28. listopad 2011
Zpravodaj pro uživatele sofwarových produktů STARLIT s.r.o.

Vážený zákazníku,

jak jsme Vás již v minulém zpravodaji informovali, naše společnost pro Vás připravila nové formy vzdělávání. V reakci na potřeby našich klientů jsme do naší nabídky zařadili i školení na počítačích, jelikož se domníváme, že praktické vyzkoušení našich produktů by mohlo přispět k lepší orientaci a zkvalitnění výuky ovládání programů. Nabízíme Vám tak možnost účastnit se školení v počítačové učebně, kde budete mít k dispozici demoverzi programu a vlastní počítač, na kterém si budete moci jednotlivé úkony zkoušet.

téma: Nové formy školení společnosti STARLIT s.r.o.


Představujeme Vám nabídku nových školení :

Školení programu SSB2000 - praktický kurz na PC

Školení je jednodenní, probíhá v počítačové učebně a je možno využít slevový poukaz vydaný společností STARLIT s.r.o. k tomuto účelu. Toto školení má tři varianty: Základy, Vyúčtování a Účetnictví (modul SSBfin). Každý účastník má k dispozici počítač, na kterém si může vyzkoušet jednotlivé postupy předváděné lektorem. Úhradu školení je nutno provést nejpozději 3 dny před školením bankovním převodem, případně slevovým poukazem.

Cena školení : 3.300,- Kč bez DPH

Termíny školení
Základy SSB2000 Vyúčtování Účetnictví
19.01. 2012 12.01. 2012
16.02. 2012 23.02. 2012
08.03. 2012
03.05. 2012 17.05. 2012
07.06. 2012
04.10. 2012
08.11. 2012 22.11. 2012
13.12. 2012

Kurz - Základy počítačových dovedností - praktický kurz na PC

Obsahem tohoto kurzu je seznámení se se základy práce na počítači – praktické dovednosti. Kurz je zaměřen na základy práce v programech Windows, MS Word a MS Excel a probíhá v počítačové učebně. Níže uvedený obsah kurzu je pouze orientační, v případě, že bude z Vaší strany zájem o řešení jiné problematiky, lektor se Vám v průběhu školení přizpůsobí.

  • přehledná pracovní plocha
  • nalezení ztraceného souboru
  • hromadná korespondence
  • upravení tabulky
  • jednoduchý výpočet
  • rychlý graf
  • tisk dlouhých seznamů
  • tvorba a editace textu

Cena kurzu : 2.300,- Kč bez DPH

E-learningový kurz - Základy počítačových dovedností

Nemáte čas navštívit školení osobně? Využijte možnosti našeho E-learningového portálu STARLIT s.r.o. a objednejte si kurz, který můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova na internetu. Je zaměřen na základy práce s programem Windows, MS Word a MS Excel. K tomu, abyste mohli studijní materiály prohlížet, potřebujete pouze připojení k internetu.

Cena e-learningového kurzu : 700,- Kč bez DPH

Bližší informace o možnostech vzdělávání naleznete pod odkazem Vzdělávání a školení.

za společnost STARLIT s.r.o.

Bc. Barbora Minaříková

e-mail: minarikova@starlit.cz

tel.: 487 863 757, 487 863 758

Pokud již nechcete zasílat tento zpravodaj, odpovězte nám obratem na tento e-mail.