Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Setkání uživatelů

2020

Vzhledem k nepříznivé zdravotní situaci v republice neorganizujeme v roce 2020 pravidelné
„SETKÁNÍ UŽIVATELŮ“, konané každoročně v září již 25 let. Doufáme, že v roce 2021 na tradici opět navážeme.
Už teď se na Vás těšíme!“

2019, 19.-20. září 2019

Jubilejní 25. ročník "Setkání uživatelů 2019" proběhl ve dnech 19.-20. září 2019 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 25. setkání se zúčastnilo celkem 71 uživatelů programu SSB2000, odbornými hosty pro letošní rok byli Ing. Bc. Durec a JUDr. Jarmila Nedoma.

2018, 20.-21. září 2018

24. ročník "Setkání uživatelů 2018" proběhl ve dnech 20.-21. září 2018 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 24. setkání se zúčastnilo celkem 82 uživatelů programu SSB2000, odbornými hosty pro letošní rok byli Ing. Bc. Durec a JUDr. Josef Darebný.

2017, 21.-22. září 2017

23. ročník "Setkání uživatelů 2017" proběhl ve dnech 21.-22. září 2017 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 23. setkání se zúčastnilo celkem 63 uživatelů programu SSB2000, odbornými hosty pro letošní rok byli Ing. Bc. Durec a JUDr. Josef Darebný.

2016, 15.-16. září 2016

22. ročník "Setkání uživatelů 2016" proběhl ve dnech 15.-16. září 2016 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 22. setkání se zúčastnilo celkem 92 uživatelů programu SSB2000, odbornými hosty pro letošní rok byli Ing. Bc. Durec a Jan Halík.

2015, 17.-18. září 2015

21. ročník "Setkání uživatelů 2015" proběhl ve dnech 17.-18. září 2015 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 21. setkání se zúčastnilo celkem 85 uživatelů programu SSB2000, odbornými hosty pro letošní rok byli Ing. Bc. Durec, JUDr. Darebný a nově také advokátka JUDr. Radka Chlebcová, která si pro nás připravila přednášku na téma Penalizace v praxi z pohledu bytového práva.

 

 

 

2014, 18.-19. září 2014

20. ročník "Setkání uživatelů 2014" proběhl ve dnech 18.-19. září 2014 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. Jubilejního 20. setkání se zúčastnilo celkem 98 uživatelů programu SSB2000, kteří spolu s odbornými hosty Ing. Bc. Durcem, JUDr. Darebným a p. Halíkem vytvořili perfektní prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností z praxe v oblasti správy nemovitostí.

Děkujeme všem, kteří se letošního "Setkání uživatelů 2014" zúčastnili a budeme se těšit zase příští rok opět na stejném místě ve dnech 17. - 18. září 2015.

 

2013, 19.-20. září 2013

19. ročník "Setkání uživatelů 2013"  proběhl ve dnech 19.-20. září 2013 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. Celkem se akce zúčastnilo 81 uživatelů programu SSB2000. Za zajímavé odborné přednášky děkujeme našim letošním hostům, kterými byli Ing. Bc. Martin Durec, JUDr. Josef Darebný a p. Jan Halík a samozřejmě také všem zaměstnancům společnosti STARLIT s.r.o.

Ani tento rok nebyl výjimkou a odborný program jsme zakončili vyhodnocením věrnostní soutěže a bohatým rautem. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se letošního "Setkání uživatelů 2013" zúčastnili a budeme se těšit zase příští rok.

 

2012, 20.-21. září 2012

18. ročník "Setkání uživatelů 2012" proběhl opět, pro velkou spokojenost z minulých let, v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem ve dnech 20.-21. září 2012 . Loňskou rekordní účast se nám překonat nepodařilo, ale i tak se v roce 2012 zúčasnilo 95 uživatelů.  I tento ročník byl naplněn řadou zajímavých přednášek na aktuální témata, kde přednášejícími byli odborní hosté JUDr.Josef Darebný z oddělení bytového práva odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj a daňový poradce JUDr. Ing. Ariana Bučková. 

Spolu s přednáškami mohli účastníci využít i pěti pracovních skupinek, které vedli kvalifikovaní pracovníci firmy STARLIT s.r.o. Tyto pracovní skupinky lze využít pro řešení individuálních dotazů týkajících se práce s programem SSB2000. Letos byly také vytvořeny pracovní skupinky pro právní a účetní a daňovou problematiku.


Po celý den opět probíhala vědomostní soutěž. Večer byl zahájen rautem s grilováním a pokračoval večerním programem. Rádi bychom poděkovali touto cestou všem, kteří se 18. Setkání uživatelů zúčastnili i těm, kteří se na něm podíleli. Věříme, že příští rok se ve Skalském Dvoře opět sejdeme ve stejně hojném počtu.

2011, 22.-23. září 2011

17. ročník "Setkání uživatelů 2011" se uskutečnil ve dnech 22.-23. září 2011 opět v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. Letošního Setkání uživatelů se zúčastnilo 110 klientů a tím se tento ročník zařadil svou účastí mezi ty nejpočetnější.

Jako každý rok bylo i toto Setkání uživatelů plné zajímavých přednášek, na kterých se kromě pracovníků společnosti STARLIT s.r.o. podíleli také odborní hosté JUDr. Josef Darebný z oddělení bytového práva odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, daňový poradce JUDr. Ing. Ariana Bučková a předseda SBD PANORAMA Ing. Vladimír Vaculík. Velmi zajímavé informace o solárních systémech a tepelných čerpadlech pro výrobu TUV v bytových domech prezentovala naše sesterská společnost TermoWatt.

Po celý den opět probíhala vědomostní soutěž. Večer byl zahájen rautem s grilováním a pokračoval večerním programem. Služby hotelu byly jako každý rok vzorné a přednášky hostů poskytly účastníkům mnoho odborných informací. Rádi bychom poděkovali touto cestou všem, kteří se 17. Setkání uživatelů zúčastnili i těm, kteří se na něm podíleli. Věříme, že příští rok se ve Skalském Dvoře opět sejdeme ve stejně hojném počtu.

2010, 16.-17. září 2010

16. ročník "Setkání uživatelů 2010" se konal 16.-17. září 2010 v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem za účasti téměř sedmdesáti účastníků, 8 organizátorů, tří odborných hostů a neúnavného hotelového personálu.

Pracovní program opět naplnily přednášky o současnosti a budoucnosti programů společnosti STARLIT s.r.o. a velmi zajímavé přednášky odborných hostů. JUDr. Josef Darebný z oddělení bytového práva odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj informoval o očekávaném vývoji legislativy v oblasti nájemního bydlení, daňový poradce JUDr. Ing. Ariana Bučková upozornila na celou řadu úskalí v oblasti účetnictví a daní při správě SVJ a Jan Halík z Celostátního informačního centra pro bydlení informoval o činnosti informačního centra, spolupráci se společností STARLIT s.r.o. a možnostech spolupráce se správci bytového fondu. Tématicky zaměřené pracovní skupiny opět řešily problémy účastníků a pomáhaly vytvářet nové kontakty a přátelství.

Pozornost během dne udržovala obvyklá znalostní soutěž, večer začal rautem s grilováním a pokračoval večerním programem. Počasí nám přálo, houby rostly, služby hotelu byly bez chybičky. Všem účastníkům děkujeme za skvělou atmosféru a pokud nám to nic nepřekazí, příští rok se s vámi ve Skalském dvoře rádi opět sejdeme.

2009, 16.- 18. září, hotel SKALSKÝ DVŮR, Bystřice nad Pernštejnem

Dlouho předem jsme slibovali, že tento jubilejní 15. ročník se pokusíme udělat trochu výjimečný a podle vaší odezvy se nám to podařilo. Ve dnech 17.-18. září 2009 v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem se uskutečnilo 15. Setkání uživatelů 2009 a kapacitu hotelu zcela zaplnili účastníci z celé republiky.

Pracovní program byl nabitý přednáškami a své místo v programu dostali i odborní hosté JUDr. Josef Darebný z oddělení bytového práva odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, Jan Halík z Celostátního informačního centra pro bydlení a Ing. Marta Neplechová, CSc. Mnoho účastníků také využilo příležitost ke konzultacím svých konkrétních problémů, vytvářely se pracovní skupinky, navazovaly se nové kontakty a atmosféra byla chvílemi doslova tvůrčí.

Neoficiální část programu opět naplnila znalostní soutěž o zajímavé ceny, na grilu opékané prasátko a večerní program, ze kterého nezapomenutelný zážitek dvou náhodně vybraných účastníků mnozí ostatní skutečně záviděli.

Přestože počasí bylo zpočátku uplakané, během čtvrtka se umoudřilo a hotelem zavoněly houby. Prostředí i služby hotelu byly bezchybné a účastníci i organizátoři se shodli na tom, že v roce 2010 se sejdeme opět v hotelu Skalský dvůr na 16. ročníku Setkání uživatelů.

2008, 18.- 19. září, hotel SVRATKA, Svratka

Čtrnácté Setkání uživatelů v roce 2008 se konalo 18. a 19. září 2008 uprostřed krásné přírody Vysočiny v hotelu SVRATKA. Krásný hotel byl beznadějně naplněn účastníky setkání, letos zejména z Moravy. Podařilo se nám udržet vysoko nastavenou laťku kvality organizační přípravy, konferenčních a ubytovacích prostor i odborné úrovně akce.

Zvláštní zmínku zaslouží oba odborní hosté, jejichž přednášku se nám podařilo na Setkání uživatelů 2008 zajistit. Ing. Marta Neplechová, CSc. hovořila o úskalích bytového účetnictví. JUDr. Josef Darebný, pracovník MMR - oddělení bytového práva v odboru bytové politiky, hovořil o připravovaných legislativních změnách. Oba hosté byli překvapeni počtem a zájmem posluchačů.

Někteří účastníci opět maximálně využili svoji účast ke konzultacím svých konkrétních požadavků, nejasností či problémů či požadavků na ještě lepší práci s programem SSB2000 a šetřili tak náklady za technickou podporu. Mnozí účastníci si plně v souladu se záměrem pořadatelů akce "Setkání uživatelů" setkali s kolegy z okolí i z druhého konce republiky a vyměňovali zkušenosti a názory z oboru. Po celý čtvrtek všechny účastníky udržovala v napětí a pozornosti tradiční znalostní soutěž o hodnotné ceny.

2007, 20.- 21. září, hotel LUNA, Kouty

Přes utajení hotelu mezi rybníky a lesy organizátoři i většina účastníků zdárně a včas dorazili. Úžasné okolí (hotelu LUNA) a nádherné podzimní počasí však byly drtivou konkurencí odbornému obsahu Setkání.

Z odborného obsahu vzbudily největší ohlas přednášky "Novinky v SSB2000" o realizovaných a připravovaných schopnostech programu SSB2000, "Růst nájmů v roce 2008" o vyhlášce 107/2006 a její realizaci programem "Najem107" a přednáška o chystané zcela nové verzi programu pro správu bytů s pracovním názvem "SSB5G". Jako odborný host se "Setkání uživatelů 2007" účastnila paní Zuzana Toufarová, lektorka Svazu účetních a specialistka na problematiku SVJ a její přednáška a následný odpolední workshop zaměřený právě na problematiku správy SVJ byly obrovským přínosem pro většinu účastníků. Na pracovních workshopech si účastníci vyřešili pracovní otázky a problémy, se kterými na Setkání přijeli a mezi sebou si povyměňovali nejrůznější zkušenosti a názory.

Večer jako obvykle hrála hudba a proběhlo vyhodnocení celodenní znalostní soutěže. Účastníci odjížděli s hromadou hub a hodnotných cen spokojeni a plni zážitků a informací.

2006, 5.- 6. října, hotel BEZDĚZ, Staré Splavy u České Lípy

V hotelu Bezděz proběhlo dvanácté "Setkání uživatelů 2006". Skutečně se nám podařilo zajistit velmi zajímavou přednášku paní Machové z odboru bytové politiky MMR. Někteří zákazníci opět využili příležitosti v pracovních skupinách ke konzultacím svých konkrétních problémů. Večer se konal v duchu vystoupení hudebního dua ATRIUM, tvořeného klavíristou Jiřím Horčičkou z orchestru Václava Hybše a zpěvačkou Markétou Vítkovou, předloňskou semifinalistkou "Česko hledá Superstár" a současnou zboristkou H.Zagorové. Znalostní soutěž s bohatými cenami (DVD přehrávač, minivěž, flashdisk, ...) se stala již běžnou součástí celodenního i večerního programu "Setkání". Ani nevadilo, že počasí příliš nepřálo. O neustále pozitivní, konstruktivní a tvůrčí atmosféře svědčí řada příspěvků účastníků.

2005, 15.- 16. září, hotel Aurum, Černý Důl, Krkonoše

Jedenácté, "Setkání uživatelů 2005", se konalo ve dnech 15.- 16. září 2005 již počtvrté v hotelu Aurum. Téměř stovka účastníků se snažila, jako každoročně, absorbovat množství informací z přednášek o novinkách v programu, zkušenostech z praxe, metodických postupech a připravovaných změnách. Pozornost všech účastníků udržovala po celý den osvědčená znalostní soutěž, jejíž vítězka si večer odnášela krásný malý televizor. Počasí se vydařilo a jako pořadatelé jsme sklidili od všech zúčastněných zaslouženou chválu. Malou ukázkou je básnička, která nás opravdu potěšila.

2004, 22.- 24. září, hotel Aurum, Černý Důl, Krkonoše

Výroční, desáté, setkání uživatelů se konalo (již potřetí) v hotelu Aurum ve dnech 23.- 24. září 2004. Chválou na vynikající prostředí i personál hotelu opět nešetřil žádný ze 70 účastníků a zajímavé přednášky i znalostní soutěž o atraktivní ceny udržely osazenstvo ve střehu po celý den. Jen deštivé počasí bylo malou kaňkou na vydařené akci.

2003, 17.- 19. září, hotel Aurum, Krkonoše (videozáznam)

grafika

Opět v hotelu Aurum, osvědčeném v minulém ročníku. A opět skvěle vybavený hotel, výborný personál, krásné babí léto a vynikající atmosféra. Sedmdesát účastníků bylo bez výhrad spokojeno jak s pracovním programem, tak i prostředím a doprovodnými akcemi. Přednášky (včetně představení aplikace SSBnet pro prezentaci výsledků správy domu na internetu i povídání paní Svobodové o novinkách České pošty) vyvolaly zaslouženou pozornost. V kvalifikovaných diskusích pracovních skupin byla úspěšně vyřešena řada problémů, které si účastníci přivezli s sebou. Nám přineslo Setkání uživatelů 2003 množství konstruktivních připomínek i námětů a hřejivý pocit z dobře připravené akce.

2002, 19.- 20. září, hotel Aurum, Krkonoše (videozáznam)

Konalo se poprvé v tomto hotelu v Krkonoších. Nádherná scenérie hor, bohatě vybavený hotel i ochotný personál vytvořily skvělé prostředí pro 8. ročník setkání. Po zkušenostech z minulých ročníků byl pracovní program opět široký, ale nikoliv tak velmi náročný, jako v některých uplynulých ročnících. 80 účastníků bylo spokojeno jak s programem sedmi hodinových přednášek a čtyř hodin praktických ukázek u počítače, tak i s kouzelníkem, který předvedl vynikající a zábavné večerní představení. Ironií bylo, že uvedený kouzelník byl náhradníkem za původně sjednaného kolegu, který nemohl dostát svému závazku.

2001, 20.- 21. září, hotel Bezděz, Máchovo jezero

grafika

Potřetí v tomto hotelu nám to stačilo. I účast 57 klientů naznačila, že je třeba něco změnit. Náročný program o zkušenostech z ročního provozu SSB2000. Růže potěšila všechny zúčastněné dámy a sklenka dobrého pití zase přítomné pány (i některé dámy).

2000, 28.- 29. září, hotel Bezděz, Máchovo jezero (videozáznam)

Podruhé v hotelu Bezděz. Představení nové verze programu SSB2000 zabralo většinu programu. 78 účastníků shlédlo kromě jiného módní přehlídku.

1999, 2.- 3. září, hotel Bezděz, Máchovo jezero

Poprvé v hotelu Bezděz. Pro někoho romantika Máchova kraje, pro jiného houbařský ráj. Výlet parníkem nadchl všech 78 účastníků setkání. Byla předvedena první verze nového programu SSB2000.

1998, 17.- 18. září, Zámek Zahrádky u České Lípy

V době našeho setkání krásně zrekonstruovaný zámek. Na rožni se otáčející prasátko přivítalo 70 účastníků tohoto ročníku setkání. Na počátku roku 2003 zámek bohužel vyhořel.

1997, 4.- 5. září, hotel Permon, Chřibská

Uprostřed lesů se sešlo 74 uživatelů programu SSB96, tentokrát ještě bez jakéhokoliv překvapení.

1996, 7.- 8. listopadu, Dům horníků, Stráž pod Ralskem

Duch tohoto ročníku se nesl v pracovní atmosféře, ale večerní diskotéka ve městě byla pro všech 52 účastníků malá.

1995, 7.- 8. listopadu, Sloup v Čechách (videoklip)

Památný první ročník našich setkání se konal v penzionu pod Skalním hradem. Téměř rodinná atmosféra a noční procházka 50 zúčastněných s pravou zimní koulovačkou v nás zanechaly nesmazatelné zážitky.

****** Tady padlo první rozhodnutí ******

  • SSBnet+