Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Ostatní moduly

Program SSB2000 umožňuje doplňování pomocí rozšiřujících modulů. Rozšiřující moduly umožňují řešit většinu specifických požadavků zákazníků. Typickými moduly vyráběnými na zakázku jsou tiskové sestavy či propojení na konkrétní účetní program zákazníka. Po instalaci je modul zařazen do základní nabídky programu a stává se integrovanou součástí programu SSB2000.

Kromě modulů vyráběných na zakázku máme připravenou řadu modulů, služících převážně k načítání souborů od externích zúčtovatelů služeb. Tyto moduly nejsou standardní součástí dodávky programu SSB2000 a pro spuštění je třeba je zaregistrovat.

Cena každého modulu činí 6000,- Kč bez DPH a lze je objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 • APAX - načítá soubory vytvořené systémem APAX (externí vyúčtování)
 • IRTN - načítá soubory vytvořené systémem I.RTN (externí vyúčtování)
 • COOPTHERM - načítá soubory vytvořené systémem firmy Coop Therm (externí vyúčtování)
 • INMES - načítá soubory vytvořené systémem INMES (externí vyúčtování)
 • RAPP-KUNDO - načítá soubory vytvořené systémem RAPP-KUNDO (externí vyúčtování)
 • TECHEM - načítá soubory vytvořené systémem TECHEM (externí vyúčtování)
 • TEPLO 40 - upraví přepočtené hodnoty tak, aby rozdíly v zúčtovacích jednotkách nepřekročily 40% (upozornění: Tento modul lze používat vzhledem ke změně legislativy pouze pro vyúčtování služeb do roku 2015)
 • VIPA - načítá soubory vytvořené systémem VIPA (externí vyúčtování)
 • VITERRA - ISTA (starší varianta) - načítá soubory vytvořené systémem firmy ISTA ČR (externí vyúčtování)
 • VITERRA 2003 (nová varianta) - načítá soubory vytvořené systémem firmy ISTA ČR (externí vyúčtování)
 • PŘÍMÉ NÁKLADY - modul slouží k automatizovanému načítání přímých nákladů (nákladů připadajících na konkrétní subjekty) pro jejich další zpracování ve vyúčtování v programu SSB2000
 • ODEČTY MĚŘIDEL - modul slouží k automatizovanému předávání dat evidovaných měřidel v programu SSB2000 firmě provádějící jejich odečty

APAX

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem APAX. Načítá 1-7 položek (co položka, to předpis):

 1. Vodné/stočné (+poplatek)
 2. Ohřev TV základní složka
 3. Ohřev TV spotřební složka
 4. SV pro TV základní složka (+poplatek)
 5. SV pro TV spotřební složka
 6. Topení základní složka (+poplatek)
 7. Topení spotřební složka

Typ implicitního importovaného souboru je: "Textový soubor se sloupci oddělenými oddělovačem", přičemž implicitním oddělovačem je středník, koncovka souboru je .txt. Vazební klíč = v poli "Poznámka" musí být klíč KO+KC+CP+CB+CX (14. znaků).

Jsou dva typy importovaných souborů:

 1. Apax 1 (nová verze, poplatky jsou na tři celá a dvě desetinná místa)
 2. Apax 2 (stará verze, poplatky jsou na čtyři celá místa)

IRTN

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem I.RTN. Načítá 1-7 položek (co položka, to předpis):

 1. Vodné/stočné (+poplatek)
 2. Ohřev TV základní složka
 3. Ohřev TV spotřební složka
 4. SV pro TV základní složka (+poplatek)
 5. SV pro TV spotřební složka
 6. Topení základní složka (+poplatek)
 7. Topení spotřební složka

Typ implicitního importovaného souboru je: "Textový soubor se sloupci oddělenými oddělovačem", přičemž implicitním oddělovačem je středník, koncovka souboru je .txt. Vazební klíč = v poli "Poznámka" musí být klíč KO+KC+CP+CB+CX (14. znaků).

COOPTHERM

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem od firmy Coop Therm s.r.o.

INMES

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem INMES. Načítá 1-14 položek (co složka, to předpis):
1.  Topení základní složka
2.  Topení spotřební složka
3.  Topení - poplaty
4.  Topení - sankce
5.  TV základní složka
6.  TV spotřební složka
7.  TV základní - poplatky
8.  TV základní - sankce
9.  Ohřev TV základní složka
10. Ohřev TV spotřební složka
11. SV - náklad
12. SV - poplatky
13. Ostatní náklady 1
14. Ostatní náklady 2

Typ implicitního importovaného souboru je: "Textový soubor se sloupci oddělenými oddělovačem", přičemž implicitním oddělovačem je středník, koncovka souboru je .csv.

RAPP - KUNDO

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem RAPP - KUNDO. Načte 1 položku (jednu složku předpisu) přímého nákladu. Typ importovaného souboru je tabulka Visual FoxPro či DBF, přípona souboru .dbf.

Struktura:

 • DUM N(5)
 • BYT N(5)
 • POLOHA N(9,2)
 • OBYV__ N(9)
 • JMENO C(20)
 • NAKLADY N(11,1)

TECHEM

Umožnuje načítat soubory vytvořené systémem TECHEM, Načítá 5 položek:

 1. Náklady za teplo
 2. Náklady za ohřev TV
 3. Náklady za SV pro TV
 4. Náklady za V/S
 5. Ostatní náklady na byt

Typ importovaného souboru je SDF = "Textový soubor s pevnou délkou řádku", přípona souboru .txt. Údaj FNR_HV obsahuje klíč, který může být kompletní včetně CX a typu subjektu.

TEPLO 40

Modul pro ty, kteří si sami zpracovávají odečty tepla (např. RTN) a rozúčtovávají náklady na teplo. Modul v duchu vyhlášky 372/2001 Sb., §4 odst. 4 upraví přepočtené hodnoty tak, aby rozdíly v zúčtovacích jednotkách nepřekročily průměrný náklad o více než 40%.
(upozornění: Tento modul lze používat vzhledem ke změně legislativy pouze pro vyúčtování služeb do roku 2015)

VIPA

Modul VIPA umožňuje načítat soubory vytvořené systémem VIPA. Modul načítá jak soubory pro vodu a TV, tak pro teplo. Pro kategorii voda a TV načítá 5 položek vodné / stočné, ohřev TV zákl. složka, ohřev TV spotř. složka, SV pro TV zákl. složka a SV pro TV spotř. složka. V kategorii Teplo načítá složky 3 a to Topení – zákl. složka, Topení – spotř. složka a Náklady za stěhování.

VITERRA - ISTA (starší varianta)

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem firmy ISTA ČR. Načítá 2 základní složky "Celkové náklady na teplo" a "Celkové náklady na TV", které jsou v řádcích začínajících znakem "D" a až 5 dalších libovolných vedlejších domovních nákladů, z nichž každý je v samostatném řádku začínajícím znakem "N".

Typ importovaného souboru je SDF = "Textový soubor s pevnou délkou řádku", přípona souboru je .txt. Vazební klíč je očekáván v poli "interní číslo uživatele (protože je dlouhý 13 znaků, je CP pouze na 4 znaky!).

VITERRA 2003 (nová varianta)

Umožňuje načítat soubory vytvořené systémem firmy ISTA ČR. Načítá 2 základní složky "Celkové náklady na teplo" a "Celkové náklady na TV", které jsou v řádcích začínajících znakem "D" a až 5 dalších libovolných vedlejších domovních nákladů, z nichž každý je v samostatném řádku začínajícím znakem "N".

Typ importovaného souboru je textový soubor se sloupci oddělenými oddělovačem, text bez uvozovek, pole oddělena znakem ; ("středník"), přípona souboru je .csv V údaji číslo 6 by se měl nacházet vazební klíč, jak jej znáte z SSB, (01010120 01001C).

PŘÍMÉ NÁKLADY

Modul slouží k automatizovanému načítání přímých nákladů (nákladů připadajících na konkrétní subjekty) pro jejich další zpracování ve vyúčtování v programu SSB2000. Modul exportuje bydlící subjekty (ve vybraném období) pro zvolenou službu (Teplo, TV, SV apod.) firmě provádějící rozúčtování nákladů. Po doplnění částky připadající na subjekt a danou službu ze strany firmy provádějící rozúčtování nákladů, modul tyto hodnoty zpět nahraje do evidence přímých nákladů, kde jsou k dispozici pro vyúčtování v programu SSB2000.

ODEČTY MĚŘIDEL

Modul slouží k automatizovanému předávání dat evidovaných měřidel v programu SSB2000 firmě provádějící jejich odečty. Modul exportuje pro vybrané měřidlo a každý subjekt (bydlící ve vybraném období) záznam s nulovou hodnotou odečtu. Po doplnění odečtu ze strany firmy provádějící odečty měřidel modul tyto hodnoty zpět importuje a aktualizuje odečty předaného měřidla v programu SSB2000.

 

 

 • SSBnet+