Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

E-podpora

Služba E-podpora umožňuje velmi jednoduchým způsobem mnohem pružněji využívat služeb technické podpory bez zvyšování nákladů. Velkou výhodou je možnost okamžitého řešení problémů bez nákladů na cestu. Z hlediska servisní organizace se jedná o rychlý a spolehlivý způsob jak řešit dohled, správu a okamžité servisní zásahy v případě problémů. Operativnost řešení je srovnatelná s telefonickým servisem, možnosti jsou však nesrovnatelně větší.

Ceny E-podpory naleznete v ceníku (vpravo v nabídce). E-podpora je fakturována po vteřinách a měsíčně. Minimální fakturovaná částka je 100,- Kč bez DPH. Pro zákazníky bez smlouvy o technické podpoře STARLIT Optimum činí měsíční příplatek za poskytnutí služby 200,- Kč bez DPH.

 

Využitím této služby vyjadřujete souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti STARLIT s.r.o.
 

Postup při navázání spojení v rámci služby E-podpora

 1. V programu SSB2000 spusťte úlohu z menu Nápověda - E-podpora.

  a) Pokud se program E-podpora nespustí, zkuste spustit E-podporu z menu Nápověda - E-podpora (Vynucená).

  b) Pokud nemůžete spustit program E-podpora z programu SSB2000, spusťte jej kliknutím na tlačítko Start - Všechny programy - SSB2000 - E-podpora.

  c) Pokud nemůžete spustit program E-podpora z nabídky programů systému Windows, stáhněte soubor Starlit E-podpora.exe, uložte ho do svého počítače na plochu a spusťte jej.

  d) Pokud se program E-podpora stále nespustí, je třeba ukončit program TeamViewer, který spustíte kliknutím na ikonu programu TeamViewer v oznamovací liště (na hlavním panelu vedle hodin, případně schovaný pod tlačítkem se šipkou). Z menu Připojení vyberete položku Ukončit TeamViewer. Dále pokračujte znovu bodem 2.

  grafika
   
 2. V dalším okně se zobrazí dva údaje potřebné pro spojení počítačů - ID a Heslo.

  grafika
   
 3. Okno s těmito údaji nechte otevřené a v telefonické či e-mailové objednávce uveďte oba údaje a telefonní číslo, na kterém jste v případě výpadku spojení k zastižení.
   
 4. Pracovník TP se pokusí spojit s vaším počítačem.
   
 5. V okamžiku zahájení spojení se na vaší obrazovce objeví malé okénko spojovacího programu Starlit E-podpora. Od této chvíle může ovládat váš počítač i pracovník TP.

  grafika
   
 6. Za vzájemné součinnosti a hlasové komunikace (sluchátka, mikrofon) provede pracovník TP v průběhu spojení požadované servisní činnosti.
   
 7. Ukončit spojení mohou obě strany kdykoliv, vy červeným křížkem v malém okénku spojovacího programu Starlit E-podpora.
   
 8. Před ukončením spojení s vámi pracovník TP zrekapituluje provedené práce.

Služba „E-podpora“ je založena na technických možnostech internetu a vzdáleném propojení počítačů. Společnost STARLIT s.r.o. zvolila řešení, které velmi jednoduše umožňuje technické (propojení a vzdálené ovládání počítačů), hlasové (mikrofon, sluchátka) i obrazové (kamera) on-line propojení našeho pracovníka TP (technické podpory) se zákazníkem, dále jen „spojení“. Oba účastníci mohou během spojení komunikovat a pracovat téměř jako by seděli vedle sebe. Službou „E-podpora„ je možno realizovat i školení několika účastníků, neboť k počítači pracovníka TP lze v rámci jednoho spojení připojit více účastníků, kteří ve sluchátkách sledují výklad a pomocí mikrofonu kladou dotazy.

Služba „E-podpora“ je poskytována zákazníkům s uzavřenou smlouvou „STARLIT Optimum“ i zákazníkům bez této smlouvy.. Pro zachování vysoké pružnosti je služba poskytována bez písemných ujednání pouze na základě objednávky dle zveřejněných všeobecných obchodních podmínek.
 

 • SSBnet+