Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBgin

Modul SSBgin vznikl na základě požadavku na efektivní propojení programu SSB2000 a informačního systému GINIS společnosti GORDIC spol. s r. o. a jeho účelem je zajistit některé vazby mezi těmito produkty.


Popis modulu SSBgin

Systém GINIS disponuje robusním rozhraním XRG, které je určeno k realizaci vazeb na externí aplikace pomocí webových služeb a technologie XML. K datům programu SSB2000 je možno přistupovat nezávisle pomocí technologie ODBC a kód programu SSB2000 je možno upravit.

Protože se oba produkty v některých klíčových oblastech funkčně překrývají, analýza musí určit odpovědnost obou produktů za vznik a údržbu dat v jednotlivých oblastech a zajistit spolehlivé zrcadlení překrývajících se údajů v obou produktech.

Modul SSBGin se v běžné praxi použivá ve třech oblastech:

  1. Nájemci – nastěhování a změny
  2. Pohledávky – převod předpisů z SSB2000 do Ginis
  3. Platby – import plateb z Ginis do SSB2000

Zjednodušeně řečeno, veškeré pohledávky vznikající při správě bytů jsou modulem SSBgin předávány z programu SSB2000 ke standardnímu zpracování do GINIS DDP. Naopak platby vznikající v GINIS DDP jsou modulem SSBgin zrcadleny do programu SSB2000, takže pracovníci správy bytů mají aktuální přehled o pohledávkách. V současné době je připravována vazba z programu SSB2000 na spisovou službu GINIS.
 

Reference městských úřadů s implementovaným můstkem SSBgin


Ceny a objednání

Cena je vždy stanovena individuálně a k provedení kalkulace je nutná počáteční analýza.

Modul lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

  • SSBnet+