Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Přednášky ze setkání

Novinky v SSB2000 (2018)

Co je nového v programu SSB2000 od roku 2018. Setkání uživatelů 2018 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2017)

Co je nového v programu SSB2000 od roku 2017. Setkání uživatelů 2017 v hotelu Skalský Dvůr.

SSB2000 bez hranic (2016)

Jak použít data SSB2000 ve spolupráci s ostatními systémy, exportu a importu dat. Setkání uživatelů 2016 v hotelu Skalský Dvůr.

Penalizace v SSB2000 (2016)

Legislativa a právní praxe, způsoby penalizace, nastavení konta, správné provedení a dokumentace výpočtu penále. Setkání uživatelů 2016 v hotelu Skalský Dvůr.

Přiřazení plateb (2016)

Problematika přiřazení plateb – důvody přiřazení, automatické přiřazení a jeho nastavení, vliv účetního období, příslušné sestavy. Setkání uživatelů 2016 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2016)

Co je nového v programu SSB2000 od roku 2016. Setkání uživatelů 2016 v hotelu Skalský Dvůr.

Se SSB2000 bez chyb (2015)

Přehled nejčastějších chyb, kterých se uživatelé dopouštějí a jak se jich vyvarovat. Setkání uživatelů 2015 v hotelu Skalský Dvůr

Novinky nejen v SSB2000 (2015)

Co je nového v programu SSB2000 od roku 2015. Setkání uživatelů 2015 v hotelu Skalský Dvůr.

Nová penalizace v SSB2000 (2014)

Jak nově penalizovat dle legislativních změn od 1. ledna 2014. Setkání uživatelů v září 2014 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2014)

Co je nového v programu SSB2000 od roku 2014. Setkání uživatelů v září 2014 v hotelu Skalský Dvůr.

Jak funguje SSBnet Plus (2014)

Prezentace obsahuje informace o nové aplikaci SSBnet Plus, která umožňuje online přístup k datům SSB2000. Setkání uživatelů v září 2014 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2013)

Co je nového v programu SSB2000 v roce 2013. Setkání uživatelů v září 2013 v hotelu Skalský Dvůr.

Příprava na bezproblémové vyúčtování služeb (2013)

Jak se co nejlépe připravit na vyúčtování služeb a kterých chyb se vyvarovat. Setkání uživatelů v září 2013 v hotelu Skalský Dvůr.

STARLIT s.r.o. — práce všeho druhu (2013)

Přehled všeho, co pro Vás děláme a s čím Vám můžeme pomoci. Setkání uživatelů v září 2013 v hotelu Skalský Dvůr.

SSBnet Plus — představení produktu (2013)

Představení nového produktu SSBnet Plus. Setkání uživatelů v září 2013 v hotelu Skalský Dvůr.

Jak ušetřit s programem SSB2000 (2012)

Možnosti úspor s programem SSB2000 - příklady z praxe. Setkání uživatelů v září 2012 v hotelu Skalský Dvůr.

Software SSB 5G (2012)

Představení programu SSB 5G. Setkání uživatelů v září 2012 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2012)

Co je nového v programu SSB2000 v roce 2012. Setkání uživatelů v září 2012 v hotelu Skalský Dvůr.

E-learningové kurzy (2012)

Odborný a Vzdělávací portál pro bytovou správu. Setkání uživatelů v září 2012 v hotelu Skalský Dvůr.

Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. (2012)

Přehled produktů a služeb, které Vám nabízíme. Setkání uživatelů v září 2012 v hotelu Skalský Dvůr.

Technická podpora (2011)

Přehled možností technické podpory k programu SSB2000 setkání uživatelů v září 2011 v hotelu Skalský Dvůr.

Rozšiřující produkty (2011)

Popis rozšiřujících produktů (samostatných aplikací a modulů) k programu SSB2000 se tkání uživatelů v září 2011 v hotelu Skalský Dvůr.

SSB 5G (2011)

Představení programu SSB 5G. setkání uživatelů v září 2011 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2011)

Co je nového v programu SSB2000 v roce 2011. setkání uživatelů v září 2011 v hotelu Skal ský Dvůr.

Moduly, pluginy, rozšíření (2010)

Možnosti rozšíření programu SSB2000. setkání uživatelů v září 2010 v hotelu Skalsk ý Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2010)

Co je nového v programu SSB2000 v roce 2010. setkání uživatelů v září 2010 v hotelu Skal ský Dvůr.

Schopnosti, o kterých možná nevíte (2009)

Popis schopností programu SSB2000, které se příliš nepoužívají, ale které mohou ušetřit hodně času. se tkání uživatelů v září 2009 v hotelu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB2000 (2009)

Co je nového v programu SSB2000 v roce 2009. setkání uživatelů v září 2009 v hot elu Skalský Dvůr.

Novinky v SSB 2000 (2008)

Co je nového v programu SSB2000. setkání uživatelů v září 2008 v hotelu S vratka.

Doplňky k SSB2000 (2008)

Popis internetových nadstaveb a modulů k programu SSB2000. setkání uživatelů v září 2008 v h otelu Svratka.

Vyhláška 107/2006 (2007)

Vysvětlení pojmů vyhlášky a její použití pro rok 2008, setkání uživatelů v září 2007 v hot elu LUNA.

Výkazy, statistiky, přehledy (2006)

Způsob práce s výběry a filtry v tiskových výstupech, setkání uživatelů v říjnu 2006 na Mách ově jezeře.

Vyúčtování služeb (2006)

Vybírání nedoplatků avýplata přeplatků, práce s výplatními skupinami, setkání uživatelů v říjnu  2006 na Máchově jezeře.

Střediska a přiřazení plateb (2005)

Význam hospodářských středisek pro ekonomické vykazování v SSB2000, mechanismus přiřazování plateb od A do Z, setkání uživatelů v září 2005 v Kr konoších.

SSB2000 a okolní svět (2005)

Možnosti tisků, výstupní formáty, Excel, Word a SSB2000, setkán í uživatelů v září 2005 v Krkonoších.

Sipo (2005)

K čemu slouží, jak funguje, jak se s ním pracuje v SSB2000, setkání uživat elů v září 2005 v Krkonoších.

Chyby ve vyúčtování a jak je neudělat (2004)

Chyby ve vyúčtování a jak je neudělat, setkání uživatelů v září 2004 v Krk onoších.

Seznámení se SSBnet (2004)

Kompletní seznámení s možnostmi aplikace SSBnet a způsoby jejího využití na setkání uživa telů v září 2004 v Krkonoších.

Novinky v SSB2000 (2003)

Představení novinek v programu SSB2000 na setkání uživatelů v září 200 3 v Krkonoších.

Představení SSBnet (2003)

První představení aplikace SSBnet, spíše zatím po technické stránce.

Práce s archivem měřidel (2002)

Popisuje postupy od prvního zadání měřidla až po převod vyhodnocených spotřeb do jednotek pro vyúčtování.

Zadávání nákladů na služby (2002)

Provede Vás zadáváním nákladových faktur včetně významu jednotlivých položek a nastavení. Dotýká se problematiky bloků pro rozúčtování nákladů, jednotek, způsobu rozpočítání nákladů i DPH.

Příprava na vyúčtování služeb (2002)

Uceleným způsobem ukazuje postup vyúčtování služeb. Popisuje kontrolu a opravu uložených jednotek, kontrolu a opravu vyměřených předpisů služeb, dotýká se problematiky neobsazených bytů a vyúčtování některých nákladů externími dodavateli, doporučuje sestavy a postupy.

Novinky v SSB2000 na setkání 2001

Tato přednáška obsahuje seznam změn a novinek, které byly prezentovány na setkání uživatelů v září 20 01 na Máchově jezeře.

  • SSBnet+