Modul

SMS brána

SMS brána je rozšiřující modul k programu STARLIT SSB a je určen k odesílání krátkých textových zpráv (SMS) přes SMS bránu SMS Manager společnosti Interactive Marketing, s.r.o.

Popis modulu

Modul umožňuje odeslat jednu či více zpráv jednotlivému příjemci nebo skupině příjemců. Telefonní čísla příjemců lze vkládat ručně, případně lze využít pokročilých výběrových mechanismů programu STARLIT SSB pro výběr kontaktů (dle objektů, celků, středisek, bloků, kategorií apod.)

Aby byl modul odesílání zpráv funkční, je třeba nejprve službu registrovat na internetových stránkách www.smsmanager.cz. Přidělené registrační jméno a heslo je poté třeba vyplnit v nastavení modulu SMS brána.

Modul SMS brána je po zaregistrování dostupný z menu Moduly SMS brána. Ve výchozím stavu je zakázán přístup k modulu. Přístup k modulu SMS brána můžete jednotlivým uživatelům povolit (úloha Servis – Přístupová práva). Modul je integrální součástí programu STARLIT SSB od verze 2.48.

Příklady použití modulu

  • Rychlé oznámení změn v aktuálně zajišťovaných službách (přerušení dodávky SV apod.)
  • Oznámení o vyhotovení požadovaných dokumentů (nájemní smlouva, výpočtový list)
  • Připomenutí nebo avíza důležitých skutečností spojených s poskytovanými službami (termín doložení účetních dokladů atd.)
  • Upomínky na jednorázové (nahodilé) absence plateb

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

GINIS

Zjednodušte si práci propojením softwaru STARLIT SSB a informačního systému GINIS. Spravujte jednoduše nájemce, pohledávky, převádějte předpisy a importujte platby.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

ABRA

Převod předpisů, plateb a nákladů ze systému ABRA do STARLIT SSB zautomatizujete tímto modulem. Most bude fungovat pro software ABRA G2 i G3.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu