Modul

ABRA

Ve STARLIT SSB jako SSBabra

SSBabra je rozšiřující modul k programu STARLIT SSB. Slouží k automatizaci komunikace mezi programem STARLIT SSB a účetním systémem ABRA (G2,G3) od firmy ABRA software a.s.

Modul ABRA umožňuje

  • převod předpisů z programu STARLIT SSB do systému ABRA (G2, G3)
  • převod plateb ze systému ABRA (G2, G3) do programu STARLIT SSB
  • převod nákladů ze systému ABRA (G2, G3) do programu STARLIT SSB

Převod vyměřených předpisů

Úloha vygeneruje pro zadané účetní období STARLIT SSB interní doklady pro jednotlivá střediska kumulovaně po předkontacích uvedených u jednotlivých předpisů v STARLIT SSB.

Převod jednotlivých plateb

Používá se pro převod plateb bankou či pokladnou. SSBabra vybere z ABRY všechny již zauditované platby s uvedeným střediskem a předkontací dle nastavení převodového můstku. Vybrané platby jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do STARLIT SSB. U plateb s variabilním symbolem bude automaticky dohledán plátce ze STARLIT SSB u ostatních je třeba plátce dohledat ručně. Při převodu do STARLIT SSB budou převedeny pouze platby s dohledaným plátcem.

Převod nákladů

Tento modul vybere z ABRY všechny již zauditované náklady (z agendy Přijaté faktury) s uvedeným střediskem a předkontací zvolenou v nastavení převodového můstku. Vybrané náklady jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do STARLIT SSB.

Protokol interních dokladů i převedených nákladů je možno před zpracováním zobrazit a zkontrolovat.

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

GINIS

Zjednodušte si práci propojením softwaru STARLIT SSB a informačního systému GINIS. Spravujte jednoduše nájemce, pohledávky, převádějte předpisy a importujte platby.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu