Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Hlasování SVJ

Aktualita: spuštěny webové stránky věnující se výhradně programu Hlasování SVJ. Na stránky můžete přejít kliknutím na následující odkaz: Novinka - webové stránky k programu Hlasování SVJ

Aktualita: přidána podpora pro hlasování mimo zasedání (per rollam)

Program Hlasování SVJ je určen k usnadnění přípravy, konání i dokumentaci průběhu shromáždění vlastníků jednotek nebo schůze výboru společenství vlastníků jednotek. Poskytuje přehled o účastnících hlasování, usnášeníschopnosti i o výsledcích hlasování, automatizovaně vytváří zápis ze shromáždění (schůze). Jeho pomocí lze tisknout pozvánky, prezenční listinu, hlasovací lístky včetně čárového kódu pro snadné zpracování, připravovat program jednání a návrhy usnesení, přidávat protinávrhy, do zápisu zachycovat všechny podstatné skutečnosti atd.

Popis programu a práce s programem

Program Hlasování SVJ umožňuje připravit seznam jednotek SVJ dle zápisu v katastru nemovitostí včetně vlastníků a jejich vlastnických podílů ručním zápisem do programu, importem z programu SSB2000 nebo přímým importem z Katastru nemovitostí (legální placená služba) nebo importem ze souboru CSV.

Do programu lze zapsat navržený program shromáždění a všechny návrhy usnesení včetně kvóra potřebného pro jejich schválení.

Během shromáždění společenství vlastníků je možno aktualizovat seznam účastníků, oprávněných hlasovat na základě účasti na shromáždění a zápisu v katastru nemovitostí, případně předložených plných mocí. Také lze zadat hosty, výbor společenství atd. Z programu je možno vytisknout prezenční listinu, hlasovací lístky a řadu dalších sestav.

U každého návrhu usnesení program stanoví, zda je shromáždění usnášeníschopné. Po zadání, jak jednotliví účastníci hlasovali, program vyhodnotí, zda návrh usnesení byl přijat. Do navržených usnesení lze kdykoliv v průběhu schůze přidat další body či protinávrhy, o nichž se shromáždění rozhodlo hlasovat.

V průběhu shromáždění nebo po jeho ukončení lze automatizovaně pořizovat zápis ze shromáždění, který je možno doplňovat například o obsah rozpravy k jednotivým projednávaným bodům.

Na základě zadaných informací program generuje řadu tiskových výstupů (např.)::

 • Seznam usnesení
 • Seznam jednotek
 • Seznam hlasování
 • Prezenční listina
 • Protokol s celkovým přehledem o hlasování
 • Pozvánky na shromáždění pro jednotlivé vlastníky
 • Automatizovaný zápis ze shromáždění

Součástí programu je i možnost spuštění Hlasového záznamu a pořizování nahrávky v průběhu celého shromáždění.

Jak program získat

Stáhněte si instalační balíček (viz odkaz níže) a spusťte jej. Dále postupujte dle následujícího bodu.

Instalace programu

Program Hlasování SVJ je funkční na počítačích a tabletech s platformou Windows, pro jeho provoz nepotřebujete internetové připojení (to je vhodné pro registraci nebo stažení dat z katastru nemovitostí). Pro větší SVJ doporučujeme také externí mikrofon a čtečku čárového kódu, ale není to podmínkou :).

Po stažení instalačního balíčku a instalaci program Hlasování SVJ pracuje jako demoverze do 5 jednotek zdarma bez nutnosti registrace. Po instalaci se vždy při spuštění programu kontroluje, zda není k dispozici novější verze, pokud ano, program uživatele upozorní.

Cvičná demo data

Chcete-li si snadno vyzkoušet program s naplněnými daty, připravili jsme vzorová demonstrační data kompletního shromáždění včetně zápisu. Stáhnout si je můžete zde: Demo data SVJ do 5 jednotek (klikněte pravým tlačítkem a zvolte Uložit odkaz jako ... nebo Uložit cíl jako ...). Po instalaci a spuštění Hlasování SVJ zvolte v nabídce Shromáždění položku Otevřít a vyberte tento stažený soubor.

Ilustrační snímky

 

Dokumentace k programu

Doporučujeme především metodickou příručku k programu, která Vás jednoduše provede krok za krokem používáním programu. Ke stažení je zde: Dokumentace programu - metodika

Další dokumentace k programu ke stažení: Dokumentace programu - help 

 

Objednávka programu

Kdykoliv je možno v položce „Nápověda“ – „Objednávka licencí programu“ vygenerovat a odeslat objednávku s požadovaným počtem licencí s vyjmenováním konkrétních SVJ, specifikovaných identifikačními čísly (IČ) a počtem jednotek v rozsahu do 50, 500 či 2000. Na základě objednávky odešleme zálohovou fakturu a po obdržení úhrady odešleme na určený e-mail soubory s aktivačními klíči pro jednotlivá SVJ. Soubory s aktivačními klíči nahrajte do podadresáře aplikace „Licence“, obvykle „C:\Program Files (x86)\Hlasování SVJ\Licence“. Při spuštění si program Hlasování SVJ načte aktivační klíče v adresáři a umožní pracovat s aktivovanými SVJ.

UPOZORNĚNÍ: je třeba vystavovat objednávku licencí z počítače, na kterém budou aktivační klíče uloženy, neboť aktivační klíče obsahují údaje o hardware pro omezení přenositelnosti klíčů.

 

Ceny licencí pro jednotlivá SVJ včetně DPH

 • do      50 jednotek                        484,- Kč
 • do    500 jednotek                      1452,- Kč
 • do  2000 jednotek                      4400,- Kč

V demoverzi (program bez instalované licence) lze pracovat bez omezení, maximálně však s pěti jednotkami.

 

 • SSBnet+