Modul

POHODA

Ve STARLIT SSB jako SSBpoh

Pohoda je rozšiřující modul k programu STARLIT SSB pro potřeby vedení podvojného účetnictví. Slouží k automatizaci komunikace mezi programy STARLIT SSB a účetními programy POHODA, POHODA SQL a POHODA E 1 firmy STORMWARE s.r.o.

Propojení na POHODU umožňuje

  • převod předpisů z programu STARLIT SSB do účetnictví POHODA
  • převod plateb z účetnictví POHODA do programu STARLIT SSB (pokladna, banka)
  • převod plateb z programu STARLIT SSB do účetnictví POHODA (SIPO)
  • převod nákladů z programu STARLIT SSB do POHODY

Převod vyměřených předpisů

Úloha vygeneruje pro zadané účetní období STARLIT SSB interní doklady pro jednotlivá střediska kumulovaně po předkontacích uvedených u jednotlivých předpisů v STARLIT SSB. Předpisy lze převést do POHODY do agend Interní doklady nebo Ostatní pohledávky. Doklad o předpisu může být jeden sumarizační za konkrétní středisko, nebo ho lze rozdělit na více dokladů pro jednotlivé subjekty (nájemci).

Převod jednotlivých plateb

Úloha vybere z POHODY všechny dosud nezpracované platby, zaúčtované na střediska a předkontace uvedené v nastavení SSBpoh. Vybrané platby jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do STARLIT SSB. U plateb s variabilním symbolem bude automaticky dohledán plátce ze STARLIT SSB u ostatních je třeba plátce dohledat ručně.

Převod hromadných plateb (SIPO)

Používá se pro zaúčtování hromadných plateb typu inkaso pro více středisek. V účetnictví je zaúčtována obsluhou jedna celková částka z bankovního výpisu na pomocný účet. Úloha sumarizuje platby jednotlivých plátců se zadaným typem platby a dokladem a generuje interní doklad pro každé středisko.

Převod nákladů

Úloha slouží k přenosu přijatých faktur z POHODY do STARLIT SSB kde vznikne stejná faktura i s položkami. Každou fakturu je třeba následně zpracovat a přes standardní rozhraní pořízení nákladů uložit do STARLIT SSB.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu