e-kurz

E-správa bytů

1 500 Kč bez DPH

Tento elektronický kurz je určen pro zaměstnance (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.) s cílem přehledně je seznámit s tím, co činnost správce bytového fondu obnáší. Jde o přehled širokého spektra úkolů, potřebných vědomostí a dovedností. Absolvent e-kurzu získá informace o související legislativě, časovém sledu jednotlivých pracovních operací (kdy se komunikuje s inkasem, kdy se provádí vyúčtování služeb atd.) i o podstatě administrativních činností souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

Kurz nabízí možnost v klidu a v jakémkoli tempu prostudovat všechny studijní materiály a zároveň si je v praktických testech vyzkoušet. Lektor kurzu všechny testy zkontroluje a poskytne účastníkům informace o správných výsledcích či případný komentář k chybám.

Obsah:

 • Služby správce
  • Technické služby
  • Inženýrské služby
  • Účetní a ekonomické služby
  • Zajištění právních služeb
  • Komunikace s inkasními organizacemi
  • Zajišťování dodávek služeb a energií
  • Rozpočítání nákladů na služby a energie
 • Pasport domu a bytu
 • Specifika pro nájemní byty
  • nejdůležitější práva a povinnosti z nájmu bytu
  • podstatné náležitosti nájemní smlouvy
  • důvody k výpovědi z nájmu bytu
  • evidence inventáře a zajišťování oprav
 • Specifika pro vlastníky bytových jednotek
  • Návrh stanov společenství vlastníků a zvolení členů výboru společenství
  • povinnost vést účetnictví společenství
 • Převzetí domu od bývalého správce

Další kurzy

Základy SSB2000

Elektronický kurz Základy SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.), kteří se chtějí naučit základní postupy a ovládání programu.

Detail kurzu

Vyúčtování v SSB2000

Elektronický kurz Vyúčtování v SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (správce nemovitostí, pracovníky realitních kanceláří, bytového družstva, SVJ apod.), kteří chtějí v programu SSB2000 provést úspěšné vyúčtování služeb.

Detail kurzu

Účetnictví SVJ

Kurz Účetnictví SVJ je určen všem zájemcům o problematiku účetnictví SVJ a má za cíl seznámit účastníky se základními charakteristikami účtování SVJ. V rámci každé lekce je představena obecná teorie daného tématu a následně přidělen konkrétní praktický úkol, který s touto oblastí úzce souvisí. V kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní operace SVJ.

Detail kurzu

E-kurz SSBfin

Elektronický kurz SSBfin je určen všem novým zákazníkům, kteří by se rádi proškolili v ovládání modulu SSBfin a způsobu účtování v rámci celého programu SSB2000. Dále slouží jako kvalitní příručka pro stávající klienty, kteří si tak mohou oživit méně používané principy účtování v SSBfin. Kurz je vytvořen pomocí screenů obrazovky z programu SSB2000.

Detail kurzu

Přechod z bytového družstva na SVJ

Elektronický studijní materiál Přechod z bytového drusžtva na SVJ, jehož autorem je pan Jan Halík, je jedním z dalším produktů našeho E-learningového portálu. Cílem tohoto materiálu je popsat  všem zájemcům o tuto problematiku kompletní postup převodu bytového družstva na SVJ.

Detail kurzu