Výuková videa

1. Ukázka programu

Letmá ukázka programu Hlasování SVJ. V této rychlé prohlídce je zobrazeno pracovní prostředí programu Hlasování SVJ, k řadě úloh jsou připravena detailnější instruktážní videa.

2. Stažení a instalace

Obvyklý postup při instalaci programu Hlasování SVJ. Hlášení a upozornění operačního systému se mohou lišit v závislosti na použitém prohlížeči (Edge, Firefox, Chrome ap.) a také dle nastavení prostředí (SmartScreen filtr, antiviry apod.), nicméně postup je vždy velmi podobný.

3. Instalace aktualizací

Ukázka, jak program hlásí, že je k dispozici novější verze, a postup při aktualizaci.

4. Objednání licenčního klíče

Ukázka, jak program hlásí, že je k dispozici novější verze, a postup při aktualizaci.

5. Import jednotek ze souboru

Import jednotek ze souboru (lze importovat ze souborů CSV či TXT, ale také ze souboru poskytovaného Katastrem nemovitostí či ze souboru z programu STARLIT SSB). Postup je ve všech případech obdobný. Přímý import z Katastru nemovitostí je popsán v jiném videosouboru.

6. Import jednotek z Katastru nemovitostí

Import jednotek z Katastru nemovitostí do aplikace Hlasování SVJ pomocí WSDP (webová služba dálkového přístupu). Jeden ze způsobů, jak do aplikace dostat aktuální data.

7. Import osnovy jednání

Program schůze a návrhy usnesení lze do softwaru Hlasování SVJ importovat z předem připraveného souboru. Můžete si jej tedy připravit třeba ve Wordu a poté jej opakovaně modifikovat a používat.

8. Prezence účastníků v průběhu shromáždění

Videoukázka, jak vytvořit seznam účastníků shromáždění, jak přiřadit více jednotek jednomu účastníkovi (např. pracovníkovi bytového družstva či města, které dosud vlastní několik bytů v SVJ), jak reagovat v případě, že se v průběhu shromáždění mění přítomní vlastníci. Přesná evidence přítomných v okamžiku projednávání a hlasování je dobrým předpokladem pro úspěšný průběh shromáždění a platnost jeho závěrů.

9. Způsoby zadávání hlasování

Program obsahuje několik způsobů, jak zadávat, kdo hlasoval pro či proti. Zatímco v případě malých společenství lze výsledky snadno naklikat, u těch větších již stojí za zvážení, jak přesně hlasování organizovat a dokumentovat. V případě velkých shromáždění se může použít i několik čteček čárového kódu.

10. Hlasování mapou jednotek

Pomocí mapy jednotek lze nejen ilustrovat výsledek hlasování (např. že všechny byty pod střechou jsou pro, zatímco všechny byty v přízemí jsou proti), ale pomocí mapy jde velmi rychle zadávat výsledek hlasování. Povšimněte si, že v případě, že účastník shromáždění zastupuje více jednotek najednou, můžete kliknout na kteroukoli z jím zastupovaných jednotek.