zadání konta pro převod a nedohledání konta u některých subjektů je nově nabídnuto převedení výsledku výúčtování subjektů bez nalezeného konta na aktivní konto.

Modul SSBpoh SQL

 • Předkontace pro export plateb do Pohody rozšířeny v analytice na 7 míst.
 • Rozšíření chybového hlášení připojení k databázi při importu plateb.
 • Přidán filtr na účetní období plateb při převodu plateb ze SSB2000 do Pohody.

Modul Teplo40

 • Optimalizace výpočtové metody pro rychlejší stanovení odchylek korekce.

Modul SSBabra

 • Nový modul určený k automatizaci komunikace mezi programem SSB2000 a účetním systémem ABRA (G2, G3) od společnosti ABRA software a.s.
  • Převod předpisů z programu SSB2000 do systému ABRA (G2, G3).
  • Převod plateb ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000.
  • Převod nákladů ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000.

Modul IRTN

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti I.RTN.
  • Vodné/stočné (+poplatek)
  • Ohřev TUV základní složka
  • Ohřev TUV spotřební složka
  • SV pro TUV základní složka (+poplatek)
  • SV pro TUV spotřební složka
  • Topení základní složka (+poplatek)
  • Topení spotřební složka

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.60

Základní

 • Odesílání příloh z SSB prostřednictvím dalších poštovních klientů
  • Upraveny funkce pro odesílání sestav e-mailem pro použití s libovolným (výchozím) poštovním klientem.
 • Upozornění na události
  • Do popisu upozornění na události celku (revize) přidán název ulice.
 • Definice konta
  • V detailu definice konta lze zobrazit splátkový kalendář (pokud je vytvořen).
 • Vlastníci – Detail – záložka Spoluvlastníci
  • Nově lze v programu evidovat spoluvlastnické podíly více vlastníků jednoho objektu.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Dohledání plátce dle čísla účtu probíhá pouze v rámci střediska příjemce.
 • Složky předpisu
  • Povoleno zadávání fondových složek i pro nájemce.
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadná nastavení kont
  • Výběr záznamů pro změnu kont upraven ze seznam objektů na seznam libovolných subjektů.
 • Agendy
  • Datovou agendu lze změnit i bez přihlášení do aktuální agendy.
 • Průvodce nastěhováním nájemce
  • V průvodci nastěhováním nového nájemce lze nastavit, která konta budou založena (standardně jedno konto BÉŽNÉ).
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadný přesun předpisů z konta na konto
  • Přidáno filtrování na typy předpisu.
 • Mimořádné akce – Zrušení objektů
  • Přidána volba pro spuštění úlohy bez transakce (zrychlení odstranění objektů).

Sestavy

 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový líst
  • Přidáno rozdělení předpisů na typy předpisu jako v případě Výpočtového listu nájemce.
 • Sestavy – Střediska – Přehled pohledávak dle doby po splatnosti
  • Na sestavě je zobrazeno aktuální omezení sestavy dle vybraného typu předpisu.
 • Sestavy – Měřidla – Kontrola rozdílů naměřených spotřeb
  • Nová sestava, která porovná naměřené rozdíly spotřeb měřidel v aktuálním období s vývojem za poslední roky.
 • Sestavy – Nájemci – Dodatek k nájemní smlouvě
  • Upraveno záhlaví tiskové sestavy s texty nového občanského zákoníku.
 • Rychlý tisk do souboru
  • Do rychlého tisku na sestavách přidána položka pro tisk do ODT formátu.
 • Sestavy – Náklady – Přehled nákladů dle způsobu rozpočítání
  • Přidána možnost sestavu seskupit dle složky nebo kódu.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Přidána možnost tisku složenky za sestavu včetně možnosti měnit částky na složenku.
 • Sestavy – Kontakty – Adresy na obálky
  • Nová sestava pro tisk adres na obálky bez okénka.
  • Poslední velikost obálky je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Na sestavu dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. přidány sloupce pro Brutto, Korekce, Netto a Netto pro minulé období.
 • Běžné akce – Pořízení jiného účetního pohybu
  • Změna omezení účetního období pro budoucí položky z 12 na 18 měsíců od aktuálního účetního období.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.58

Základní

 • Dokumenty
  • Přidán sloupec s datem vytvoření dokumentu u subjektu, objektu i celku.
  • Při přidání nového dokumentu se automaticky přenáší název souboru do popisu dokumentu.
 • Objekty – Nájemce – Ostatní
  • Nový parametr Platby inkasem se mají použít na úhradu následujícího měsíce (důležité při splatnosti předpisů do 5. dne v měsíci).
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadná změna složek předpisu
  • Přidána možnost změnit konto pro vyměřovanou složku.
 • Měsíční akce – Inkaso – Hlášení změn na inkaso
  • Při hlášení změn na inkaso se duplicita spojového čísla kontroluje pouze v rozsahu jedné organizace.
 • Měsíční akce – Inkaso – Načtení plateb z inkasa
  • Načítání plateb z inkasa zohledňuje nový parametr nastavený u nájemce (Platby inkasem se mají použít na úhradu následujícího měsíce).

Sestavy

 • Sestavy – Parametry tisku
  • Volba Před tiskem odstranit informace o tiskárně lze zapnout/vypnout před tiskem každé sestavy.
 • Sestavy – Nájemci – Nájemní smlouva
  • Úprava tiskové matrice dle nového Občanského zákoníku.
  • Úprava šablony pro tisk ve Wordu dle nového Občanského zákoníku.
 • Sestavy – Kontakty – Adresní štítky
  • Tisk adresních štítků přesunut ze sestav Nájemců a Vlastníků do Kontaktů. Nově lze tedy vybírat libovolný kontakt včetně dodatavatelů apod.
  • V Podmínkách výběru sestavy lze nastavit velikost jednotlivého štítku a tisková matrice bude automaticky přizpůsobena počtu štítků na formát A4.
  • Poslední velikost štítku je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.
  • Tisk adres lze posunout o zadaný počet štítků (pro případy, kdy na tiskové matrici A4 některé štítky již chybí).
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Výpočtový list
  • Rozšířeno pole pro tisk nájmu za plochu v Kč.
 • Sestavy – Střediska – Přehled předpisů a jejich uhrazení
  • Sestava je řazena dle názvu střediska.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy dle měřidel
  • Přidána volba zda zobrazit/nezobrazit typové označení měřidla na sestavě.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přidán tisk přístupových údajů uživatele a skupiny.
 • Sestavy – Kontakty – Adresy na obálky
  • Nová sestava pro tisk adres na obálky bez okénka.
  • Poslední velikost obálky je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.

Vyúčtování

 • Databáze
  • Upgrade datových struktur databáze.
 • Vyúčtování – Vyčíslení stavů kont na zaplacené zálohy
  • Při vyúčtování na zaplacené zálohy se vyčíslení stavů kont sčítá po obdobích.

Modul SSBpoh

 • Import plateb
  • Přidán filtr na střediska.

Modul SSBpohSQL

 • Import plateb
  • Přidán filtr na střediska.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.56

Základní

 • Výpočet úroku z prodlení
  • Změna výpočtu výše úroku z prodlení pro dluhy vzniklé od 1.7.2013 o osm procentních bodů.
 • Složky předpisu
  • Jednotlivé složky předpisu lze předepisovat na různá konta.
 • Bězné akce – Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  • Přidán sloupec se zobrazením přidělených variabilních symbolů.
  • Při filtrování dle klíče lze záznamy filtrovat i na část klíče (např. číslo bytu a kód obce apod.).
 • Mimořádné akce – Odeslání emailu
  • Odstraněno duplicitní zasílání zpráv na stejné adresy.
 • Karta uživatele – Upomínky, Spory
  • Záznamy lze řadit dle sloupce ze dne.
 • Bězné akce – Dávka plateb
  • Při načítání bankovních výpisů lze kromě jediného souboru načíst hromadně i více souborů najednou.
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Bězné akce – Pořizování finančních pohybů
  • Při načítání bankovních výpisů lze kromě jediného souboru načíst hromadně i více souborů najednou.
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Bězné akce – Požadavky na opravu
  • Do přehledu požadavků přidán sloupec s identifikací, zda již byla k požadavku přiřazena faktura.
  • Filtrování požadavků rozšířeno o filtr na Všechny, uhrazené nebo neuhrazené faktury.
  • Předběžnou cenu požadavku lze zadat včetně částky v haléřích.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přidána funkce pro hromadné zaúčtování označených položek Ostatním účetním pohybem.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Definice – Sazby DPH
  • U sazeb lze nastavit, zda se jedná o sazbu základní, sníženou nebo sazbu ozsvobozenou od DPH.
 • Definice – Konstrukční prvky
  • Přidány číselníky popisů a stavů technického stavu budovy.
 • Běžné akce – Objekty – Akce – Vytvořit nové objekty podle aktuálního
  • Přidáno hromadné zadání suterénních objektů.
 • Běžné akce – Celky
  • Technické informace celku rozšířeny o odkazy do kontaktů na účetní a technika.
  • Přidána karta Konstrukční prvky pro sledování technického stavu budovy.
 • Běžné akce – Celky – Revize
  • Rozšířeno pole pro popis revize z 80 znaků na neomezenou délku.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled všech revizí v objekech
  • Sloučeny 2 úlohy přehledu revizí v objektech do jediné.
  • V úloze lze filtrovat záznamy na vybrané celky.
  • Přidána úloha pro hromadnou změnu termínů revizí.
 • Pohyby salda – Pohyby kont – Splátkový kalendář
  • Při dopočítání penále lze přenést zaúčtování složky z definic.
 • Výběrové mechanismy sestav
  • Filtr nájemců rozšířen o typ nájemní smlouvy a datum uzavření smlouvy.
  • Filtr objektů rozšířen o filtrování na část klíče.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přístupová práva rozšířena o práva na používání příznaků v programu.
  • Přístupová práva rozšířena o práva na úlohu a definice Konstrukčních prvků budovy (celku).

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Přidána volba pro výběr adresy tisknuté na sestavě (poštovní, bydliště).
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Na sestavě lze předepisované složky rozdělit a sečíst dle jednotlivých typů předpisů.
 • Sestavy – Střediska – Přehled nákladů
  • Přidáno tlačítko Export.
 • Sestavy – Střediska – Výkaz hospodaření
  • Sestava řazena dle názvů středisek.
 • Sestavy – Celky – Konstrukční prvky
  • Nová sestava pro sledování technického stavu budovy.
 • Sestavy – Objekty – Zařizovací předměty - ekonomika
  • Sestava rozšířena o sloupec Cena celkem včetně součtování ceny za celou sestavu.
 • Sestavy – Měřidla – Odečty měřidel
  • U jednotlivých měřidel lze v tisku zobrazit poznámku.
 • Sestavy – Kontakty – Soupiska pro poštu
  • Změna tiskové matrice pro podání soupisky na poštu (Podací arch).

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Vyúčtování – Detail
  • Při vytváření nebo editování nastavení vyúčtování lze zobrazit pouze skupiny nákladů pro zadané období vyúčtování.
 • Vyúčtování – Přímé náklady
  • V přehledu přímých nákladů dle výběru lze záznamy vybírat dle objektů i celků.
  • Vybrané náklady lze hromadně odstranit.
 • Vyúčtování – Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • V sestavě vyplácených subjektů doplněn variabilní symbol, který byl použit při výplatě.

Modul SSBpoh

 • Import plateb
  • Přidán variabilní symbol k převáděné platbě.

Modul SSBins

 • Registrace
  • Modul SSBins lze nově zaregistrovat a použivat v režimu Pronájem.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Výkaz zisku a ztrát
  • Při tisku sestavy lze vybrat, zda bude v sestavě informace o hospodářské činnosti.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.54

Základní

 • Objekty – Složky
  • Složka předpisu může být nově zadána také v ceně bez DPH.
  • Složky předpisu lze předepisovat i k běžnému/předchozímu měsíci (±3) a (±4).
 • Diskontní sazby a repo sazby
  • Upraveno automatické načítání sazeb z internetu z webových stránek ČNB.
 • Běžné akce – Hromadná platba
  • Doplněna tisková sestava rozdělení hromadné platby.
 • Objekty – Plochy – Změna sazby
  • Rozšířena částka pro zadání ceny za m2 z maximální hodnoty 9999.99 na 99999.99.
 • Archiv měřidel – Akce – Přidání nových měřidel do celku
  • Úloha rozšířena o možnost předvyplnit datum poslední a příští revize.
 • Běžné akce – Jedna platba
  • V průvodci přiřazení dle období jsou zobrazeny pouze neuhrazená období.
 • Náklady
  • Tisk interního dokladu umožněn pro všechny položky nákladu.
 • SIPO
  • Přidáno 170 nových SIPO kódů poplatku.
 • Mimořádné akce – Odeslání e-mailu
  • Zohledněn zákaz odesílání pošty (nezasílat poštu) v adresáři s hromadným odesíláním e-mailu.
 • Pořizování plateb
  • Upraven algoritmus pro automatické dohledání střediska u plateb vůči věřiteli bez střediska.
 • Výběrový mechanismus položek nákladů
  • Přidán filtr na skupinu vyúčtování.
 • Výběrový mechanismus bloků k vyúčtování
  • Obrazovka rozšířena tak, aby byl vidět i delší název a popis bloku.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Při zadání nákladu na objekt přidána možnost přenést ihned dosažitelnost objednavatele (kontakt na aktuálně bydlící subjekt).
 • Běžné akce – Přehled vyměřených předpisů
  • Přidáno tlačítko Uchovat výběr.

Sestavy

 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový seznam
  • Nová tisková matrice při zobrazení sestavy dle klíče.
 • Sestavy – Náklady – Přehled nákladů dle způsobu rozpočítání
  • Upraven export pole Popis bloku.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Přehled předpisů a jejich uhrazení – kontovztahy
  • Přidán nový pohled na data dle typu předpisu – detailní výpis plateb.
 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový list
  • Zrušeno výchozí nastavení volby Kategorie bytu dle 107/2006 Sb.
 • Sestavy – Revize – Seznam
  • Přidáno řazení dle názvu ulice.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Sestava rozšířena o možnost volby tisku Předžalobní upomínka a Podpisové řádky.
 • Sestava Protokol o vzniku pohledávky při odstěhování subjektu
  • V detailním rozpise se tiskne i jméno subjektu.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Výpočtový list
  • Při výběru volby Platí od/do je automaticky zaměřeno odpovídající datumové pole.
  • Upraveno formátování výpočtového listu pro lepší vykreslování při tisku do souboru TIFF ukládaného do dokumentů.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na celkový nedoplatek
  • Přidána podpora Uložení do dokumentů a Odeslání přilohy pro variantu s nečleněným vývojem plateb.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Přehled předpisů a jejich uhrazení – roční přehled
  • Úprava funkce pro Vynechání nulových rozdílů.
 • Sestavy – Ostatní – Seznam variabilních symbolů
  • Sestava rozšířena o volbu výběru subjektů bez zadaného variabilního symbolu.

Vyúčtování

 • Sestavy – Výplata/pohledávka – Podpisová listina
  • Sestava rozšířena o možnost výběru dle subjektů namísto dle celků.

Modul SSBfin

 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidána podpora pro datový soubor Gemini(Multicash).
 • Běžné akce – Pořizování finančních pohybů
  • Opraven příznak příjem/výdej při automatickém párování faktur po načtení z ABO.

Modul TECHEM

 • Nastavení importu
  • Upravena kontrola existujících skupin vyúčtování.

Významné změny a rozšíření ve verzi 2.52

Základní

 • Výběrový mechanismus středisek
  • Výběrový mechanismus středisek rozšířen o vyhledávání a filtrování dle vyhledávacího klíče.
 • Adresář lidí a firem
  • Přidána možnost vyhledávání dle indexového klíče.
 • Měsíční uzávěrka - Hromadné rozpočítání fondových faktur
  • V seznamu faktur pro rozpočítání přidán sloupec s identifikací střediska faktury.
  • Rozšíření filtrování fondových faktur dle střediska.
 • Automatické zálohování
  • Před spuštěním automatického zálohování lze nastavit možnost automatického vypnutí počítače po dokončení zálohy.
 • Archiv měřidel - Hromadné vyřazení/zrušení měřidel z evidence
  • Úloha rozšířena o možnost výběru měřidel jak dle objektů, tak dle celků.
 • Archiv měřidel - Detail měřidla
  • Pořízené odečty lze seřadit dle data odečtu vzestupně nebo sestupně.
 • Smlouva na dobu určitou
  • Přidán kontrolní mechanismus zadaného datumového rozmezí platnosti nájemní smlouvy.
 • Upozornění na události
  • Upozornění na konec životnosti inventáře nově kontroluje jen položky se zadanou sazbou životnosti.
  • Přidán filtr na zadaný text v popisu (klíči).
 • Běžné akce - Dávka plateb včetně přiřazení
  • Úloha Dávka plateb včetně přiřazení přebírá zadané účetní období pro každou další pořizovanou platbu ve stejné dávce.
 • Běžné akce - Jedna platba
  • Tisk příjmového/výdajového dokladu - rozšířena informace o plátci o adresu bydliště a čísle bytu.
 • Vyrovnání záporných předpisů
  • Přidána volba pro povolení/zakázání vyrovnání předpisů penále.

Sestavy

 • Sestavy - Nájemci/Vlastníci - Výpočtový list
  • Přidána volba pro zobrazení předvoleného způsobu úhrady.
  • Upravena informace o kvalitě bytu dle 107/2006 Sb.
  • Změna označení plochy přepočtené na plochu započitatelnou.
 • Sestavy - Kontakty - Seznam
  • V sestavě lze volit mezi tiskem údajů do sloupců (úspornější) nebo do řádků (detailnější).
 • Sestavy - Seznam kontaktů v celku
  • Přidán výběr uživatelských polí pro tisk sestavy s vlastním uspořádáním sloupců.
  • Přidána volba pro tisk smluvní strany, pokud je smluvní strana v objektu vyplněna.
 • Sestavy - Platby - Přehled plateb
  • Doplněna možnost exportovat výsledky do souboru (XLS, DBF, CVS apod.).
 • Sestavy - Nájemci - Dodatek k nájemní smlouvě
  • Sestava rozšířena o možnost tisku prostřednictvím hromadné korespondence aplikace Microsoft Word.
 • Sestavy - Měřidla - Protokol o výměně měřidel
  • Přidána nová sestava pro tisk protokolu o výměně měřidel.
 • Sestavy - Měřidla - Odečtové listy dle měřidel
  • Sestava umožňuje přímý výběr měřidel dle objektů namísto všech měřidel v objektech dle celku.

Vyúčtování

 • Sestavy - Protokoly - Protokol (libovolného subjektu, nájemce, vlastníka)
  • Přidána volba pro tisk protokolu z vyúčtování na tiskárny s podporou duplexního (oboustranného) tisku.

Modul SSBfin

 • Sestavy - Kniha došlých/vydaných faktur
  • Sestava rozšířena o filtr na Doklady začínající na.
  • Přidána druhá možnost zobrazení sestavy (s popisem a datem uhrazení faktury).
 • Definice účetního výkazu (rozvaha/výsledovka)
  • Při definici účetního výkazu je možné zahrnout účet pouze je-li kladný (Dříve bylo takto možné zahrnout pouze celkový výsledek výpočtu řádku.).
 • Navedení počátečních stavů
  • Přidána podpora psaní desetinné tečky na numerické klávesnici.

Modul SSBpoh SQL

 • Nastavení převodového můstku
  • Přidána možnost připojení k SQL serveru pomocí NT autorizace.

Významné změny a rozšíření ve verzi 2.50

Základní

 • Historie
  • Program si pro každého uživatele v každé agendě pamatuje historii práce s programem v úlohách Celky, Objekty, Kontakty, Faktury a Pohyby salda. Jednotlivé položky jsou poté snadno dostupné v menu Historie.
 • Příznaky
  • K objektům lze také přiřazovat příznaky dle kterých lze následně filtrovat ve Výběrových seznamech.
  • Při kliknutí na příznak u subjektu nebo objektu je zobrazen název příznaku.
 • Centrální aktualizace programu SSB2000
  • V systémovém nastavení programu na záložce Aktualizace lze povolit automatické aktualizace z centrálního síťového umístění. Aktualizace programu proběhne na všech stanicích automaticky.
 • Běžné akce - Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  • Při filtrování dle příznaků lze použít negaci pro libovolný příznak.
 • Mimořádné akce - Změna záloh, fondu oprav a nájmu v procentech
  • Úloha rozšířena o zaokrouhlování sazby na háléře a tisícíny.
 • Mimořádné akce (Měsíční uzávěrka) - Hromadný předpis penále
  • Přidáno nastavení pro předpis penále až od uvedené minimální částky vypočteného penále.
 • Měsíční akce - Inkaso - Hlášení změn na inkaso
  • Při sloučeném šifrování je název cílového souboru uložen a automaticky nabídnut při příštím sloučeném šifrování jako výchozí.
 • Běžné akce - Adresář lidí a firem
  • Při přidání nového kontaktu probíhá kontrola, zda-li se ve stávajících datech nenachází kontakt se stejným IČ nebo RČ.
 • Běžné akce - Objekty
  • V detailu objektu lze stiskem tlačítka Katastr zobrazit výpis katastru z nemovitostí pro konrkétní objekt (Dohledávání probíhá dle názvu zadané obce, její části a čísla popisného).
 • Běžné akce - Přehled přijatých plateb
  • Přidáno tlačítko pro Uchování výběru.
 • Běžné akce - Přehled pořízených nákladů
  • V přehledu doplněn sloupec pro zobrazení ceny bez DPH a výši DPH.

Sestavy

 • Sestavy - Vlastníci - Seznam včetně aktuálního předpisu
  • Sestava obsahuje volbu pro tisk detailního rozpisu složek.
 • Sestavy - Nájemci, Vlastníci - Spolubydlící osoby
  • Přidán filtr pro zobrazení spolubydlících osob bydlících v uvedeném termínu.
 • Sestavy - Ostatní - Přehled dosud nepředepsaného penále
  • Přidáno tlačítko pro Uchování výběru.
 • Sestavy - Statistiky - Protokol o předpisech - Detailní rozpis pohledávek
  • Do sestavy doplněn název subjektu.
 • Sestavy - Nájemci - Seznam
  • Přidáno tlačítko pro Uchování výběru.

Vyúčtování

 • Sestavy - Výplata přeplatku / nedoplatku z vyúčtování
  • Exportovaný soubor lze načítat v dávce plateb.

Modul SMS brána

 • Hromadné generování SMS upomínek
  • Sestava Nájemci, Vlastníci - Upomínka na nedoplatek na kontě umožňuje zaslání SMS upomínky.
  • Sestava Nájemci, Vlastníci - Upomínka na celkový nedoplatek umožňuje zaslání SMS upomínky.

Modul Techem

 • Import souboru
  • Doplněno načítání z formátu ncabr-d z textového souboru.

Modul APAX

 • Import souboru
  • Přidána podpora pro načítání souborů s hodnotami uvedenými pouze na 2 desetinná místa.

Modul SSBpkb

 • Poštovní poukázky „B“
  • Položky do seznamu vyplácených poštovních poukázek lze přidávat také ze seznamu kontaktů.
  • Modul rozšířen o možnost importu z externího souboru ve formátu DBF.
  • Tiskové sestavy pro výpis jednotlivých položek hlášení.

Modul SSBpoh

 • Export předpisů do systému Pohoda
  • Při exportu předpisů lze povolit možnost likvidace interních dokladů pro vyměřené předpisy.

Modul SSBpoh SQL

 • Komunikace se systémem Pohoda ve verzi SQL
  • Nový modul pro převod údajů mezi programy SSB2000 a Pohoda ve verzi SQL.

E-podpora

 • Vzdálená podpora
  • Program E-podpora lze spustit z programu z menu Nápověda - E-podpora.
  • Program E-podpora aktualizován na novou verzi.

Významné změny a rozšíření ve verzi 2.48

Základní

 • Výběrové mechanismy sestav
  1. Ve výběrových mechanismech položek sestavy (celků, objektů, středisek apod.) lze dvojitým kliknutím na položku automaticky položku označit a přesunout do výběru.
 • Přehled dokumentů
  1. Přehled dokumentů rozšířen o pole popis a možnost seřadit seznam vzestupně nebo sestupně dle klíče i popisu.
 • Běžné akce – Změna agendy
  1. Při dvojitém kliknutí na název agendy se automaticky program přepne na vybranou agendu.
  2. Přidáno tlačítko pro kontrolu licence spravovaných objektů v agendách.
 • Servis – Nastavení – Agendy
  1. V definicích agend lze pro každou samostatnou agendu definovat vlastní cestu k ukládaným dokumentům.
  2. Při dvojitém kliknutí na řádek s definicí agend se automaticky zobrazuje detail agendy.
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadné nastavení složek předpisu
  1. Přidáno rozšířené nastavení umožňující přidat složky pouze do objektů s bydlícím nájemcem, případně do objektů, kde se nenachází vybraný vlastník.
 • Archiv měřidel – Akce – Hromadné přidání měřidel do celku
  1. Zadání hromadného odečtu akceptuje nastavení psaní desetinné tečky namísto desetinné čárky z Uživatelského nastavení.
 • Běžné akce – Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  1. Přidán sloupec zobrazující aktuální způsob úhrady složek nastavený v předvolbách subjektu.
  2. Při vyhledávání dle klíče subjektu je povoleno zadání znaků v klíči objektu.
 • Přístupová práva
  1. Přidána přístupová práva pro evidenci soudních sporů a upomínek (Standardně Bez přístupu. Stávající uživatelé musí požadat o přístup administrátora.).
  2. Přidána přístupová práva pro nový modul SSBpkb.
  3. Přidána přístupová práva pro nový modul SMS brána.

Sestavy

 • Exportování sestav do souboru
  1. Export sestav do souboru si pamatuje poslední adresář s ukládaným souborem a při dalším exportu jej nabídne jako výchozí.
 • Sestavy – Objekty – Seznam bydlících (koncových subjektů)
  1. Export souboru sestavy rozšířen o podrobné údaje bydlících subjektů.
 • Splátkový kalendář
  1. Rozšíření sestavy o tisk celkového počtu vytištěných stránek.
  2. Exportovaný soubor je seřazen dle klíče subjektu.
 • Sestavy – Platby – Přehled plateb
  1. Sestava rozšířena o možnost seřazení výsledku sestavy dle vybraného období, dokladu nebo klíče subjektu.
 • Sestavy – Kontakty – Soupiska pro poštu
  1. Sestava rozšířena o možnost vytvoření elektronického poštovního podacího archu, který lze předat datově na pobočce České pošty a ušetřit tak čas strávený při sestavování papírové verze Soupisky na pobočce.
 • Sestavy – Střediska – Platby ve prospěch střediska
  1. Upraven algoritmus výběru dat pro výrazné urychlení načítání hodnot do sestavy.
  2. Jsou–li nově filtrována data dle účetního období, jsou vybrány platby účetně (tedy včetně zrušených plateb).
 • Sestavy – Nájemci – Seznam včetně aktuálního předpisu
  1. Přidáno tlačítko pro uchování aktivního výběru (užitečné při využití filtru na vybranou složku).
 • Upomínkové sestavy
  1. Změna sazby minimálních soudních výloh na částku 1000 Kč.
 • Sestavy – Ostatní – Přehled dosud nepředepsaného penále
  1. Sestava rozšířena o možnost omezení sestavy dle metody penalizace.
 • Sestavy – Nájemci (vlastníci, hospodáři) – Přehled předpisů a jejich uhrazení – kontovztahy
  1. Sestava doplněna o nový druh protokolu: Přehled předpisů sumarizovaně - detailní výpis plateb.
 • Sestava Hlášení změn na inkaso
  1. Upraven číselný formát částky k hlášení a původní částky pro tisk do souboru.
 • Sestavy – Platby – Přehled plateb dle data platby, data pořízení a účetního období
  1. Přidána možnost filtrování plateb na platby s dokladem2 začínajícím na zadanou hodnotu.

Vyúčtování

 • Akce – Přeplatky – Složenkou
  1. Výplata přeplatků složenkou typu B z vyúčtování doplněna o možnost zadat upřesňující specifikaci adresáta (rodné číslo, datum narození).
 • Vyúčtování – Akce – Vybrání nedoplatků – Složenkou A (AV)
  1. Přidána možnost výběru adresy pro tisk na složenku z adresy bydliště nebo poštovní adresy.
 • Vyúčtování – Akce – Rozpočítání nákladů
  1. Změna formátování výstupních chyb rozpočítání nákladů.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  1. Přidána nová sestava pro tisk rozvahy s automatickou korekcí rozdílů vzniklých zaokrouhlením z haléřů na tisíce.
 • Sestavy – Účetnictví – Výsledovka s korekcí
  1. Přidána nová sestava pro tisk výsledovky s automatickou korekcí rozdílů vzniklých zaokrouhlením z haléřů na tisíce.
  2. Tisk rozšířen o výkaz minulého účetního období.

Modul Teplo40

 • Výpočet a úprava přepočtených rozdílů hodnot
  1. Tabulka přehledu vyúčtování setříděna dle názvu vyúčtování.
  2. Opraveno obnovování poznámky k vybranému vyúčtování.
  3. Před uložením změn se nyní musí implicitně vybrat cílová jednotka.
  4. Seznam vypočtených úprav lze tlačítkem Export uložit.

Modul SMS brána

 • Odesílání informačních SMS zpráv
  1. Nový modul, který umožňuje odeslat jednu či více zpráv jednotlivému příjemci nebo skupině příjemců. Telefonní čísla příjemců lze vkládat ručně, případně lze využít pokročilých výběrových mechanismů programu SSB2000 pro výběr kontaktů (dle objektů, celků, středisek, bloků, kategorií apod.).
  2. Modul odesílá zprávy vybraným příjemcům na telefonní číslo uvedené v kontaktech na záložce Spojení pod názvem Mobil. Pro rychlé odeslání jedné textové zprávy lze přímo z kontaktů použít k tomuto účelu určené tlačítko.
  3. Modul SMS brána je po zaregistrování dostupný z menu Moduly – SMS brána. Ve výchozím stavu je zakázán přístup k modulu. Přístup k modulu SMS brána můžete jednotlivým uživatelům povolit (úloha Servis – Přístupová práva).

Modul SSBpkb

 • Tvorba a správa složenek typu B
  1. Modul slouží k zadání údajů pro výplatu hotovostní částky prostřednictvím poštovní poukázky typu B a ke správě zadaných a odeslaných poštovních poukázek. Modul dále umožňuje z odeslaných složenek vygenerovat dávku plateb pro uložení výplaty plateb jednotlivých subjektů. Vyplatit lze i subjekty, které se v programu SSB2000 nespravují.
  2. Pro každou poukázku lze definovat rozšířené poštovní služby (Do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci, dodejka, termínová výplata apod.). Po zadání částky k výplatě je automaticky dle platných sazeb vypočtena cena i za uvedené rozšířené služby.

Významné změny a rozšíření ve verzi 2.46

Základní

 • Běžné akce – Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  1. Úloha rozšířena o možnost zadání datumu pro vyčíslení zůstatků.
 • Běžné akce – Hromadná platba
  1. Pro generované platby lze doplnit zaúčtování.
 • Mimořádné akce – Zpětné doplnění předpisu
  1. Úloha rozšířena o možnost doplnění částky předpisu.
  2. Úloha přejmenována z původního názvu Zpětné doplnění složky předpisu.
 • Běžné akce – Náklady – Vytvoření faktury dle aktuální
  1. Přidána možnost volby vyššího účetního období nově pořízených položek faktur.
 • Ruční změna odečtu měřidla
  1. Jedná–li se o změnu posledního odečtu, je vždy hlavní stav měřidla upraven na hodnotu posledního odečtu.
 • Změna úhrady jedné složky
  1. Inkasní organizace řazeny dle názvu.
 • Export souborů
  1. Výchozí formát pro export výsledků sestav změněn z DBF na XLS.
 • Soudní spory
  1. V evidenci soudních sporů lze evidovat období soudního sporu.
 • Vlastnický podíl
  1. Při změně vlastnického podílu ve zlomku se automaticky přepočítává hodnota jednotky vlastnického podílu. V případě nerovnosti údajů lze povolit / zakázat uložení nové hodnotky jednotky.
 • Servis – Nastavení – Uživatelské – Prostředí
  1. Při zapnuté volbě Desetinná tečka na numerické klávesnici namísto desetinné čárky se nová hodnota textového pole zadává automaticky od začátku textového pole.
  2. Upravena možnost psaní čárky v textových polích neobsahujících částku.
  3. Nová volba Pamatovat si poslední nastavení rozsahu zadaných období slouží k uchování rozsahu posledního zadaného období (od – do) pro použití v dalších sestavách.
 • Načítání bankovních výpisů (Dávka plateb, Pořizování finančních pohybů)
  1. Zobrazení čísla účtu plátce / příjemce pro každý pohyb.
  2. Podpora načítání bankovních výpisů ve strukturovaném formátu SWIFT MT940.

Sestavy

 • Odesílání sestav e-mailem
  1. Nová úloha (platí pouze při použití poštovního klienta Microsoft Outlook), která odešle jednotlivým kontaktům (nájemcům, vlastníkům) přímo z tisku sestavy e-mail s přiloženou sestavou pro daný kontakt.
  2. Sestavu Výpočtový list lze odeslat jednotlivým příjemcům e-mailem.
  3. Sestavu Upomínka na celkový nedoplatek lze odeslat jednotlivým příjemcům e-mailem.
  4. Sestavu Protokol z vyúčtování lze odeslat jednotlivým příjemcům e-mailem.
  5. Další sestavy budou přidány postupně na vyžádání.
 • Splátkový kalendář
  1. Rozšíření sestavy o tisk celkového počtu vytištěných stránek.
 • Sestavy – Střediska – Přehled aktuálních předpisů včetně způsobu úhrady
  1. Sestava rozšířena o možnost negace vybraného způsob úhrady.
  2. Přidána možnost uchovat výběr vybraných záznamů.
 • Sestavy – Nájemci – Upomínka na celkový nedoplatek
  1. Přidáno tlačítko Do tisku vložit text (text na konec sestavy).
 • Sestavy – Střediska – Seznam zůstatků kumulovaně
  1. Sestava řazena dle názvu střediska.
 • Sestavy – Střediska – Čerpání fondů
  1. Rozšíření o filtr na složku fondu.
 • Sestavy – Objekty – Čerpání fondů oprav
  1. Rozšíření o filtr na složku fondu.

Vyúčtování

 • Přímé náklady subjektů – Akce – Přehled přímých nákladů dle výběru
  1. Úloha pro filtrovaný výběr přímých nákladů umožňuje fitrované záznamy hromadně odstranit.
 • Vyúčtování – Akce – Vybrání nedoplatků – Složenkou A (AV)
  1. Přidána možnost výběru adresy pro tisk na složenku z adresy bydliště nebo poštovní adresy

Modul SSBins

 • Aktualizace dat insolvenčního rejstříku
  1. Upravena funkce pro dekomprimaci aktualizačních dat insolvenčního rejstříku na 64bitových operačních systémech.

Co přináší SSB2000 verze 2.44 nového:

Verze 2.44 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Úloha Celky - Akce - Přehled všech revizí v celku rozšířena o zobrazení dodavatele revize včetně možnosti dle dodavatele revize filtrovat.
 • Úloha Celky - Akce - Přehled všech revizí v objektech a Přehled revizí v objektech celku rozšířena o zobrazení dodavatele revize včetně možnosti dle dodavatele revize filtrovat.
 • Při zadání/změně vlastnického podílu ve zlomku je automaticky přepočtena i aktuální jednotka vlastnického podílu.
 • V úloze Zpracování bankovních výpisů lze nezpracované položky odstranit.
 • V evidenci soudních sporů lze zaznamenat hodnoty sporu období od – období do.
 • Přidána možnost exportu a importu Definice účetních výkazů (Rozvaha, výsledovka).

Sestavy

 • Přidán filtr pro omezení tisku splátkového kalendáře pro vybraný rozsah termínů.
 • Sestava Přehled pohledávek střediska rozšířena o součet předpisů a plateb za sestavu.
 • Sestava Seznam upomínek a soudních sporů rozšířena o možnost filtrovat dle období sporu od – do. Výsledek sestavy (seznam lidí) lze uchovat pomocí tlačítka Uchovat výběr a dále pracovat pouze s tímto výběrem.

Ostatní

 • Automatické šifrování souborů hlášených na inkaso (složenky B) pomocí programu Crypta probíhá korektně i při aktualizaci programu Crypta na systémech Windows Vista a Windows 7.
 • Výběr příjemců pro automatické šifrování programem Crypta standardně nastaveno na SIPO OZ-VAKUS 900 (SIPO) nebo PKB OZ-VAKUS 900 (složenky B) namísto načítání hodnot z programu Crypta.
 • Aktivované rozšiřující moduly k programu SSB2000 přesunuty z menu Servis – Rozšiřující moduly do samostatné položky menu Moduly.

SSBins

 • Implementován nový modul určený pro automatizovanou kontrolu subjektů v centrálním registru dlužníků ISIR se subjekty vedenými v programu SSB2000 — kontakty (nájemci, vlastníci, hospodáři, dodavatelé, odběratelé) a spolubydlící osoby.
 • Modul lze po dobu 31 dní používat ve zkušební verzi po zaregistrování v úloze Nápověda – Registrace programu – Registrace modulů.

Co přináší SSB2000 verze 2.42 nového:

Verze 2.42 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Moduly

 • Nový modul SSBLog určený pro logování všech datových změn provedených uživateli v programu SSB2000. Modul ukládá historii pořízení, smazání i libovolný počet oprav všech položek u všech záznamů. Součástí modulu je také úloha pro prohlížení uložených změn. Modul je po zaregistrování dostupný v menu Servis – Rozšiřující moduly – SSBLog.

Úlohy

 • Rozšíření schopností načítání bankovních výpisů o možnost zpracovat i výpisy s vnitřním formátem čísla bankovního účtu.
 • V Přístupových právech lze nastavit práva pro modul SSBlog a Uživatelské nastavení aplikace.

Sestavy

 • Sestava Přehled předpisů a jejich uhrazení – roční přehled doplněna o možnost nezobrazovat řádky s nulovými rozdíly.

SSBfin

 • Úloha pořizování jiných účetních pohybů nastavuje výchozí účetní období dle data pohybu.

SSBlog

 • Modul rozšířen o podrobné vyhledávání dle zadaných údajů v konkrétní tabulce nebo ve všech tabulkách.
 • Pro přístup k seznamu změn není vyžadován exkluzivní přístup (ukončení programu na ostatních stanicích) a lze tak sledovat změny i v průběhu práce.

Co přináší SSB2000 verze 2.40 nového:

Verze 2.40 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Moduly

 • Nový modul SSBLog určený pro logování všech datových změn provedených uživateli v programu SSB2000. Modul ukládá historii pořízení, smazání i libovolný počet oprav všech položek u všech záznamů. Součástí modulu je také úloha pro prohlížení uložených změn. Modul je po zaregistrování dostupný v menu Servis – Rozšiřující moduly – SSBLog.

Úlohy

 • Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů lze filtrovat také dle příznaků.
 • V úloze Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů lze přidržením tlačítka Výběr uložit aktuálně zobrazený (i filtrovaný) seznam.
 • Odesílání hromadných e-mailů probíhá na všechny evidované e-mailové adresy subjektu.
 • Úloha pro vyrovnání záporných předpisů (kompenzace) umožňuje výběr období, ve kterém se kompenzace provede.
 • Hromadný odečet stavů bytových měřidel v celku zobrazuje údaje v poli spotřeba ve formátu nastaveného u displeje měřidla.
 • Hromadný odečet stavů bytových měřidel v celku nabízí při demontáži měřidla kromě samotné demontáže i možnost pouhého vyřazení měřidla z evidence (vyplnění data vyřazení).
 • K revizím celků i objektů lze doplnit smluvního dodavatele, který provede revizi.
 • V úloze Požadavky na opravu lze novou úlohou Akce – Hromadné vytvoření objednávek z revizí připravit objednávky pro požadované revize.
 • Pořízení jedné platby a Dávky plateb včetně přiřazení zobrazuje v Měsíčním pohledu ručního přiřazení plateb pouze měsíce s dluhem.

Sestavy

 • Upravena sestava Soupiska pro poštu na nový formulář, který vydala Česká pošta a.s.
 • Sestava Přehledu předpisů (Sestavy - Ostatní) rozšířena o možnost nezařazení předpisů z vyúčtování.
 • Sestava požadavku na opravu (vzor 1 a 2) doplněna o fakturační a poštovní adresu.
 • Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu tiskne celkový součet ihned za rozpisem dluhu.
 • Prezenční/hlasovací listina zobrazuje samostatně každý jednotlivý záznam pro subjekty uvedené ve smluvní straně.
 • Na sestavu seznamu revizí doplněna informace o dodavateli pro jednotlivé revize.

Vyúčtování

 • Sloučené vyúčtování více subjektů lze nyní spustit i pro vlastníky.
 • Protokol z vyúčtování rozšířen o volbu tisku variabilního symbolu a čísla účtu pohledávkové strany.
 • V detailním rozpisu nákladů na neobsazené objekty (volné byty) odebráno duplikování řádků.

SSBpoh

 • Modul SSBpoh umožňuje při exportu předpisů do Pohody vybrat, zda se budou exportovat předpisy dle střediska a předkontací nebo dle střediska, subjektu a předkontací. Při exportu je kontrolováno, zda se exportuje již uzavřené účetní období.
 • Modul SSBpoh tiskne po uložení importovaných plateb jejich seznam.

Ostatní

 • V systémovém nastavení na záložce Blokace lze zakázat automatické generování variabilního symbolu.
 • Jednotka u elektroměru změněna z kW na kWh.
 • Aktualizovány sazby České pošty pro datové podání složenek typu B.

Co přináší SSB2000 verze 2.38 nového:

Verze 2.38 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Upraven výpočet penále dle nařízení vlády č. 33/2010 Sb. s účinností od 1.7.2010.
 • V Uživatelském nastavení lze definovat Adresář pro ukládání Dokumentů.
 • V Uživatelském nastavení na záložce Fórum lze měnit pravidla pro příjem zpráv z fóra společnosti STARLIT s.r.o. k programu SSB2000 zobrazovaných na ploše programu.

Sestavy

 • Přidána nová sestava pro výpočet opravných položek k pohledávkám dle vyhlášky 410/2009 Sb. tj. 10% za každých devadesát dnů po splatnosti dané položky (Střediska – Opravné položky z pohledávek).
 • Výpočtový list doplněn o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů (Tlačítko Tisk do soubor - Uložit do dokumentů).
 • Pasport celků doplněn o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.
 • Zaznamenané počty jednotek doplněny o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.
 • Zaznamenané počty osob doplněny o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.
 • Pasport objektu doplněn o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.
 • Čerpání fondu oprav doplněno o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.
 • Protokol z vyúčtování služeb doplněn o možnost automatického uložení sestavy do dokumentů.

Vyúčtování

 • Zadání přímých nákladů nabízí pouze složky typu záloha.

SSBpoh

 • Převodový můstek mezi účetnictvím Pohoda a programem SSB2000 umožňuje nyní převádět data z(do) více agend programu Pohoda.

Ostatní

 • Na plochu programu přidán volitelný doplněk pro zobrazování aktuálních zpráv z fóra společnosti STARLIT s.r.o. k programu SSB2000.
 • Funkce pro vyhledávání subjektů v Přehledu nájemců, vlastníků a hospodářů dle variabilních symbolů upravena o dohledávání variabilních symbolů s vedoucími nulami.
 • Změna parametrů pro odesílání dat na technickou podporu.
 • Změna automatické aktualizace diskontních sazeb a reposazeb v souvislosti se změnou odkazů uvedených na stránkách ČNB.

Co přináší SSB2000 verze 2.36 nového:

Verze 2.36 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Při upozornění na události po spuštění programu lze stiskem tlačítka Detail zobrazit podrobnosti o události.
 • Přehled spolubydlících osob lze zobrazit vzestupně podle vybraného sloupce.
 • Přidána úloha pro hromadnou změnu účetních osnov středisek.
 • Export jednotek pro externí vyúčtování doplněn o pole s kompletním klíčem subjektu pro snazší předávání dat externí firmě.
 • Přidána hromadná úloha pro přesun dokladových (číselných) řad do nového roku.
 • Úloha Přehled pořízených předpisů vyhledává také dle měsíčního předpisu.
 • Úloha Hromadného pořízení objektů rozšířena o automatické zvyšování čísla pater.
 • Částku pro výplatu přeplatků z Pohybů salda lze vyčíslit k libovolně zadanému dni.

Sestavy

 • Sestava vlastnických podílů dovoluje výběr také dle střediska vlastníka (důležité v případě družstev a družstevníků).
 • Středisková sestava aktuálních předpisů včetně způsobu úhrady doplněna o tisk variabilního symbolu.
 • Sestava odečtů měřidel zobrazuje namísto aktuálně bydlícího nájemce/vlastníka subjekt, jenž bydlel při odečtu měřidla.
 • Sestava Protokol o předpisech součtovaná dle subjektů nezobrazuje nulové položky.
 • Sestava Protokol o předpisech doplněna o zobrazení dle typu předpisu.
 • Sestava seznamu kontaktů v celku doplněna o možnost exportu dat.
 • Sestava zaznamenaného počtu osob dle celků zobrazuje průměrný počet bydlících osob v roce.
 • Sestava Náklady – Způsob rozúčtování vybírá také nákladové položky faktur.
 • Sestava Seznamu nájemců včetně aktuálního předpisu doplněna o volbu a zobrazení dle složek předpisu.
 • Sestava Vývoj plateb členěný doplněna o možnost započítávat pouze složky podléhající penalizaci (pro snazší kontrolu výpočtu penalizace).
 • Sestava Nájemci – Přehled předpisů a jejich uhrazení – kontovztahy rozšířena o zobrazení sestavy se sumarizací jednotlivých typů předpisu.
 • Sestava revizí měřidel rozšířena o export záznamů.
 • Sestava zaznamenaných jednotek doplněna o součet jednotek v celku za sestavu.

SSBdru

 • Sestava Nájemní smlouva pro družstva přebírá vybraného družstevníka.
 • Sestava Vkladů družstva zobrazuje částky vkladů a jejich úhrady formátované dle tisíců.

Vyúčtování

 • Obrazovky vyúčtování jsou maximalizovatelné a pamatují si svou velikost.
 • Jednotlivá vyúčtování lze nyní přesunout do archivu, který lze procházet a spouštět jako aktivní vyúčtování.
 • V Protokole z vyúčtování rozšířen výkon topného tělesa a umístění měřidla na 4 desetinná místa.
 • Při sloučeném vyúčtování lze omezit přebírání závazků a pohledávek nájemců na datum nastěhování nového nájemce.

Ostatní

 • Na tapetu přidána položka Tip dne informující o možnostech programu.
 • Pole pro zadání názvu obce v adrese rozšířeno z 20 na 40 znaků.
 • Upravena registrace programu v souvislosti s novým režimem oprávnění na systémech Windows Vista a Windows 7. Nyní lze spouštět i registrovat program bez oprávnění správce.
 • Úloha pro odesílání dat do aplikace SSBnet se spouští standardně ve výchozím internetovém prohlížeči.

Co přináší SSB2000 verze 2.34 nového:

Verze 2.34 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Pole pro adresáty v poštovní adrese, adrese bydliště a adrese pro složenku B (H) rozšířeno z 20 na 40 znaků.
 • Úloha Přehled nájemců, vlastníků, hospodářů rozšířena o možnost filtrování záznamů dle klíče, subjektu, ulice, č.p., č.o. Přidáno vyhledávání dle čísla účtu.
 • Při pořizování plateb úlohou Jedna platba lze omezit výběr subjektů na pouze bydlící.

Sestavy

 • Na sestavě Upomínky na dluh na kontě dle období předpisu lze vypnout zobrazení uhrazených období.
 • Sestava Vlastnických podílů rozšiřuje zobrazení sestavy o převod na společného jmenovatele.
 • Sestava Výpočtový list doplněna o možnost vložit ke jménům také adresu trvalého bydliště.
 • Nová sestava pro tisk funkcí ve středisku (Střediska – Funkce ve středisku).
 • Sestava Přehled nákladů střediska rozšířena o filtrování dle dodavatele.
 • Sestava Vývoje plateb nečleněného s výpisem penále doplněna o omezení na tisknout do také pro vlastníky a hospodáře.
 • Sestava Vývoj plateb nečleněný rozšířena o volbu zohledňovaní počátečního stavu.
 • Sestava Přehled pohledávek dle doby po splatnosti lze omezit na vybrané typy předpisu.

SSBFin

 • Při pořizování ostatních finančních pohybů probíhá kontrola správnosti zadaného data pohybu.

Ostatní

 • Psaní desetinné tečky na numerické klávesnici namísto desetinné čárky lze nastavit v Uživatelském nastavení.
 • Menu Definice přesunuto do hlavní nabídky.
 • Při načítání bankovních výpisů upraveno porovnávání variabilních symbolů vždy dle desetimístného variabilního symbolu doplněného zleva nulami.
 • Při změně adresy pro poštovní styk lze nechat automaticky upravit i adresu pro složenky B.
 • Průvodce nastěhováním nájemce a vlastníka převádí automaticky rodné číslo na datum narození u spolubydlících osob.
 • Změna úhrad složek předpisu kontroluje správnost zadaného spojového čísla a výskyt zadání duplicit již při samotné změně.
 • Nový pokročilý generátor sestav umožňující vyhledávání a zvýrazňování textu na sestavě a vkládání vodoznaku do sestav.

Co přináší SSB2000 verze 2.32 nového:

Verze 2.32 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Zcela nová úloha pro zpracování bankovních výpisů (Měsíční akce) zahrnující načítání libovolného množství souborů (denní, měsíční výpisy), automatické dohledávání plateb lidí a faktur, hromadné zpracování bankovních poplatků, postupné zpracování položek, zpracování více účtů, více středisek.
 • Tvorba a tisk složenek umožňuje při přidání vlastního záznamu převzít údaje příjemce z kontaktů.
 • Vyměřování předpisů penále z Pohybů kont přenáší účetní předkontace z definic složek.
 • Průvodce odstěhování nájemce s automatickým nastěhováním vlastníka probíhá včetně způsobu úhrady.
 • V archivu měřidel přidána akce pro Hromadné vyřazení/zrušení měřidel z evidence.
 • Definice příznaků obsahuje možnost vložit do příznaku znak, písmeno i číslo.
 • Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů lze filtrovat také na pouze odstěhované subjekty.

Sestavy

 • Nastavení „zaškrtávacích“ polí na sestavě lze nastavit a uložit tak, aby se při příštím spuštění sestavy nemuselo vše znovu nastavovat (uložit nastavení sestavy lze stiskem tlačítka pro zařazení tiskové matrice do oblíbených a potvrzením příslušné volby).
 • Sestava Očekávané zátěže dle inkasních skupin uchovává výběr pro pozdější použití (např. pro tisk nezaplacených plateb subjektů se způsobem úhrady SIPO).
 • Sestava Objekty – Seznam doplněna o jména aktuálně bydlících nájemců či vlastníků.
 • Sestava Seznam uhrazení předpisů ve vybraném období doplněna o účetní vykazování výsledků.
 • Sestava vyplněných příznaků (Sestavy – Ostatní – Přehled příznaků).
 • Sestava Náklady – Přehled nákladů po kódech včetně množství umožňuje řazení výsledků sestavy dle klíče a možnost tisknout v pomocném poli Složku předpisu.
 • Nová sestava pro tisk poznámek z celků, objektů i subjektů v menu Sestavy – Ostatní.
 • Sestava Zaznamenané počty jednotek sumarizována i při zobrazení dle subjektů.

Vyúčtování

 • Přidána nová sestava Podpisová listina převzetí protokolu o vyúčtování služeb.
 • Do výběru výplaty přeplatků z vyúčtování převodem se standardně zařazují pouze lidé, kteří mají vyplněné číslo účtu.
 • Úloha Vyúčtování – Naměřené jednotky – Převod spotřeby z odečtů do jednotek umožňuje před převod nejdříve jednotky vynulovat pro celý rozsah vybraného období, aby při úpravě odečtů nedocházelo k zapomenutí duplicitních odečtů v jednotkách.
 • Úloha Přepis jednotek dle aktuálního stavu přidává možnost jednotky ve vybraném období v případě jejich neexistence založit.

SSBFin

 • Počátečný i konečný účet rozvažný, účet zisku a ztrát a hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se definuje libovolně v detailu střediska na záložce Účetní osnova pro všechny účetní roky stiskem tlačítka 500, 504 nebo ručním zadáním účtů.

Ostatní

 • Rozhraní programu upraveno o možnost rozšíření úloh vyúčtování pomocí pluginů.
 • Přehled měřidel barevně odlišuje měřidla vyřazená, na která lze nově také aplikovat použití filtru.
 • Přehled měřidel v celku nezobrazuje standardně měřidla vyřazená. Měřidla lze zobrazit po volbě I vyřazená.
 • Při zrušení odečtu měřidla je automaticky kontrolováno, zda aktuální stav měřidla odpovídá poslednímu odečtu s možností stav opravit.
 • Upozorňování na události nájemní smlouvy na dobu určitou nezobrazuje upozornění u již nebydlících nájemců.
 • Odstranění náhodných potíží se zobrazením grafických prvků pod systémem Windows Vista a Windows 7.

Co přináší SSB2000 verze 2.30 nového:

Verze 2.30 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Filtr Požadavků na opravu rozšířen o omezení na předběžnou cenu.
 • Při změně dodavatele faktury dochází i ke změně bankovního účtu uvedeného u kontaktu nového dodavatele.
 • V úloze Dávka plateb a Dávka předpisů se při ručním zadávání klíče subjektu tučně zobrazí aktuálně bydlící subjekt v objektu.
 • Přidána úloha pro hromadné doplnění poznámky do objektů.
 • V detailu Střediska přibyla nová záložka Funkce sloužící například k evidenci předsedy, místopředsedy a členů výboru.
 • Úloha Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů uchovává nastavení (všichni, neodstěhovaní, včetně zůstatků).
 • Při hromadném pořizování měřidel se standardně zobrazují pouze místnosti typu Neurčeno (přepínačem lze povolit zobrazení všech místností).
 • Nový průvodce hromadnou změnou vlastníka ve všech objektech celku (Přehled celků - Akce).
 • Úloha Zadání služeb do objektů neobsazených nájemcem obsahuje nově také možnost filtrování záznamů.
 • V Přehledu požadavků na opravy lze setřídit záznamy také dle pole Předáno.
 • Místní nabídky tiskových sestav lze uživatelsky měnit.
 • Úloha pro vyplacení přeplatků z pohybů salda tiskne také Příkaz k úhradě (Pohyby salda – Stavy kont - Přeplatky).
 • Do úlohy Export podkladů pro odečty bytových měřidel přidána volba exportu vyřazených měřidel.

Sestavy

 • z vyúčtování umožňuje tisknout podpisové řádky a při tisku stavů měřidel zvolit, zda tisknout název místnosti či identifikační číslo měřidla.
 • Přidána možnost omezení tisku duplicitních záznamů v sestavě Adresní štítky.
 • Záhlaví sestav tisknutých z vyúčtování doplněno o zobrazení názvu příslušného vyúčtování.
 • Nová středisková sestava pro tisk aktuální výše předpisu včetně způsobu úhrady (Přehled aktuálních předpisů včetně způsobu úhrady).
 • Sestava zaznamenaných odečtů měřidel zobrazuje také aktuálního nájemce/vlastníka objektu.
 • Sestava Odečtové listy řazena dle celého klíče včetně čísla místnosti, aby byla dodržena návaznost na úlohu Hromadný odečet stavů bytových měřidel v celku.
 • Prezenční listina obsahuje hodnotu vlastnického podílu v procentech.
 • Sestava Přijatých plateb ze SIPO doplněna o tisk dokladu2 (období + sipo kód).

Vyúčtování

 • Sestava tisku chyb rozpočítání nákladů je řazena a oddělena dle kategorie chyby.
 • Kontrolní sestava rozpočítání faktury ve vyúčtování doplněna o popisek způsobu rozúčtování faktury.
 • Při vyplácení přeplatků z vyúčtování složenkou typu B lze volit, zda vyplatit přeplatky za každého výplatce samostatně (dříve) nebo za všechny výplatce - se shodným číslem odesílatele - dohromady (nyní).
 • Souhrnná statistika po celcích a objektech doplněna o sumarizační řádky.
 • Na Protokol z vyúčtování přidány součty rozdílu stavů a poměrových jednotek spotřeby dílkových měřidel tepla.

SSBFin

 • Při načítání bankovních výpisů pomocí úlohy Pořizování finančních pohybů lze platby zařazovat do vyššího účetního období.
 • Tisk sestavy Pohyby na účtech se sdruženými záznamy doplňuje popisy položek také u ostatních účetních pohybů.
 • Přidána možnost tisku názvů účtů v sestavě Obratová předvaha.

Ostatní

 • Modul Teplo40 pro korekci naměřených hodnot měřidel na teplo doplněn do seznamu modulů včetně registrace.
 • Hromadné akce přesunuty do samostatného menu v Mimořádných akcích.
 • V detailu Objektu přidáno zobrazení čísla orientačního do pole s ulicí.
 • Při načítání dávky plateb z internetového bankovnictví jsou přenesené platby seřazeny dle pořadí na výpise namísto setřídění dle klíče.
 • V systémovém nastavení umožněna programová změna loga ve všech matricích (změny zůstávají platné i po aktualizaci).
 • Ke každému bydlícímu subjektu lze nastavit příznak, kterým lze identifikovat například (dlužníka, aktivní splátkový kalendář apod.)
 • Při uzavření obrazovek je jejich velikost zachována i při jejich dalším otevření.
 • Zaokrouhlování DPH lze nastavit nyní také na celé Kč.

Co přináší SSB2000 verze 2.28 nového:

Verze 2.28 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • V přehledu nájemců, vlastníků a hospodářů lze zobrazit nájemce a vlastníky společně v jednom seznamu.
 • Úloha Načítání neprovedených plateb ze sporožira umožňuje tisknout také přehled neprovedených plateb.
 • Upozornění na události nabízí možnost nechat se upozorňovat také na ty události, kde již termín dané události vypršel.

Sestavy

 • Sestava Dodatek k nájemní smlouvě umožňuje tisk dodatku pro více nájemců najednou.
 • Přidány 2 nové možnosti vzhledu pro tisk sestavy Seznam kontaktů v celku.
 • Nová sestava Seznam vyměřených předpisů pro nájemce (vlastníky a hospodáře).
 • Nová sestava Přehled hlášených změn pro SIPO.

Vyúčtování

 • Vytvořenou dávku plateb z výplatních skupin ve vyúčtování lze automaticky přenést do úlohy Dávka plateb a ihned ji zpracovat.
 • Upraveno Vzetí vyčíslení stavů kont v celku zpět při vyúčtování na zaplacené zálohy

Ostatní

 • V úloze Dávka plateb lze importovat platby také ze souboru ve formátu XLS.
 • Ikony v Panelu úloh lze doplnit o textové popisky.
 • Přidána volba pro barevné přizpůsobení pozadí obrazovek.
 • Přizpůsobení Hlášení změn na inkaso novým technickým podmínkám (nelze hlásit změnu inkasní organizace).

Co přináší SSB2000 verze 2.26 nového:

Verze 2.26 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Úloha Tvorba a tisk složenek umožňuje přidat libovolnou skupinu subjektů včetně možnosti hromadných změn.
 • V Dávce plateb rozšířeno pole pro zadání částky nad milion korun, přidána možnost přenesení zaúčtování pro další platbu (je třeba účty označit pravým tlačítkem myši).
 • Výběrový mechanizmus sestav rozšířen o rychlý filtr, který na zvoleném sloupci filtruje záznamy dle zadané podmínky.
 • Při příchodu nové zprávy informačním kanálem je zobrazena informace o počtu nových zpráv.
 • Vytvoření výběrového seznamu lze nastavit také pro střediska.
 • Nová úloha pro Export objektů.
 • Při procházení objektů je vždy vybrán poslední bydlící člověk na aktuální záložce Nájemce, Vlastník, Hospodář.
 • Při hromadném nastavení složek předpisu lze vypnout úpravu předkontací.
 • Porovnání a převzetí kmene SIPO upraveno pro načítání Základního i Rozšířeného kmene plátců.
 • V Přehledu celků lze vyhledávat nově také dle typu celku a katastru.

Sestavy

 • V pasportu objektu se do přehledu měřidel nezahrnují vyřazená měřidla.
 • Do sestavy Seznam měřidel přidána volba, zda zobrazovat vyřazená měřidla.
 • Sestava Očekávaná zátěž dle inkasní skupiny tiskne v případě úhrady Převodem také číslo bankovního účtu.
 • Sestava Pohyby na účtech zobrazuje při sdružení záznamů popis faktur.
 • Ze sestavy kontaktů lze vytisknout obálky s adresou na doručenku.
 • Přehled nepřiřazených plateb obsahuje filtr pro datum platby.

SSBFin

 • K účetnímu pohybu lze doplnit poznámku.
 • Přidána úloha pro vrácení provedené roční účetní závěrky zpět (Servis - Nastavení).

Vyúčtování

 • Přidána nová souhrnná sestava Přehled jednotek ve vyúčtování.
 • Vytvoření dávky plateb doplňuje identifikátor střediska potřebného pro účetnictví v modulu SSBfin.

Ostatní

 • Po šifrování změn na inkaso lze automaticky vytvořit poštovní zprávu s přiloženým souborem změn.
 • Povolena editace účetních předkontací i ve vyšším účetním období.
 • Kontrola duplicity kontaktů přidává do porovnání datum narození.

Co přináší SSB2000 verze 2.24 nového:

Verze 2.24 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Při zadání rodného čísla ke spolubydlící osobě se automaticky vyplní i datum narození.
 • Průvodce hromadnou platbou nabízí volbu rozsahu období předpisu pro stanovení výše dluhu použitého pro rozdělení plateb.
 • Do přehledu měřidel přidána akce pro hromadnou změnu revizí.
 • Úloha Změna záloh, fondu oprav a nájmu v procentech obsahuje volbu pro provedení změny v procentech nebo nově také o zadanou částku.
 • Tvorba a tisk složenek tiskne také složenky bez zadané částky.
 • Diskontní a repo sazby lze automaticky aktualizovat prostřednictvím internetu.
 • Úloha Přehled vyměřených předpisů nabízí možnost vyhledávání dle dokladu a dokladu2.
 • V Systémovém nastavení lze povolit editování identifikačního čísla měřidla.
 • Automatické zálohování dat lze aktivovat v Uživatelském natavení.
 • V detailu celku lze pohodlně přecházet na další (předchozí) celek.

Sestavy

 • Sestava neoznámených změn předpisu umožňuje uchovat výběr lidí s neoznámeným předpisem.
 • Sestavu nákladů za středisko lze seřadit a součtovat dle složky.
 • Do sestavy Prezenční, hlasovací listina přidána možnost vložit text do záhlaví sestavy. Sestava dále zvýrazňuje vlastníky v případě, že se jedná o společné vlastnictví manželů (je vyplněna smluvní strana).
 • Sestava Přehled předpisů a jejich uhrazení – roční přehled rozšířena o tisk dle typu předpisu.
 • Ze sestavy kontaktů lze vytisknout obálky s adresou na doručenku.
 • Nová sestava seznamu kontaktů pro celek.

Vyúčtování

 • Úloha pro rozpočítání nákladů kontroluje, zda všechny objekty mají platné jednotky pro rozpočítání faktury a zda středisko u položky faktury souvisí s blokem (celkem).
 • Protokol z vyúčtování upraven o možnost sloučení nákladů za jednotlivé služby.
 • Výplatu přeplatků z vyúčtování lze realizovat také prostřednictvím sporožira.

Ostatní

 • Při přidání nového záznamu do kontaktů je kontrolováno, zda shodný kontakt již neexistuje.
 • Při přidání nového nákladu je kontrolován vyplněný variabilní symbol, aby nedocházelo k duplicitnímu pořízení faktur.
 • Při odstěhování nájemce byla přidána volba pro automatické nastěhování odstěhovaného nájemce jako vlastníka.

Co přináší SSB2000 verze 2.22 nového:

Verze 2.22 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Dávka plateb včetně přiřazení umožňuje přiřazovat platby Dle období a přebírá při další platbě údaje o dokladu, datu platby, datu pořízení a typu platby.
 • Jedna platba umožňuje přiřazovat platby Dle období.
 • Přidána hromadná úloha pro změnu složek předpisu dle zadané částky.
 • V úloze Upozornění na události lze aktivovat volbu pro upozornění na konec platnosti inventářů, konec záruky opravy a blížící se termín pro dokončení požadavku na opravu.
 • U požadavku na opravu lze evidovat termín záruky.
 • Do úlohy Pohyby salda byla doplněna informace o klíči aktuálně prohlíženého subjektu.
 • Úloha pro export celků vybírá také náklady související s exportovanými celky.
 • V úloze Požadavky na opravu, umožněno výběrem kontaktu, přenést údaje spojení (mobil, telefon, e-mail) do poznámky dosažitelnosti objednavatele.
 • Nová úloha pro tvorbu složenek (Měsíční úlohy - Složenky). Úloha umožňuje připravit složenky A na libovolnou částku a pro libovolný subjekt.

Sestavy

 • Sestava seznam kontaktů rozšířena o možnost vlastní definice zobrazení tisku kontaktů (adresa, IČO, telefony apod.).
 • Nová sestava Soupiska pro poštu přidána do sestav kontaktů.
 • Sestava pro tisk příjmového a výdajového dokladu umožňuje vytisknout zaúčtování platby.
 • V sestavě Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu lze do textu sestavy vložit text.
 • Nová sestava Přehled doplňujících údajů (Sestavy - Ostatní).
 • V sestavě nákladů včetně množství lze vytisknout klíč (název bloku) ke každé položce faktury.

SSBfin

 • Při pořizování faktur z finančních pohybů lze dvojitým kliknutím na řádek definice popisu přenést popis k faktuře.
 • Tvorba příkazů k úhradě umožňuje vytisknout hromadný příkaz k úhradě bez zadaného data splatnosti.

Vyúčtování

 • Převod výsledků vyúčtování do salda umožňuje doplnit předkontace dle definice složek.
 • Souhrnná sestava nákladů na neobsazené objekty lze vytisknout pro vybrané celky.
 • Převod spotřeby z odečtů do jednotek umožňuje znovu navázat všechny odečty.

Ostatní

 • Při tisku sestav, kdy je nastaven počet výtisků vyšší než 1, se při výběru jiné sestavy nastaví počet výtisků zpět na 1 kopii.
 • Přidána inspekční úloha pro zrušení nepotřebných odkazů na nájemce v předpisech.
 • Upraven tisk sestav do souborů typu PDF, DOC apod. tak, aby bylo možné správně tisknout i sestavy orientované na šířku.

Co přináší SSB2000 verze 2.20 nového:

Verze 2.20 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Nová úloha Přehled spolubydlících osob.
 • Úloha pro změnu agendy řadí agendy dle názvu.
 • Import výpisu z účtu umožňuje načítat formát GEMINI (Reiffeisen BANK).
 • V přehledu dokumentů lze evidovat také odkazy na internetové stránky (odkaz do náhledu katastru nemovitostí apod.).
 • Variabilní symbol lze přesunout k jinému subjektu.
 • Dávka plateb obsahuje úlohu pro import realizovaných poštovních poukázek A.
 • Při výběru inkasních organizací (např. Hlášení změn na inkaso) lze vybrat všechny organizace najednou.
 • Pro lepší přehlednost je vybraný řádek v tabulce zvýrazněn. Zvýraznění lze nastavit dle vlastního požadavku v uživatelském nastavení.

Sestavy

 • Přidána rychlá volba tisku sestav do souboru včetně možnosti soubor ihned odeslat jako přílohu e-mailu ve formátu PDF.
 • Úpravu tiskových matric lze vyvolat přímo z parametrů tisku sestavy.
 • Čerpání fondu oprav v objektu lze sumarizovat dle popisu čerpání, přidána možnost setřídění sestavy.
 • Sestava Tisk složenek pro členy inkasní skupiny umožňuje vybrat libovolný počet shodných výtisků pro tisk, omezit tisk na vybrané subjekty z inkasních skupin a změnit částku pro složenku.
 • Sestava Přehled vyměřených předpisů po složkách rozšířena o volbu tisku sestavy seskupené dle období.
 • Sestavu Dopis nájemníkům (vlastníkům) lze vytisknout z pohybů salda.
 • Sestava Přehled předpisů a jejich uhrazení – kontovztahy lze sumarizovat dle typu předpisu.
 • Sestava rozdílných kontaktů umožňuje uchovat výběr výsledku sestavy.

SSBfin

 • Při pořizování finančních pohybů lze po uložení generovat doklad s dalším pořadovým číslem v řadě.

Vyúčtování

 • Přidána úloha pro výplatu přeplatků sporožirem.
 • Souhrnná statistika po celcích a složkách sumarizuje přeplatky a nedoplatky také nezaokrouhleně.

Ostatní

 • Modul VIPA rozšířen o načítání ostatních nákladů (za odečty, za stěhování).
 • Modul Pohoda rozlišuje při importu plateb platby již odstěhovaných plátců.
 • Modul Pohoda umožňuje při exportu předpisy z vyúčtování zaúčtovat samostatně.

Co přináší SSB2000 verze 2.18 nového:

Verze 2.18 obsahuje řadu změn, podrobný seznam naleznete na našich webových stránkách.

Úlohy

 • Zjednodušeno ovládání programu. Na většině tabulek lze dvojitým kliknutím vyvolat akci detailu pro uvedenou položku (např. detail objektu, detail celku, detail nájemce apod.).
 • Číselné řady dokladů umožňují zadat více číselných řad včetně vlastního složení textu dokladové řady.
 • Do úlohy Export celků byla přidána možnost data po exportu zkomprimovat a volba odeslání dat na hotline.
 • Program si pamatuje posledního přihlášeného uživatele a tento uživatel je pak předvyplněn při dalším přihlášení.
 • Při upgradu dat jsou předchozí data automaticky zálohována.
 • Úloha pokrytí předpisů v pohybech salda umožňuje zvolit rozsah období předpisu.
 • Hromadná změna revizí v celku rozšířena o výběr libovolného počtu celků.
 • Pro složku 3 – Smluvní nájem za plochu byla uvolněna možnost změny názvu složky v definici složek předpisu.
 • Úlohy pro komunikaci s inkasem a sporožirem si pamatují poslední použitou cestu k načtení nebo uložení souborů.
 • Rozšířen filtr výběru nájemců o konec smluv na dobu určitou.
 • Rodné číslo v kontaktech lze převést na datum narození.
 • Import výpisu z účtu umožňuje dohledat středisko příjemce.
 • Ruční čerpání plateb z depozita přebírá středisko příjemce i předkontace dle definice depozita.

Sestavy

 • Výpočtový list umožňuje vytisknout plochu místností i pro objekty bez složky typu nájemné.
 • Očekávaná zátěž za inkasní skupinu umožňuje zobrazit i subjekty platící v hotovosti a sestavu lze omezit na vybraný rozsah objektů.
 • Na sestavu opisu kompatibilního média pro hlášení na sporožiro doplněn tisk variabilního symbolu. SSBfin:
 • Tvorba příkazů k úhradě umožňuje zapsat údaj pro vnitřní potřebu plátce a ten následně také vytisknout.
 • Interní doklad lze vytisknout i pro fondovou položku faktury. Vyúčtování:
 • Převod výsledků vyúčtování do salda umožňuje zaokrouhlit částku na celé koruny a zobrazit rozdíl vzniklý zaokrouhlením.
 • Při tvorbě vyúčtování lze povolit sloučené vyúčtování (přebírání závazků a pohledávek u družstev).
 • SSBnet+