9. setkání uživatelů programu SSB

24.9.2003


Začněte klepnutím zde.


Obsah

9. setkání uživatelů programu SSB

Přehled některých novinek (1)

Přehled některých novinek (2)

Nutnost registrace programu

Odstranění inkasní organizace

Dílková měřidla a „nenulovat“

Sestavy do HTML, PDF, DOC ...

Integrace programu CRYPTA

Menu oblíbených sestav

Rozšíření filtru pro výběr objektů

Nastavení přístupových práv

Evidence nalogovaných stanic

Rozpočítání nákladů

Registrace programu

Postup při registraci (1)

Postup při registraci (2)

Postup při registraci (3)

Postup při registraci (4)

Postup při registraci (5)

Účel registrace SSB

Fondy oprav (tvorba, čerpání)

Jak se s fondy pracuje (1)

Jak se s fondy pracuje (2)

Jak se s fondy pracuje (3)

Jak se s fondy pracuje (4)

Jak se s fondy pracuje (5)

Počáteční stavy fondů (1)

Počáteční stavy fondů (2)

Počáteční stavy fondů (3)

Fondy - související sestavy (1)

Fondy - související sestavy (2)

Fondy - související sestavy (3)

Fondy - související sestavy (4)

Statistiky a přehledy

Protokol o předpisech

Řada nových sestav dle středisek

Řada nových sestav u subjektů

Sestavy, které budou vyřazeny

Sestavy, které se připravují

Další rozvoj SSB

Sestavy, sestavy ...

Rozšíření pro družstva

Internet a intranet

Vazby na externí programy

Konec

Autor:Jaromír Antoš

Elektronická pošta: starlit@starlit.cz

Domovská stránka: www.starlit.cz