e-kurz

Přechod z bytového družstva na SVJ

1 500 Kč bez DPH

Elektronický studijní materiál Přechod z bytového drusžtva na SVJ, jehož autorem je pan Jan Halík, je jedním z dalším produktů našeho E-learningového portálu. Cílem tohoto materiálu je popsat  všem zájemcům o tuto problematiku kompletní postup převodu bytového družstva na SVJ.

Obsah příručky:

 • Co by mělo předcházet rozhodnutí o převodech bytů do vlastnictví
  • Společné znaky obou forem bydlení
  • Zásadní rozdíl vlastnického bydlení od družstevního bydlení
 • Porovnání hlavních rozdílů družstevního a vlastnického bydlení
  • Nakládání s družstevním a vlastnickým bytem
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Vestavba, nástavba, rozšíření bytu nebo rekolaudace společných prostor domu
 • Základní přehled kompletní akce převodů bytů do vlastnictví
  • Popis procesu převodů družstevních bytů do vlastnictví
  • Vlastnictví společných částí domu
  • Nebytové prostory, byty pronajaté nečlenům družstva, uvolněné byty
  • Daňové povinnosti vlastníků jednotek a družstva
  • Likvidace bytového družstva po převodech bytů do vlastnictví
 • Společenství vlastníků
  • Co je společenství vlastníků?
  • Stanovy společenství
  • Orgány společenství
  • Shromáždění společenství
  • Činnosti týkající se správy domu a pozemku
  • Některá práva a povinnosti vlastníka jednotky
  • Uhrazovací povinnosti členů společenství
  • Hospodaření společenství
 • Typické problémy společenství
  • Družstvo jako člen společenství
  • Záležitosti ochrany řádných uživatelů bytů proti problémovým uživatelům bytů
  • Provozní problémy ve společenství

Přístup k této elektronické příručce není časově omezen.

Další kurzy

Základy SSB2000

Elektronický kurz Základy SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.), kteří se chtějí naučit základní postupy a ovládání programu.

Detail kurzu

Vyúčtování v SSB2000

Elektronický kurz Vyúčtování v SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (správce nemovitostí, pracovníky realitních kanceláří, bytového družstva, SVJ apod.), kteří chtějí v programu SSB2000 provést úspěšné vyúčtování služeb.

Detail kurzu

Účetnictví SVJ

Kurz Účetnictví SVJ je určen všem zájemcům o problematiku účetnictví SVJ a má za cíl seznámit účastníky se základními charakteristikami účtování SVJ. V rámci každé lekce je představena obecná teorie daného tématu a následně přidělen konkrétní praktický úkol, který s touto oblastí úzce souvisí. V kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní operace SVJ.

Detail kurzu

E-kurz SSBfin

Elektronický kurz SSBfin je určen všem novým zákazníkům, kteří by se rádi proškolili v ovládání modulu SSBfin a způsobu účtování v rámci celého programu SSB2000. Dále slouží jako kvalitní příručka pro stávající klienty, kteří si tak mohou oživit méně používané principy účtování v SSBfin. Kurz je vytvořen pomocí screenů obrazovky z programu SSB2000.

Detail kurzu

E-správa bytů

Tento elektronický kurz je určen pro zaměstnance (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.) s cílem přehledně je seznámit s tím, co činnost správce bytového fondu obnáší. Jde o přehled širokého spektra úkolů, potřebných vědomostí a dovedností. Absolvent e-kurzu získá informace o související legislativě, časovém sledu jednotlivých pracovních operací (kdy se komunikuje s inkasem, kdy se provádí vyúčtování služeb atd.) i o podstatě administrativních činností souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

Detail kurzu