Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

NajemNOZ

Program NajemNOZ je určen ke snazšímu zajištění některých úkolů vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ).

 

Popis programu a jeho význam

NOZ ve svém § 2249 stanovuje pravidla a postupy, dle nichž může pronajímatel navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Způsob určení srovnatelného nájemného je zakotven v nařízení vlády č. 453/2013 Sb., „Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.“

Ve vazbě na výše uvedenou legislativu lze tedy rozdělit proces navýšení nájemného do několika kroků:

 1. rozhodnutí pronajímatele (vlastníka), zda ke zvyšování nájmů přistoupit
 2. zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě způsobem odpovídajícím nařízení vlády č. 453/2013 Sb.
 3. rozhodnutí pronajímatele (vlastníka) o zvyšování (částka, lokalita apod.)
 4. zajištění procesu stanoveného v § 2249 NOZ – návrh nájemci, evidence souhlasu, příp. návrh na určení soudem

Program NajemNOZ slouží k podpoře kroků 3 a 4. Celý proces navržení zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě je časově a administrativně náročný – poté, co zjistíte, zda vůbec navýšit můžete a rozhodnete se, že navýšíte, je třeba nájemcům zaslat návrh navýšení, evidovat jejich souhlas či nesouhlas, případně podat návrh k rozhodnutí soudu a po soudním rozhodnutí či po souhlasu zvýšení nájmu realizovat. S tím Vám může pomoci právě program NajemNOZ.

Vzhled programu je velmi podobný vzhledu SSB2000 (programu pro správu bytového a nebytového fondu), ale funguje zcela samostatně. V případě, že pro správu bytů užíváte software SSB2000, umí s tímto programem automaticky spolupracovat, čerpat z něho údaje a následně je do SSB2000 také zpět exportovat.


Jak se s programem pracuje?

 1. Pořídíte byty s nájemci do evidence (na pořízení bytů můžete použít buď import dat ze SSB, import dat ze souboru DBF či XLS nebo ruční pořízení jednotlivých bytů a nájemců).
 2. Provedete úpravu těch bytů, kde je to potřeba (úprava plochy, jmen či adres apod.).
 3. Spustíte úlohu „Zadání nově navrhovaného nájemného“.
 4. Provedete tisk sestav - Oznámení, Soupiska, Adresy na obálky.
 5. Tak jak se budou vracet doručenky, budete postupně evidovat datum doručení jednotlivým příjemcům.
 6. Po vyjádření souhlasu nájemců s navýšením nájemného provedete příp. realizaci navýšení a export do SSB2000.
 7. V případě potřeby postup v dalších letech zopakujete.

 

Instalace a nastavení

Instalaci programu spustíte z nabídky, která se zobrazí po vložení instalačního CD. V případě, že máte deaktivováno automatické spuštění programu po vložení CD, můžete nabídku spustit tak, že se přepnete na CD-disk a v adresáři HTML kliknete na soubor INDEX.HTML. Vlastní instalace probíhá pomocí instalačního průvodce.

 

Ceny a objednání

Aktuální cenu najdete v našem ceníku.

Program lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

 

 • SSBnet+