Základní moduly

Ostatní moduly

APAX

Načítá soubory vytvořené systémem APAX (externí vyúčtování).

IRTN

Načítá soubory vytvořené systémem I.RTN (externí vyúčtování).

INMES

Načítá soubory vytvořené systémem INMES (externí vyúčtování).

COOPTHERM

Načítá soubory vytvořené systémem COOPTHERM (externí vyúčtování).

RAPP KUNDO

Načítá soubory vytvořené systémem RAPP KUNDO (externí vyúčtování).

TECHEM

Načítá soubory vytvořené systémem TECHEM (externí vyúčtování).

VIPA

Načítá soubory vytvořené systémem VIPA (externí vyúčtování).

VITERRA 2003

Nová varianta — Načítá soubory vytvořené systémem firmy ISTA ČR (externí vyúčtování).

Odečty měřidel

Modul slouží k automatizovanému předávání dat evidovaných měřidel v programu STARLIT SSB firmě provádějící jejich odečty.

Přímé náklady

Slouží k automatizovanému načítání přímých nákladů (nákladů připadajících na konkrétní subjekty) pro jejich další zpracování ve vyúčtování v programu STARLIT SSB.