Modul

Pokročilé úpravy

Ve STARLIT SSB jako SSBadmin

Modul SSBadmin je rozšiřující modul k programu STARLIT SSB který umožní oprávněnému uživateli pracovat s pokročilými úlohami nad zadanými daty programu.

Popis modulu

První funkce, kterou modul obsahuje, je sloučení předpisů. Úloha pro sloučení předpisů umožňuje (pro vybrané subjekty) sloučit všechny vyměřené předpisy k zadanému účetnímu období dle jednotlivých složek nebo sloučí vybrané předpisy záloh v každém měsíci dle data splatnosti pod nově vybranou složku (například zálohy).

Úlohou lze dosáhnout výrazného snížení datové náročnosti při práci s programem, a tak dosáhnout vyšší rychlosti úloh, které s předpisy pracují.

Druhou úlohou je možnost editace účetního pohybu v již uzavřeném účetním období.

Vývoj modulu a jeho dalších funkcí nadále pokračuje. Dle potřeb a požadavků zákazníků je budeme do modulu postupně zařazovat. Modul je integrální součástí programu STARLIT SSB od verze 2.78 a není jej potřeba instalovat.

Před prvním použitím je nutné modul zaregistrovat. Registrace je placená a po jejím provedení se zpřístupní funkce uvedeného modulu.

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

GINIS

Zjednodušte si práci propojením softwaru STARLIT SSB a informačního systému GINIS. Spravujte jednoduše nájemce, pohledávky, převádějte předpisy a importujte platby.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

ABRA

Převod předpisů, plateb a nákladů ze systému ABRA do STARLIT SSB zautomatizujete tímto modulem. Most bude fungovat pro software ABRA G2 i G3.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu