12.říjen 2011
Zpravodaj pro uživatele sofwarových produktů STARLIT s.r.o.

Vážený zákazníku,

z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci Setkání uživatelů 2011 jsme se dozvěděli, že máte enormní zájem o poradenské služby v oblasti účetnictví. Jsme proto rádi, že Vám můžeme představit nově vzniklý E-learningový portál STARLIT s.r.o., kde budou v průběhu dalších měsíců představeny e-kurzy zabývající se problematikou účetnictví a správy bytového fondu.

téma: E-learningový portál STARLIT s.r.o.


Nabízíme Vám řešení, jak v pohodlí svého domova či zaměstnání zvyšovat svou kvalifikaci s minimálními náklady. E-learningový portál umožňuje studovat a získávat nové zkušenosti bez nutnosti navštěvovat školitele v jeho firmě. Cílem tohoto portálu je poskytnout našim zákazníkům způsob moderního vzdělávání a novou formu informační podpory. Díky tomuto portálu vznikne celá řada kurzů, které se v praxi mohou hodit k zaškolení nového zaměstnance, zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců či ke kontrole jejich dosavadních znalostí. Firmy v současné době usilují o další vzdělávání svých pracovníků s co nejnižšími náklady. Díky E-lerningovému portálu STARLIT s.r.o. můžeme všestranně uspokojit Vaše potřeby.

Nový e-learningový kurz Účetnictví SVJ


Kurz Účetnictví SVJ je určen všem zájemcům o problematiku účetnictví SVJ a má za cíl seznámit účastníky se základními charakteristikami účtování SVJ. V rámci každé lekce je představena obecná teorie daného tématu a následně přidělen konkrétní praktický úkol, který s touto oblastí úzce souvisí. V kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní operace SVJ.

Jak si kurz objednat a co Vás bude stát

Cena kurzu je pouze 1 800,- Kč s DPH a lze jej objednat e-mailem na adrese minarikova@spravce.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758. Po zaplacení kurzu získáte přihlašovací údaje do E-Portálu a kurz Vám bude přístupný po dobu 6 měsíců.

Obsah kurzu

 1. Základní principy účetnictví
 2. Uvedení do problematiky SVJ
 3. Hospodaření vlastníka bytového domu
 4. Předpis a úhrada záloh
 5. Účtování nákladů SVJ na správu
 6. Účtování výdajů SVJ na služby
 7. Účtování nákladů SVJ hrazených z dlouhodobých záloh
 8. Účtování bankovního úvěru a úroků z úvěru
 9. Účtování výnosů SVJ
 10. Účtování o stavebním spoření a úvěru ze stavebního spoření
 11. Účetní sestavy a vzorový účtový rozvrh
 12. Vyúčtování SVJ
 13. Invetura a inventarizace
 14. Účetní uzávěrka SVJ
 15. Daňová problematika SVJ
 16. Problematika vzniku SVJ v rámci družstva
 17. Mapy účetních souvztažností v rámci účtování SVJ

Máte zájem o kurzy týkající se konkrétní problematiky? Napište nám!


Jelikož se Vám chceme přizpůsobit v nabídce e-learningových kurzů, budeme velice rádi za Vaše nápady a podněty, které by udávaly směr budoucímu vývoji dalších e-kurzů. Pokud máte zájem o konkrétní kurz, neváhejte nám napsat, pokusíme se jej zařadit do naší současné nabídky.

za společnost STARLIT s.r.o.

Bc. Barbora Minaříková

e-mail: minarikova@starlit.cz

tel.: 487 863 757, 487 863 758

Pokud již nechcete zasílat tento zpravodaj, odpovězte nám obratem na tento e-mail.