Modul

Insolvence

Ve STARLIT SSB jako SSBins

Insolvence je rozšiřující modul k programu STARLIT SSB, který automaticky porovnává nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku a udržuje seznam subjektů v něm evidovaných.

Popis modulu

Insolvence pravidelně automatizovaně porovnává evidenci nájemců a vlastníků bytů v programu STARLIT SSB s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku prostřednictvím k tomu určených webových služeb. Správce bytů tak má neustálý přehled o svých dlužnících evidovaných v insolvenčním rejstříku a může v řádných lhůtách reagovat na požadavky insolvenčního řízení a uplatnit včas své pohledávky.

Přínosy modulu Insolvence

  • Odstraňuje pracné manuální vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku
  • Zajišťuje 100 pravidelnost kompletního porovnání s minimální chybovostí
  • Nevyžaduje předávání citlivých dat třetím osobám k provedení kontroly v rámci nabízených služeb
  • Z dlouhodobého pohledu nejlevnější řešení
  • Přihlášení každé pohledávky, která by nepřihlášením dopadla jako nedobytná, může znamenat zajištění až desítek tisíc Kč

Instalace a nastavení

Modul je integrální součástí programu STARLIT SSB a není jej třeba instalovat. Před prvním použitím je nutno modul registrovat. Registrace je placená a po jejím provedení se zpřístupní funkce modulu Insolvence.

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

GINIS

Zjednodušte si práci propojením softwaru STARLIT SSB a informačního systému GINIS. Spravujte jednoduše nájemce, pohledávky, převádějte předpisy a importujte platby.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

ABRA

Převod předpisů, plateb a nákladů ze systému ABRA do STARLIT SSB zautomatizujete tímto modulem. Most bude fungovat pro software ABRA G2 i G3.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu