Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Řešení správy pro bytová družstva

Bytová družstva musí ve většině případů zajistit nejen správu samotného družstva, ale zároveň také správu jednotlivých společenství vlastníků, které vznikají ze zákona. Aktuálně pro bytová družstva nabízíme tyto vhodné produkty a služby.


Program SSB2000 pro správu nemovitostí

Jedná se o aplikaci pro komplexní správu domů, která umožňuje vést evidenci bytů a domů (včetně obrazové dokumentace), evidovat vztahy subjektů vůči bytům (nájemníci, vlastníci,..), spravovat veškerou ekonomiku týkající se správy domů, včetně vyměřování předpisu nájmu, evidence plateb a mnoho dalšího.

 

Účetní program POHODA pro vedení podvojného účetnictví

Jsme obchodní partneři společnosti STORMWARE s.r.o. a zprostředkujeme vám prodej účetního programu POHODA, pro který jsme vytvořili specifický převodový můstek SSBpoh. Zajistíme vám tak propojení mezi programem SSB2000 a POHODOU, aby vaše práce byla co nejefektivnější.

Spravujete-li zároveň SVJ a vedete jim samostatně účetnictví, vhodnou alternativou je také modul SSBfin.


Modul SSBins

SSBins je rozšiřující modul k programu SSB2000, který automaticky porovnává nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku a udržuje seznam subjektů v něm evidovaných. Správce bytů tak má neustálý přehled o svých dlužnících evidovaných v insolvenčním rejstříku a může v řádných lhůtách reagovat na požadavky insolvenčního řízení a uplatnit včas své pohledávky.

 

SSBdru

Modul rozšiřuje schopnosti programu SSB2000 o specifické úlohy využívané družstvy. Obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů. Jednotlivé záznamy členské evidence mohou být provázány na kartu bytu, takže se lze okamžitě přepínat mezi členskou evidencí a údaji o bytech a nájemcích.

 

Internetová aplikace SSBnet+

Aplikace umožňuje přistupovat k datům programu SSB2000 pomocí internetu. Je určena správcům bytů, kteří tak mohou zpřístupnit vybrané údaje jednotlivým vlastníkům.

Bližší informace k internetové aplikaci SSBnet+ včetně možnosti vyzkoušení demoverze naleznete na internetových stránkách www.spravce.cz.

 

Školení pro bytová družstva

V rámci naší nabídky školení a vzdělávání zohledňujeme časovou vytíženost pracovníků BD a úřední hodiny. Vhodnou alternativou je tedy školení přes internet prostřednictvím vzdálené plochy, kdy jsou termíny vyhlašovány mimo úřední dny.

 

Komplexní portfolio produktů a služeb společnosti STARLIT s.r.o. si můžete prohlédnout také v katalogu (formát PDF).

  • SSBnet+