Modul

Účetnictví pro SVJ

Ve STARLIT SSB jako SSBFIN

Rozšiřující účetní modul k programu STARLIT SSB, který obsahuje ze zákona potřebné úlohy pro vedení podvojného účetnictví SVJ, respektive právnických a fyzických osob, které nejsou plátci DPH a neobsahuje úlohy typu sklady, mzdy, fakturace, majetek apod.

Tento modul maximálním způsobem snižuje pracnost a chybovost obsluhy. Umožňuje všechny potřebné účetní operace až po tvorbu účetních výkazů (rozvahu a výsledovku).

  • odstraňuje duplicitní zadávání údajů
  • odstraňuje přenášení dat do účetnictví
  • odpadá kontrola a případné dohledávání rozdílů s účetnictvím
  • umožňuje hromadné zpracování více ekonomických subjektů, není třeba přeskakovat mezi jednotlivými účetními agendami a zpracovávat je jednotlivě

Funkčnost modulu Účetnictví pro SVJ je tvořena řadou úloh a řadou úprav úloh programu STARLIT SSB. Modul je plně integrován v programu STARLIT SSB a aktivuje se zadáním aktivačního kódu v nastavení programu STARLIT SSB.

Přímo v STARLIT SSB jsou údaje zadávány včetně náležitostí potřebných pro řádné účetní zpracování. Každý finanční pohyb, předpis, platba, náklad jsou zaneseny včetně zaúčtování dokladu, účetního střediska atd. Do STARLIT SSB lze pořizovat i údaje o uhrazení dodavatelských či odběratelských faktur, tisknout příkazy k úhradě či je exportovat prostřednictvím elektronického bankovnictví. Do účetnictví je možno zanést i účetní záznamy vyplývající např. z vyúčtování mezd či interních dokladů.

Režim, v němž účetnictví v STARLIT SSB pracuje, není režimem dávkovým. Nemusíte tedy na konci měsíce data přenášet z jednoho modulu do druhého. V okamžiku, kdy pořídíte platbu, zanese se platba jak do salda, tak do účetnictví. A nemůže jinak, neboť záznam o platbě je zároveň záznamem v účetním deníku. Nehrozí tedy situace, že byste například smazali platbu v saldu a účetnictví se o tom nedozvědělo. Nebo že byste vyměřili předpis a pohledávka se neobjevila na příslušných účtech, stejně tak se nestane, že byste zaznamenali došlou fakturu a zapomněli ji dát do účtárny. Každý záznam finančního pohybu v STARLIT SSB znamená záznam v účetním deníku.

Výhody

  • SSBfin je integrální součástí programu STARLIT SSB, což odstraňuje nutnost duplicitního zpracování vstupů (platby, předpisy, faktury) v programu STARLIT SSB a v samostatném účetním programu.
  • SSBfin umožňuje hromadné zpracování účetních jednotek, takže není třeba přeskakovat z jednoho účetnictví do druhého.
  • Protože STARLIT SSB pracuje na bázi uzávěrek účetních období, nenastane ani situace, že by se Vám uzavřená účetní období „modifikovala“ bez Vašeho vědomí.

Nevýhody

  • SSBfin lze použít pouze pro neplátce DPH.
  • SSBfin neobsahuje úlohy typu sklad, mzdy, fakturace, majetek apod.

Další moduly

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

GINIS

Zjednodušte si práci propojením softwaru STARLIT SSB a informačního systému GINIS. Spravujte jednoduše nájemce, pohledávky, převádějte předpisy a importujte platby.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

ABRA

Převod předpisů, plateb a nákladů ze systému ABRA do STARLIT SSB zautomatizujete tímto modulem. Most bude fungovat pro software ABRA G2 i G3.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu