Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Řešení správy pro městské organizace

Jste-li městská organizace, nabízíme vám následující vhodné produkty a služby z naší aktuální nabídky.


Program SSB2000 pro správu nemovitostí

Jedná se o aplikaci pro komplexní správu domů, která umožňuje vést evidenci bytů a domů (včetně obrazové dokumentace), evidovat vztahy subjektů vůči bytům (nájemníci, vlastníci,..), spravovat veškerou ekonomiku týkající se správy domů, včetně vyměřování předpisu nájmu, evidence plateb a mnoho dalšího.

 

Modul SSBins

SSBins je rozšiřující modul k programu SSB2000, který automaticky porovnává nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku a udržuje seznam subjektů v něm evidovaných. Správce bytů tak má neustálý přehled o svých dlužnících evidovaných v insolvenčním rejstříku a může v řádných lhůtách reagovat na požadavky insolvenčního řízení a uplatnit včas své pohledávky.

 

Modul SSBgin

Modul SSBgin vznikl na základě požadavku na efektivní propojení programu SSB2000 a informačního systému GINIS společnosti GORDIC spol. s r. o. a jeho účelem je zajistit některé vazby mezi těmito produkty.

 

PORTÁL

Portál je samostatná internetová aplikace nezávislá na jiných programech. Jeho součástí je samostatné rozhraní pro pracovníky správce, umožňující zpracovávat příchozí požadavky. Dále umožňuje poskytovat lepší služby nájemcům, snížit zatížení pracovníků na přepážce a sledovat zpracování jednotlivých požadavků.

 

SSBnet Plus

Aplikace umožňuje přistupovat k datům programu SSB2000 pomocí internetu. Je určena správcům bytů, kteří tak mohou zpřístupnit vybrané údaje jednotlivým vlastníkům.

Školení pro městské organizace

V rámci naší nabídky školení a vzdělávání zohledňujeme časovou vytíženost městských úřadů a úřední hodiny. Vhodnou alternativou je tedy školení přes internet prostřednictvím vzdálené plochy, kdy jsou termíny vyhlašovány mimo úřední dny.

 

Komplexní portfolio produktů a služeb společnosti STARLIT s.r.o. si můžete prohlédnout také v katalogu (formát PDF).