Modul

GINIS

Ve STARLIT SSB jako SSBgin

Modul GINIS vznikl na základě požadavku na efektivní propojení programu STARLIT SSB a informačního systému GINIS společnosti GORDIC spol.s.r.o. a jeho účelem je zajistit některé vazby mezi těmito produkty.

Popis modulu

Systém GINIS disponuje robustním rozhraním XRG, které je určeno k realizaci vazeb na externí aplikace pomocí webových služeb a technologie XML. K datům programu STARLIT SSB je možno přistupovat nezávisle pomocí technologie ODBC a kód programu STARLIT SSB je možno upravit.

Protože se oba produkty v některých klíčových oblastech funkčně překrývají, analýza musí určit odpovědnost obou produktů za vznik a údržbu dat v jednotlivých oblastech a zajistit spolehlivé zrcadlení překrývajících se údajů v obou produktech.

Modul GINIS se v běžné praxi používá ve třech oblastech:

  • Nájemci – nastěhování a změny
  • Pohledávky – převod předpisů z STARLIT SSB do Ginis
  • Platby – import plateb z Ginis do STARLIT SSB

Zjednodušeně řečeno, veškeré pohledávky vznikající při správě bytů jsou modulem SSBgin předávány z programu STARLIT SSB ke standardnímu zpracování do GINIS DDP. Naopak platby vznikající v GINIS DDP jsou modulem SSBgin zrcadleny do programu STARLIT SSB, takže pracovníci správy bytů mají aktuální přehled o pohledávkách.

Další moduly

Účetnictví pro SVJ

Podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Zvládnete s ním všechny účetní operace spojené s bytovou správou a tvořit můžete i rozvahu nebo výsledovku. Modul není určený pro plátce DPH, skladové ani mzdové účetnictví.

Detail modulu

SMS brána

Odesílejte textové zprávy jednomu příjemci nebo skupině. Vyřešte na jedno kliknutí info o plánovaných odstávkách, upomínky plateb nebo připomínku nadcházející schůze.

Detail modulu

Sledování změn

Mějte přehled o tom, kdo, kdy a jak měnil Vaše data. Modul zaznamenává všechny změny a uchovává i původní hodnoty. Pracuje na pozadí, kdo o něm neví, nepozná, že zrovna běží.

Detail modulu

Pokročilé úpravy

Potřebujete udělat pokročilejší úpravy nad zadanými daty? S tímto modulem mohou oprávnění uživatelé sloučit předpisy nebo editovat účetní pohyby v už uzavřeném účetním období.

Detail modulu

POHODA

Zautomatizujte komunikaci mezi programy STARLIT SSB a POHODA, POHODA SQL i E1. S modulem si převedete vyměřené předpisy, jednotlivé platby i hromadné platby a náklady.

Detail modulu

ABRA

Převod předpisů, plateb a nákladů ze systému ABRA do STARLIT SSB zautomatizujete tímto modulem. Most bude fungovat pro software ABRA G2 i G3.

Detail modulu

Insolvence

Nevyhledávejte dlužníky v insolvenčním rejstříku ručně. Modul Insolvence Vám automaticky porovná nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází a vy máte neustále přehled.

Detail modulu

Bytová družstva

Modul, který jsme speciálně vyvinuli pro bytová družstva. Pomůže Vám se specifickými úkoly, obsahuje propracovanou členskou evidenci včetně tiskových výstupů.

Detail modulu

Chytré složenky

Složenky s Českou poštou jednoduše. S modulem zadáte údaje pro výplatu částky a udržíte si přehled o zadaných a odeslaných poukázkách. Zadávat můžete i rozšířené služby jako dodejka.

Detail modulu