Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBnet+

Aplikace SSBnet+ umožňuje pomocí internetu doručovat dokumenty (např. vyúčtování služeb), zpřístupnit odečty měřičů (povinnost dle ES č. 2012/27/EU) a přistupovat k vybraným datům programu SSB2000.

Je určena správcům, kteří jejím prostřednictvím mohou zpřístupnit vybrané údaje např. zástupcům SVJ, předsedům samospráv BD, úředníkům majetkových odborů i jednotlivým nájemcům a vlastníkům.

Co nabízí SSBnet+

 • pasport bytu
 • autorizované doručování zpráv s přílohami
 • nástěnka domu (zprávy pro uživatele aplikace)
 • přehled revizí
 • údaje o odečtech měřidel a spotřebě
 • přehled dokumentů a možnost jejich elektronického doručení
 • informace o předpisech a platbách
 • informace o aktuálním zůstatku
 • odesílání upozornění e-mailem jednotlivým uživatelům aplikace
 • automatický export dat nezávislý na instalaci programu SSB2000
 • nastavitelná přístupová práva 
 • tiskové výstupy v podobě hlasovací listiny, seznamu zůstatků, vykazování fondů a služeb s jejich čerpáním, odečtových listů

Demoverzi SSBnet+ si můžete vyzkoušet na adrese http://spravce.cz/.

Cena

Zprovoznění aplikace SSBnet+ (zajištění hostingu, nasazení a nastavení aplikace a databáze) činí 2.000,- Kč bez DPH.

Aplikace se pronajímá vždy na kalendářní rok pro uvedený počet objektů následovně:

do 300 objektů dle licence SSB2000 - 100,- Kč/měsíčně

do 2000 objektů dle licence SSB2000 - 750,- Kč/měsíčně

od 3000 objektů dle licence SSB2000 - 1.000,- Kč/měsíčně

Fakturace probíhá jednou ročně na začátku ledna.

 

Jak objednat SSBnet+?

 

Aplikaci SSBnet+ provozuje společnost STARLIT s.r.o. na zabezpečeném serveru. Pronájem lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

 • SSBnet+