7. setkání uživatelů programu SSB

21.11.2001


Začněte klepnutím zde.


Obsah

7. setkání uživatelů programu SSB

Přehled některých novinek (1)

Přehled některých novinek (2)

Přehled subjektů

Vlastnický podíl zlomkem

Střediska - nové záložky

Adresář lidí a firem

Vyhledávací (indexový) klíč

Změny v pořizování plateb

Pořizování nákladů (1)

Pořizování nákladů (2)

Pořizování nákladů (3)

Pořizování nákladů (4)

Změna agendy

Čerpání služeb v neobsazených objektech (1)

Čerpání služeb v neobsazených objektech (2)

Změny v systémových nastaveních

Změny v definici inkasní skupiny „Složenka“

Pohyby salda nově

a také u pohybů na kontě ...

Základní nastavení SSB 2000

Zaokrouhlování

Středisko a subjekt správce

Možnost přepínání agend

Inkasní skupina „Složenka“

KONTAKTY aneb kam vedou všechny nitky

Význam adres

Identifikace

Spojení

Složenka A (AV)

Složenka B (H) - pro odeslání

Složenka B (H) - pro příjem

Banka

Uzávěrky - nezbytný proces

Měsíční generování předpisu

Rozdělení nákladů na fondy

Automatické přiřazení plateb

Převod plateb z depozit

Přidělení nevyčerpaných plateb

Uzávěrky účetních období

Střediska

Význam středisek

Význam středisek (2)

Zavedení středisek

Střediska a náklady (1)

Střediska a náklady (2)

Střediska a náklady (3)

Výkaznictví

Konec

Autor:Jaromír Antoš

Elektronická pošta: starlit@starlit.cz

Domovská stránka: www.starlit.cz